خانواده ها

اسماعیل جان هنوز دیر نشده…

صبح امروزآقای حاج مرتضی پورحسن ازاعضای فعال ومرتبط با انجمن نجات گیلان با دردست داشتن نامه ای خطاب به برادراسیرشان درفرقه رجوی  به دفترانجمن حضور یافتند وازمسول انجمن خواستند که با درج نامه درسایت نجات اطلاع رسانی کرده شاید که به گوش عضواسیررجوی درآلبانی رسیده وترتیب اثرداده شود.

 اسماعیل جان سلام وعرض ادب واحترام

برادرت مرتضی هستم که حسابی دلتنگتم.بواسطه انتقالت به آلبانی ازعراق ناامن امیدواربودم با تغییرشرایط وفهم سیاست های سرکوبگرانه رجوی وهمچنین ارتباط شان با امریکا وال سعود ودلخوشی شان ازتحریم ها و فشارهای ظالمانه به مردمان ایران زمین که چهره بغایت ضد ایرانی رجویها را عیان کرده است ؛ انتظارداشتم تکانی خورده وازخواب عمیق جهالت بیرون جهیده وبا ترک سازمان جهنمی رجوی به خاک وطن نزد خانواده چشم انتظارت برگردی. خود شاهد بودی وهستی که روزانه دوستانت با جسارت به این مهم دست میزنند وبا رهایی ازچنگال اسارتباررجوی به دنیای آزاد وبه زندگی شیرین واقعی میرسند که این روزها آمارشان کم نبوده است. خوب است بدانید که تعدادی ازجداشدگان اخیربه خانواده هایشان درایران پیوستند.

اسماعیل جان. من خیلی زیاد چه تنهایی وچه به اتفاق زن داداش به منظوردیدارت به عراق واشرف آمدم که بجزیک مورد، هیچگاه نه تنها پاسخ مثبتی ازرجوی ها جهت دیدارت نگرفتم بلکه متاسفانه با پذیرایی آنان ازجنس چوب وچماق وافترا واهانت مواجه شدم وخیلی هم به حال بد آنان که چگونه درمقابل خانواده های اسرای خود قرارگرفتند، درحیرت ماندم وافسوس خوردم که چه شده است که انسان یا یک نهاد مدعی آزادی ودمکراسی به قعرمدارضدمردمی وضدوطنی سقوط کرده باشند.

راستی خاطرت هست که یکبارهرچند با کنترل رجویها توانستم درپاییز1382 دراشرف مضمحل شده با تودرپارک مریم دیداری داشته باشم وباهم ازخاطرات خوش روزگاران پیشین بگوییم وبخندیم وشاد باشیم راستی یادت هست که آدرس محل کاروخانه را ازمن پرسیدی وگفتی که زودی خواهم آمد………

اسماعیل جان باورکن ازآن تاریخ به بعد با یادآوری جمله امیددهنده تو،بیقرارانه چشم انتظارتم وبارها وبارها خوابت را دیدم که آمدی وشادمانمان کردی و…..

همچنانکه اشاره کردم شرایط آلبانی طبعا با عراق کنترل شده بسیارمتفاوت است وتومیتوانی مثل سایردوستانت با خود وخدایت خلوت کنی وبا اتخاذ یک تصمیم وانتخاب آگاهانه ازشررجویها کنده شوی وبه خانواده ات وبه زندگی بپیوندی.

لابد بخوبی میدانی که سازمانت که فرقه تبهکاری بیش نیست درحال حاضردرایران مطلقا جایگاه وپایگاهی ندارند وصرفا به امریکا چشم دوختند که زهی خیال باطل. مثلا ایران را با یورش وحشیانه آنچنانی تصرف کرده وبه مریم خانم بسپارد تا حکومت ظالمانه داشته باشد!

اینها توهماتی بیش نیستند که سران تشکیلات سیاه رجوی ازجمله مریم رجوی بدان چشم دوختند وازامریکا انتظاردارند. باورکن تعادل قوای منطقه به سود ایران است وجایگاه خاص خودش را دارد که هیچ قدرتی توان مقابله با آنرا ندارد که البته ما ایرانیان بدان فخرمی فروشیم وافتخارمیکنیم.

اسماعیل جان

هنوزدیرنشده وماهی را هروقت ازآب بگیرید تازه است. زودی بجنب وتصمیم نهایی خودت را بگیروبه خانواده بزرگ پورحسن وعاشوری و… بپیوند که بسیارمشتاق دیدارت هستند.

برادرت: مرتضی پورحسن کویخی

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا