ذوق زدگی بیهوده فرقه رجوی از شروع دورجدید تحریم های آمریکا علیه ایران

الان حدود 37سال است که هردولتی در آمریکا برسرکار آمده علاوه بر بکارگیری ابزارکثیف وضد انسانی تحریم ازتوطئه های مختلفی ازجمله تحمیل کردن جنگ ازطریق صدام برای به زانو درآوردن ملت ایران استفاده کرده است. اما درنهایت فقط خودشان روسیاه شده به اهدافشان نرسیدند حال متاسفانه دولت کاسبکار ترامپ می خواهد رویه غلط وکهنه شده دولت های قبلی آمریکا را با لمپنی خاص خودش علیه ملت ایران درپیش بگیرد که قطعا ملت ایران سراورا  هم به سنگ خواهند کوبید.

اما دراین میان فرقه رجوی که سالهاست با بکارگیری سیاست خیانت پیشگی چشم به کمک بیگانگان برای رسیدن به قدرت خیالی خود درایران دوختند اینبار هم با اعلام دورجدید تحریم ها علیه ملت ایران بوی کباب شنیده وعملا خوشحالی وذوق زدگی  خود را درسایت ها وتلویزیون خود به نمایش گذاشتند.

سرکردگان فرقه رجوی ازابتدا خائنانه، منافع خود را برمنافع مردم ایران و حتی اعضای خود فرقه ترجیح دادند. حال اینبارفکر کردند می توانند با دولت ترامپ به نان ونوایی برسند.مریم قجر همسرسوم رجوی که همانند شوهرمفقودش عطش نشستن برمسند قدرت دارد به نیروهای پیروپاتال خود وعده داده بود که با شروع تحریم های آمریکا ایران ضعیف ودرنتیجه اعتراضات عمومی بالاگرفته وزمینه برای حضور ما درایران (البته منظورش این است که خودش به قدرت خواهد رسید) فراهم می شود! واقعا فرقه رجوی چگونه می تواند تناقض در عمل وگفتار خودرا بپوشاند؟! ازیک طرف داعیه تلاش برای سعادت وبهروزی مردم ایران را دارد اما ازطرف دیگرعملا ازتحت فشار قرارگرفتن آنها درپوست خود نمی گنجد. چقدرمغزمریم قجرودیگر سرکردگان فرقه براثر سالیان خیانت پیشگی وماندن درتوهم قدرت کوچک شده که نمی توانند شرایط سیاسی را تجزیه وتحلیل کنند تا بفهمند خیانت آنها از اذهان مردم ایران پاک نخواهد شد وهرگز نمی  پذیرند گروهی که عملا بخاطرتحریم های آمریکا ابراز شادمانی می کند برمقدرات آنها حاکم شود.

قطعا ترامپ ودستیارانش ازاقدام ظالمانه خود علیه ملت ایران طرفی نخواهند بست چون  دیگردوران زورگویی،یکه تازی وبکارگیری ابزارکهنه شده تحریم به پایان رسیده بطوریکه اکثرکشورها حتی متحدان آمریکا بدنبال منافع اقتصادی خود هستند وحاضر نیستند ازدولت ترامپ پیروی کنند اما اگر مریم قجر وسرکردگان فرقه اش برای رسیدن به منافع حقیروخائنانه خود به دور جدید تحریم ظالمانه ترامپ علیه مردم ایران دل بستند باید بدانند که اینبارهم بازنده خواهند بود چون ملت ایران پاسخ خیانت های آنها را خواهند داد. قطعا خواب ورویاهای مریم قجر وفرقه اش تعبیرنخواهد شد وباید بدانند که درهمان باتلاق آلبانی مدفون خواهند شد.

حمید دهدار

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا