وارونه نمایی

ترس و دلواپسی مجاهدین از احتمال خوش قولی اروپا

مهرداد هرسینی، این مرید سینه چاک رجوی به میدان آمده تا به اروپا بقبولاند که ایران تروریست است و نباید از او حمایت کرد.
اززبان خودش شنیدن بهتر است:
“[آیت الله] خامنه‌ای نه تنها در منطقه بحرانی خاورمیانه دست به صدور کشورگشایی و ایجاد خاک‌ریزهای متعدد زده، بلکه فراتر از آن تصمیم دارد تا «خاک اروپا» را نیز با صدور تروریسم دولتی به توبره » بکشد. هدف اصلی و غایی این سیاست مخرب آخوندی نیز در وهله نخست حذف مجاهدین خلق، و «پاک نمودن» صورت مسئله سرنگونی نظام است”.
کدام کشور گشائی آقا مهرداد!
کشور گشایی برای غارت وچپاول است وما کدام منابع این کشورهارا غارت کرده وبه کشور خودمان آورده ایم؟
اگر حکومت ایران دست روی دست گذاشته بود، داعش که قسمت های مهمی از عراق را بطور مشکوک وغیر قابل تصوری تصرف کرده وبه 100 کیلومتری مرزهای ایران رسیده بود، میتوانست مرزهای ما را بطور جدی تهدید کند وایران حق داشت که این نیروی جهنمی را از جوار مرزهای خود براند وبه عراقی ها کمک کند که این جرثومه ی فساد را از آنجا دورکند.
البته دخالت هوایی آمریکا در کرکوک بسیار مشکوک بود ونتیجه بمباران های آمریکا طوری شد که این شهر تاریخی وعظیم باین سادگی قابل بازسازی و سکونت نیست وما درمقابل حلب سوریه را داریم که باحوصله ورعایت جان انسان ها تسخیر شد وهم اکنون مردم درآنجا زندگی میکنند وبازسازی شهر بخوبی جریان دارد.
ضمنا دراین میان، خودتان را مهم جلوه ندهید و کسی بخاطر نابودی جسم کم رمق شما، خاک اروپا را به” توبره” نمیکشد!
همینطور؛
“…شلیک و آزمایشات پیاپی موشکی طی سال‌های گذشته که تماما با سکوت و بی تفاوتی روبرو گردیدند، اکنون خود را در هدف قرار دادن پایتخت‌های کشورهای همجوار اسلامی و یا تسلیح حزب الشیطان و یا حوثی‌ها به زرادخانه موشکی به نمایش گذاشته است”.
پس این شلیک ها که خیلی هم کم تعداد بودند، خطری برای اروپا نداشته و دراصل محدود وقابل اغماض بوده و حالت سمبلیک داشته است.
ایران هیچ کشور همجوار وغیر همجواری را هدف موشک قرار نمیدهد که منافعی دراین کارها ندارد وناقض سیاست خارجی رسمی ایران است.
به وجود انورتان عرض کنم که علیرغم تنگناهای داخلی و بدسلیقگی ها، سیاست خارجی ایران بسیار منطقی است واین موضوع سبب تشتت ذهنی دربین تحلیلگران میشود!
همچنین، تسلیح حزب اله، مدام که دربرابر تحقق نقشه ی خاورمیانه ی بزرگ ایستادگی میکند، کار بسیار بجا و درجهت حفظ منافع ملی ایران است و تنها دشمنان ایران ازاین کار ناراضی میباشند!
همینطور:
” شاید مناسب‌ترین پاسخ را هفته نامه اشپیگل چاپ آلمان در تازه‌ترین افشاگری خود به این سیاست مخرب داده باشد: سوءقصد برنامه‌ریزی شده در پاریس تنها در پشت پرده حساسیتها را برانگیخت. علی‌القاعده می‌بایست یک‌چنین واقعه‌یی روابط دیپلماتیک بین فرانسه، آلمان و کل اتحادیه اروپا با (رژیم) تهران را به‌شدت متشنج کند. معذالک برای دولت آلمان و اتحادیه اروپا چیز دیگری بیشتر اهمیت دارد: پس از خروج ایالات متحده از توافق اتمی آنها می‌خواهند به هر ترتیب شده به توافق اتمی با (رژیم) ایران پایبند بمانند”.
این نشریه ی راستگرای آلمانی نخواسته بداند وبه خوانندگان خود توضیح دهد که سوء قصد اعلامی، متکی به آنچنان مستندات نیست که بتوان موضع جدی دربرابر آن گرفت و طبعا موضعگیری های احتمالی با اما واگرها خواهد بود، تصمیم جدی دربرابر آن گرفته نمیشود ودردی از درد های بی درمان باند رجوی را علاج نخواهد کرد.
ضمنا اگر بقول شما، اروپا میخواهد به تعهدات خود پایدار بماند، نه تنها قابل سرزنش نیست، بلکه موجب تحسین است.
شما چرا ازوفا بعهد دیگران که بنفع کشورتان هم هست، ناراحت میشوید؟
غیر ازاین است که دشمنی آشتی ناپذیری با مردم ایران که به توهمات شما وقعی ننهادند، دارید!
سیروس غضنفری
نجات یافته از چنگال رجوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا