کودتای چند وجهی در مناسبت 15 شهریور مجاهدین

15 شهریور سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین سابق (فرقه فعلی) است. هرساله دراین سرفصل مناسبت هایی بود واینک چند سالی است که انتخاب نمادین وفرمالیستی انتساب مسئول اولی ها هم در این روز بیرونی می گردد.
بد نیست بدانید به دست گرفتن سکان این فرقه توسط مسعود رجوی راندمان وحاصل کودتای مشترک ساواک شاه و رجوی درسال های زندان بود. همه می دانند رجوی با لو دادن مسئولین بنیانگذاراین فرقه موجب اعدام آنها شد وبه دلیل این همکاری خود از اعدام رهایی یافت وهمه کاره و نفر اول این فرقه شد.
درسال های بعد وقتی بحث جدی شد وتعدادی رقیب جدی رجوی در اوایل انقلاب شدند منجمله موسی خیابانی و… رجوی کودتای دوم خود را یعنی قال گذاشتن آنها درمیان آتش داخل کشور انجام داد وسازمان را سرقت کرد وآنرا داخل جیب خود گذاشت وبه اروپا برد.
درکودتای شهریوری دیگر اما رجوی وقتی دومرتبه با نقشه وتاکتیک دیگری ازسوی مسئولین رده بالای فرقه مواجه شد مبنی براینکه وقتی شورای ملی مقاومت مسئولش رجوی است بایستی مسئول اول فرقه کس دیگری باشد وازطریق کنگره وانتخاب جمعی مشخص گردد.
او یعنی رجوی برای اینکه سکان فرقه ومسئول اولی آن را ازدستش خارج نشود با ترفند هژمونی زنان وانقلاب درونی و… آنرا درخانواده خود موروثی کرد ودرسال 68 به همسرخود مریم واگذار نمود.
درواقع سند مالکیت سازمان از خانواده مسعود رجوی ثبتی و تصرف عدوانی گردید واین کودتای تشکیلاتی ازکانال انقلاب درونی بود که مجددأ فرصت قدرت را از مهره های مطرح درون فرقه ای گرفت.
رجوی درشهریورهای بعدی برای اینکه کودتاهای موجه ونفوذ ناپذیری برای حفظ سازمان درید خود انجام داده باشد ابتدا همه زنان رده بالا را به عقد خود درآورد وسازمان را به عنوان پشت عقدنامه آنان درپروسه های سه ساله در آورد.
رجوی با این کودتای آخر که چرخشی در بین محرم های جنسی خود یعنی زنان رده بالای عقد شده ودرواقع همسران نامشروع وعشقی سازماندهی کرده است ودیگر هیچ منفذی برای قدرت مردان مدعی فرقه ای نگذاشت ودرحقیقت 15 شهریور اولیه تاسیس سازمان، لجن مال شده ومعنایی ندارد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا