جاسوسی درقبال حمایت مالی

اخبار رسیده از آلبانی حاکی از آن است که سرکردگان فرقه تروریستی رجوی که با موج فزاینده درخواست جدایی اعضا وبن بست لاعلاج حفظ موجودیت تشکیلات خود مواجه هستند بعد از تبانی با کمیساریای آلبانی که منجر به قطع مستمری برخی از اعضا واعمال فشارهای سیاسی وروحی وروانی گردیده، درآخرین ترفند خود شیوه رذیلانه تحت فشار قرار دادن اعضای جداشده که زیر شدیدترین فشارهای مالی وگذران زندگی هستند را دردستور کار قرار داده است. مسوولین فرقه به این اعضا پیام داده اند درقبال تحریم اعضای جداشده ای که منتقد فرقه هستند وجاسوسی از فعالیت های آنها حاضرهستند کمک های مالی به آنها را از سر بگیرند.

دراین میان اعضایی که به صورت قاچاق قصد رفتن به کشورهای اروپایی را داشته ولی در مرزهای یونان دستگیر ومجبور به بازگشت به البانی شده اند به صورت مضاعف تحت فشارهای فرقه هستند.

اعضای جدا شده اما شرف گرسنگی و آوارگی وبی خانمانی درآلبانی را برننگ خودفروشی وجاسوسی برعلیه دیگر دوستان از بند رسته ترجیح داده اند.

مریم رجوی درهراس از تلاش های افشاگرایانه اعضای جداشده  آنها را درلیست سیاه قرار داده وهرگونه رابطه با آنها را مرز سرخ اعلام کرده است.

آنها می خواهند همانند مناسبات اسارتگاه اشرف مانع از ایجاد رابطه بین اعضای جداشده گردند. درتشکیلات اشرف هرگونه رابطه فردی اعضا بایکدیگر وخارج از کنترل فرماندهان ممنوع وشعبه سپاه پاسداران تلقی میشد واعضا مجبور بودند درقبال برقراری هررابطه ای به مسوولین حساب پس داده وتحت برخورد تشکیلاتی قرار دهند. جاسوسی از یکدیگربا آموزش های شستشوی مغزی والقاء ذهنی کاملا نهادینه شده بود.دراین تشکیلات جهنمی هرعضو یک مراقب داشت ودرحقیقت اعضا ناخواسته زندانبان خود بودند. براساس دستورالعمل های تشکیلاتی اعضا مجبور بودند یک دفترچه 8/1 داشته باشند تا تراوشات فکری وهرآنچه درطول روز به ذهنشان رسیده  و رفتار وکردار دیگر اعضا را درآن بنویسند و به تشکیلات گزارش کنند.  این درحقیقت نوعی مانیتور ذهن اعضا بود تا مسوولین بدانند از صبح تا شب درذهن اعضا چه می گذرد ونسبت به شخص اطلاعات کافی وشناخت دقیق داشته باشند. دروغ گویی،تملق گویی،چاپلوسی،خودنمایی و زیراب زنی دیگر اعضا دستاورد و محصول نگرشی بود که به نام”انقلاب مریم” براعضا تحمیل گردید.

درچنین شرایطی جاسوسی وخبرچینی بالاترین ارزش ومعیارصلاحیت اعضا در نظام رتبه بندی وتعیین رده وسطح تشکیلاتی گردید وبالاترین مسوولین وفرماندهان درحقیقت دروغ گوترین وجاسوس ترین اعضا بودند. تحت تاثیرکارکرد همین شیوه دروغ گفتن امری بدیهی ومقدس بشمارمی رفت. دستورالعمل رجوی که از محتوای انقلاب مریم نشات می گرفت این بود که باید خود را نفی وحرف بیرون اگرحتی دروغ باشد را اثبات کنند. درتفکر رجوی شب را هم اگر منافع تشکیلات ورهبری ایجاب کند باید روز جلوه داد.فرقه رجوی حال درنظردارد درالبانی هم همین شیوه را ترویج نماید. مجبور کردن اعضای جداشده به جاسوسی برعلیه یکدیگر وبه کارگیری وجایگزین کردن پول ودیگرامکانات رفاهی درقبال زیرپا گذاشتن شرف وابرو واعتبار وحیثیت انسانی مانیفستی است که رجوی این روزها درکشور آلبانی ارائه میدهد.سرکرده فرقه ای که روزی ادعای آزادی وارتقاء کمال خداگونگی انسانها  وخروج از قید وبند اسارت بار وبنده ساز را داشت اکنون تاکجا باید دریک روند دگردیسی ضدانسانی واخلاقی وسیاسی فرورفته باشد که اعضای گرفتار ونیازمند را چنین سرابی که درحقیقت عمق گنداب لجن الود ایدئولوژیش را به نمایش می گذارد به معرض خرید وفروش بگذارد.ولی اعضای شرافتمند که تمامی عمر وجوانی خود را در زنجیردروغ رجوی باخته اند هنوز انقدر شرف وغیرت وانسانیت دروجودشان وجود دارد که به سوی رجوی وپول های حرامش تف بیندازند. رجوی به اشتباه اعضای باغیرت وباپرنسیب را همانند خود می پندارد که شرف وابرو ومردم وکشورخودرا به شیوخ مرتجع سعودی وفرماندهان جنایتکار امریکایی  به درهم ودلار فروخت..به رجوی باید گفت ای خائن بدسرشت، سرنوشت قانون حق و عدالت را به خوبی بر دفتر تو خواهد نگاشت؟!!

اکرامی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا