نشست نفرات جدا شده در استان مازندران – قسمت سوم

از دیگر نفرات حاضر در نشست آقای اصغر باباپور بودند وی در رابطه با سئوال عنوان داشت اگر سازمان دم از مبارزه با غرب می زد شعاری بود که رجوی برای فریبکاری به آن نیاز داشت. مگر آمریکا نبود که سازمان را از لیست تروریستی خارج کرد و در یک معامله وی را از اشرف بیرون کرد و با خفت و خواری آنها را به کشور آلبانی فرستاد.

سازمان از ابتدای بنیانگذاری عنوان داشت که روی هفت اصول پایه ای استوار است از سانترالیسم دموکراتیک گرفته تا انتقاد از خود و دیگران. در تمام این موارد رجوی از هر کدام عقب نشینی نمود و دیگر این اصول برایش مهم نبود چون خودش را مهم تر از آن اصول تشکیلاتی می دانست. اگر بخواهیم روی هر کدام از اصول پایه ای سازمان برویم زمان زیادی باید صرف کنیم ولی در مورد سانترالیسم دمکراتیک دیگر در مناسبات خبری نبود. هیچ گونه انتقاد از خود رجوی وجود نداشت سقوط مناسبات از یک مناسبات مترقی به یک تشکل فرقه ای و مافیایی و بسیار خطرناک، اتخاذ سیاست های ضد مردمی و ضد انقلابی علیه مردم کشور خود، انحراف و زیر پا گذاشتن همه اصول اولیه و بنیادین مردمی مانند آگاهی و آزادی و برابری که سالیان رجوی شعارش را می داده ولی در مناسبات خود خبری از آنها نبود.
رجوی از مذهب هم بعنوان یک وسیله تبلیغاتی استفاد می کند در واقع خودش بی مذهب ترین فرد در جهان است.
در مورد ادعای رجوی درباره جامعه بی طبقه توحیدی فاکتی که خودم شاهدش بودم را برای شما شرح خواهم داد من وقتی در لیبرتی بودم که بر اثر بمباران تعداد زیادی کشته و مجروح شدند البته در این میان فهیمه اروانی هم انگشتش قدری زخمی شد و زیاد مهم هم نبود ولی سازمان تا می توانست روی فهیمه مانور داد که بله یکی از مسئولین بالای سازمان زخمی شده است ولی خبری از اسامی کشته ها و زخمی های دیگر نبود. البته در درون سازمان جان انسانها اصلاٌ مهم نیست چون وقتی تعدادی از نفرات در اشرف کشته شدند رجوی مدعی شد چرا بیشتر از این کشته نشدند چون برای آینده سیاسی ما مهم است.
با دیدگاه رجوی می توان دریافت که وی فقط به دنبال ریختن خون بیشتر است و جان اعضای نگون بخت فرقه مهم نیست.
از دیگر دوستان حاضر در نشست آقای قربانعلی برادران اظهار داشت همه دوستان در مورد اصول پایه ای در سازمان صحبت نمودند ولی چیزی که مهم است طی این سالیان رجوی به هیچ کدام از اصول پایبند نبود او حتی حاضر نیست به کارهایی که انجام داده پاسخگو باشد. در سازمان هم شاهد بودیم که او همیشه به دنبال حفظ جان خود بوده و این نیروها بودند که باید از جانشان مایه می گذاشتند.
رجوی بعد از سرنگونی صدام به سوراخ موشی خزیده تا جوابگو نباشد وقتی کسی که خودش را مدعی رهبری یک جریان می داند آیا این گونه باید تنظیم کند؟ در طی این سالها هیچ وقت رجوی به کسی پاسخگو نبوده است چون از بس در فردیت خود غرق می باشد که انگار تافته جدا بافته ای می باشد.
در ادامه آقای محمد رضا گلی عنوان داشت اگر فرقه رجوی این روزها بحث اصول و پای بندی را مطرح کرده نفس این بحث از موضع ضعف اش است نه قوتش، چرا که به این دلیل به شدت از سوی منتقدین زیر سئوال است و مطمئنم از سوی نیروهای خودش هم دستش زیر تیغ است.
رجوی از تمام اصولی که از ابتدا پایه گذاری شده کوتاه آمده و زیر آبش را زده است به همین دلیل این بحث را مطرح کرده تا بتواند اذهان نیروهایش را قانع کند اما آب رفته دیگر به جوی بر نمی گردد.
به نمونه کوتاهی اشاره می کند اصلی ترین اصل و اصول، جنگ مسلحانه با حکومت ایران بود در عراق توسط آمریکا از تک تک افراد امضاء گرفتند که هرگز دست به سلاح نباید ببرند و خشونت را محکوم کردند از بالاترین سطح تا پایین ترین افراد در تشکیلات پای این تعهد آمده و امضاء نمودند ضمن این که نمایندگان سازمان در کمیته قضایی تعهد کردند که هرگز دست به سلاح نبرند شاخص اصلی و محوری عدم پای بندی به اصول. این فاکت گویای بسیاری از مسائل است و به واقع اکنون نفرات حاضر در تشکیلات چنان از طرف رجوی مغز شویی شدند که دیگر حاضر نیستند به این خیانت رجوی جوابی پیدا کنند.
رجوی برای اینکه خرابکاریش را جمع و جور کند این بحث ها را می آورد تا از پاسخگویی فرار کند در حالی که دزد اصلی خودش می باشد باز هم نعره آی دزد، آی دزد سر می دهد تا رد دزد اصلی را گم کند.
بنابراین زیر فشار از بیرون و درون مجبور شده بحث اصول و پای بندی به آن را پیش بکشد در واقع امر رهبران فرقه هیچ اصلی نبوده که از آن عدول نکرده باشند حالا در اوج حضیض و درماندگی بحث ماندگاری روی اصول را پیش می کشند.
آقای صالحی در ادامه عنوان داشت اگر بیلان فرقه تروریستی رجوی را ورق بزنیم مشاهده خواهیم نمود که در داخل کشور دست به ترور های کور زدند و انسانهای بی گناهی کشته شدند و در زمینه مسائل اتمی نیز همین گونه عمل نمودند در یک کلام پیوسته علیه مردم ایران قدم برداشتند و باید گفت که سازمانی این گونه حتی با مردم خودش تنظیم می کند پس شعار دادن و پای بندی روی اصول بسیار مسخره خواهد بود. ادامه دارد

خروج از نسخه موبایل