اعماق را بی خیال باشید، درسطح هم مطرح نیستید

از ابتدای کار معلوم بود که سرویس های مخفی اسرائیل وعربستان با تمام قوا فعال بودند که روابط ایران واروپا را با تشبث به اقدامات تروریستی گونه و مدرک سازی، تیره ساخته و اروپا را مجبور سازند که مانند آمریکا ازبرجام خارج شده ویا اقلا کار چندانی دروفا بعهد ننموده وایران را ایزوله نمایند.
دولتمردان ایران که میتوانستند این توطئه ها را حس کنند، هیچ کار وعملی که به این سندسازی های دشمنان ایران کمک کنند انجام نداده وبرعکس، مدام برادامه ی سیاست خود (اعتماد سازی وداشتن روابط متقابلا سودمند باتمام کشورها) تاکید کرده وانصافا حرفی را هم که درتعارض با این سیاست های اصولی خارجی اش باشد، مطرح نکردند.
اما طرف های دیگر قضیه، انگیزه های بسیار قوی برای ایجاد جو ایران هراسی داشتند ودمی بیکار ننشسته ودراین میان، به موفقیت های نسبی ولو موقت – که حاصل کار سرویس های یاد شده بود – دست یابند که مسلما آثار پایداری غیر ازاینکه جناح بندی هایی را درسرویس های اروپایی نشان میدهد، درپی نخواهد داشت.
در راستای قالب کردن این مستندات قلابی، در سرمقاله ی (سرسخن) رسانه ی رسمی رجوی آورده شده است:
“… خبر دیگر، لو رفتن یک ماجراجویی تروریستی آخوندها در دانمارک بود که به سوژه خبرگزاریها تبدیل شد. ماجرایی که باعث شکرآب شدن هر چه بیشتر مناسبات دیپلماتیک آخوندها با دانمارک گردید. دانمارکی‌های سفیرشان در تهران را فراخواندند، حرکتی اعتراضی که در این روزهای حساس انزوای جهانی آخوندها، برایشان خرج مضاعف دارد”.
وزارت خارجه ی ایران بمثابه صالح ترین مرجع اظهار نظر کننده، تمامی این اتهامات را رد کرده وطرف های مقابل هم سندی دایر به صحت اظهارات واقدامات شان ارائه نداده وموضوع درحد اتهام باقی مانده است وفعلا چیزی را جز همکاری های عناصری ازسرویس های مخفی غرب با توطئه های اسرائیل را نشان نمیدهد.
چرا که هیچ انسان عاقلی نمی پذیرد که ایران درچنین شرایط پیچیده وخطرناکی، دست باین اقدامات بزند و بگذارد که دشمنانش ازاین آب گل آلود شده ماهی بگیرد.
همینطور:
” در ابعاد منطقه‌ای؛ رژیم در انزوای بی‌سابقه‌یی است… در سوریه به حاشیه رانده شده و در لبنان نیز حزب‌اله در منگنه کامل تحریم‌های لیست تروریستی دارد جاسازی می‌شود…”.
ایران درمقایسه با گذشته، موقعیت جهانی بهتری دارد وتحریم های آمریکا که باعث ترس وحشت بعضی ازکشورها شده، بمعنی انزوا نیست.
ایستادن درمقابل این زورگویی های آمریکا که این زورگویی ها علیرغم رای دادگاه بین المللی لاهه که این کار آمریکا را غیر قانونی اعلام کرده و ترامپ توجهی به این رای ننموده، جرات زیادی میخواهد که کشورها تا خودشان باین مسیر نیافتاده وسرشان به سنگ نخورد، قهرمانی ای – که زمانی مجبورند نشان دهند – این روزها نشان نخواهند داد واین بمعنی پایان همه چیز نیست.
ضمنا حضور ایران در سوریه منطبق با قوانین بین المللی است وهمانطور که با خواست دولت آن کشور عملی شده، با اراده ی همان دولت هم متوقف خواهد شد.
دیگر اینکه برای تسلط بر لبنان و…، آمریکا راهی جزبدنام کردن حزب اله لبنان ندارد واین تقصیر ایران وحزب اله نیست که آمریکا اینقدر سلطه گر وطمع ورز است.
قدر مسلم اینکه، با عدم حضور آمریکا درمنطقه، این جنگ ها ودشمنی ها خاتمه خواهد یافت!
بازهم:
“در کنار همه این‌ها اضافه کنید یک مقاومت رو به رشد و توانمند که با سازماندهی مستمر کانونهای شورشی در داخل کشور و در اعماق جامعه ایران، خواب‌های بسیار هولناکی برای آخوندها می‌بیند…”.
شما اعماق را ول کنید و به شانس حضور سطحی درایران – که این شانس ازخرداد 1360میل بسوی صفر دارد- امید ببندید که این امید هم سرابی بیش نخواهد ماند.
باند رجوی چنان چهره ی شنیع و رسوایی ازخود نشان داده که برای حضور سطحی وفرمالیته اش درجامعه، کاری شبیه کسی باید بکند که با سوزن خیاطی، قبر میکند.
وحید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا