بهمن 97 وعده سرنگونی یا اعلام مردودی آزمون فرقه رجوی

بعد از اینکه اعتراضات مردمی که در راستای مطالبات بحق صنفی واقتصادی دردی ماه گذشته برغم تحلیل های سران فرقه رجوی به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر نشد و این موضوع اعتراضات زیادی را دربین اعضا و بخصوص بدنه تشکیلات برانگیخت، سرکردگان فرقه مجاهدین خلق با جمع اوری کلیه اعضا و برگزاری نشست عمومی پیامی را که گفته میشد منتسب به مسعود رجوی است را برای اعضا قرائت کردند! که در آن تاکید شده بود که بطور قطع باافزایش خیزش های اجتماعی و شکل گیری کانون های شورشی، همزمان با معضل گرانی وتورم رژیم جمهوری اسلامی دربهمن ماه 97 سرنگون خواهد شد وسازمان درمیان استقبال مردمی و با سلام و صلوات وارد ایران شده و مریم را بر تخت ریاست جمهوری خواهند نشاند.
البته انهایی که تحولات این فرقه را درطی این سالیان از نزدیک دنبال کرده اند بخوبی میدانند که از 30 خرداد سال 60 تاکنون بیش از صدها بار جمهوری اسلامی توسط رجوی والبته درتحلیل و شعر و شعار، سرنگون شده است. انهایی که در30 خرداد سال 60 به انتظار سرنگونی 6ماهه رژیم ایران از قول رجوی نشسته بودند و دران ایام جوانی بیش نبودند الان خزان عمر را طی میکنند. رجوی که درطی این سالیان هیچگاه برنامه مشخصی برای انجام تغییرات در ایران نداشته وهمواره با کنارزدن مردم سعی کرده بااستفاده از شکاف جنگ و حمایت کشور و رهبران خارجی به قدرت برسد. بخوبی و به تجربه میداند بدلیل عمق خیانت هایش از طرف مردم ایران به بازی گرفته نمیشود. واز طرف دیگر صرف نظر از نداشتن اقبال اجتماعی و پایگاه مردمی همچنان خودرا از تک وتاب نمی اندازد.درحقیقت شعروشعارهای سرکردگان فرقه رجوی مصرف داخلی دارد وهدف سرپا نگاه داشتن اعضای سرخورده ومسئله داری است که دیگر از وعده های سالیان ودروغ های رجوی به تنگ امده اند.
شرایط کاملا متفاوت البانی به نسبت عراق وافزایش موج جدایی و فرار نیروها و جو ملتهب درون تشکیلات فرقه رجوی را بران داشته تا به ناچار وبرخلاف میل باطنی والبته به روال ثابت گذشته ضرب العجلی را برای برون رفت از این تنگنایی که این بار درالبانی دچار ان شده تعیین نماید. درجریان همین نشست ها پیامی از طرف رجوی توسط زهرا مریخی برای اعضای مستقر در مقر اشرف سه خوانده شده که تابهمن 97 دندان روی جیگر گذاشته وصبرکنند. دران تاریخ همه به اتفاق به ایران خواهیم رفت اگر این شرایط محقق نشد من تعهد را از گردن شما برمی دارم وشما ازاد هستید که از سازمان جدا شده وبدنبال زندگی خود بروید. این اخرین توافق وعهد وپیمان رجوی با اعضای مستقردر مقر اشرف سه است.
اعضایی که درطی ماههای اخیر با خانواده هایشان تماس داشته اند روی این مسئله تاکید کرده اند که بهمن ماه 97 اخرین روزهای حضورانها دراین فرقه است ودوست دارند برای اینکه یکبار دیگرسران این فرقه را بیازمایند به تعهد ماندن تاان تاریخ عمل نمایند. حال باید دید با پایان این ضرب العجل رجوی ها به عهدشان وفامی کنند؟ و رجوی برای یکبارهم شده به حرف وعهد وپیمان خود درقبال اعضا عمل میکند وبه ان پایبند می ماند؟ تجربه ما و پروسه گذشته و ذات بد رجوی که خلاف این را می گوید.بی شک او و همپالگی هایش فردای بهمن 97 باز وعده و وعید دیگری خواهند داد وساز سرنگونی دیگری کوک خواهند کرد. ولی درمیدان ازمون این بار خطای رجوی مرگبار خواهد بود. زیرا فی الواقع کانون های شورشی این بار و از زیر گوشش سربلند خواهند کرد وموج ریزش دیگربه او فرصت بازی باسرنوشت وامید واعتماد وصداقت یک نسل را نخواهد داد.
اکرامی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا