دیدار اعضای انجمن نجات خوزستان با خانواده مسعود بیرون رو

روزدوشنبه-  14 آبان ماه،  اعضای انجمن نجات خوزستان با خانواده مسعود بیرون رو (مودت) در منزلشان واقع درشهرستان بهبهان دیدار کردند. دراین دیدار اعضای انجمن ضمن تشکر از مهمان نوازی خانواده آقای بیرون رو درخصوص وضعیت اسفبار اعضا ساکن درآلبانی واعمال فشارهای ضد انسانی سرکردگان فرقه برای ماندن آنها درمناسباتشان توضیحاتی ارائه داده وگفتند که  علیرغم همه اقدامات  سران فرقه روند مسئله داری وجدایی اعضا به روبه افزایش است وهمین مسئله باعث شد تا مریم رجوی برای مهار اوضاع نابسامان درون فرقه، سراسیمه خود را از فرانسه به آلبانی برساند.

خانواده ی مسعود برون رو

مریم رجوی در طی چند روز نشست با اعضا سعی کرده آنها را بازهم با وعده های توخالی سالیان خود وشوهرمفقودش مبنی برسرنگونی  برای ماندن درفرقه خام کند اما بنا به خبرهای موثق رسیده ازدرون فرقه اکثراعضا علنا با بیان تناقضات، مزخرفات مریم مبنی برسرنگونی زود رس را به تمسخر گرفتند.

اعضای انجمن همچنین درخصوص اقدامات فرقه علیه خانواده توضیح دادند سرکردگان فرقه ازآنجائیکه می دانند جایگاهی در بین مردم ایران ندارند طی مدت اخیربا تعدادی ازخانواده های اعضا تماس برقرارکرده وسعی کردند با فریبکاری از آنها درجهت اهداف فرقه سوء  استفاده کنند که خانواده ها هوشیاری به خرج داده وتوطئه های سران فرقه را خنثی کردند.

واقعیت این است که فرقه رجوی روزهای پایانی حیات ذلت بارخودرا می گذراند. هرچند سران آن سعی می کنند باسیاست مزدوری برای عربستان،امریکا واسرائیل چند صباحی به حیات نکبت بار فرق خود بیافزایند اما درنهایت ازاین سیاست مزدوری خود هم سودی نخواهند برد.

آقای هوشنگ بیرون رو ضمن تشکر از حضور اعضای انجمن در منزلشان گفت من خودم اسیر جنگی بودم وهمان موقع مسئولین فرقه می آمدند اردوگاه وسعی می کردند مارا به اشرف ببرند. متاسفانه برخی فریب خورده وبا آنها رفتند. من چون اول از رفتار وعملکردشان درایران متنفر بودم فریب نخوردم ونرفتم واقعا الان آنهایی که با این گروه رفتند جزاینکه عمروزندگی خودشان را ازدست دادند چیزدیگری بدست نیآوردند.

برادرمن اسیر نبود اما متاسفانه دوران فازسیاسی فریب حرف وشعارهای رجوی را خورد ودرنهایت رجوی اورا بدنبال سراب کشاند. الان او چه چیزی بدست آورده ؟ هیچ فقط عمرش را  تلف کرد.  بهرحال امیدوارم که برادرم آگاه شده وهرچه زودتربه این نتیجه برسد که ماندن بیش ازاین درگروه رجوی برایش فایده ایی ندارد وبهتراست که جدا شده و بدنبال زندگی که دوست دارد برود ما بعنوان خانواده وی هرکاری که لازم باشد برای نجات او انجام می دهیم.

این دیدار بیش ازیک ساعت به طول کشید و درپایان اعضای انجمن خوزستان ابرازامیدواری کرده که روز به روز روند آگاهی وجداشدن اعضا ازفرقه ضدانسانی رجوی افزایش یابد تا آنها بتواند باقی مانده عمرخود را درآرامش وبدون اسارت بگذرانند.

انجمن خوزستان

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا