مریم رجوی

فراخوان های مریم، شنیده نمیشود ونفعی برای او ندارد

بمناسبت اعتصاب صنفی معلمان اصفهان، مریم رجوی با نام شورای ملی مقاومت اطلاعیه ای صادر کرده است.
اما مریم رجوی و دار و دسته اش باید بدانند:
معلمان خواهان بهبود وضع معشیت خود هستند واگر درجریان این تظاهرات، دستگیر شدگانی وجود داشته باشند، مانند دیگران و همچنین مانند کارگران فرانسه آزاد خواهند شد وچیزی دراین میان، دستگیر شما نخواهد شد.
ممکن است دربین این معلمان، کسانی پیدا شوند که پدران یا کسانی از فامیلانشان، توسط شما ترور و یا معلول شده اند و پر واضح است که مناسبات آنها با شما چگونه میتواند باشد.
مردم اصفهان، کاری که بنفع معلمان ومنافع عمومی کشور باشد، انجام خواهند داد.
درهرصورت، هرکاری که انجام داده شود، طوری نخواهد بود که درراستای خیانت به وطن باشد تا مریم که کارش این است، بتواند ازآن میوه چینی کند وبنابراین، بهتر بود که این بار نیز خود را بعنوان نخود هرآش، وارد میدان نکرده تا آبرو ریزی کمتری تجربه کند.
داستان این فراخوان های مریم شبیه داستان آن مردحقه بازی است که خودرا سید صاحب کرامات معرفی کرده و از مردم اخاذی مینمود.
درجریان یکی ازاخاذی ها، مرد دنیا دیده ای ازاو خواست که برای ثبوت کراماتش، درختی را که چند متری با آنها فاصله داشت، احضار کند!
مرد حقه باز گیر کرده، با صدای بلند چندین بار به درخت فرمان داد که پیش جمع بیآید والبته درخت ابایی ننمود.
اوکه درتنگنای سختی گیر کرده بود، راه چاره برای برهم نخوردن وسیله ی امرار معاش اش را، رفتن به پای درخت ونوازش کردن آن دید.
پرسیده شد که این دیگر چه صیغه ایست که جواب داد، این درخت مثل بعضی از امت جدم بی ادبی کرد و نیآمد ومن طبق سیره ی جدم تواضع کاری نشان داده وخودم پیش پای او رفتم!!!
حالا چاره ی کار مریم نیز شبیه همان مرد است!
اوکه ازاین فراخوان ها نتیجه ای نمیگیرد، باید که خطاب به مردم بگوید که عیبی ندارد که به سخنان من تره ای خرد نمیکنید.
چرا که من بالاتر ازاین حرف ها هستم، همانطور که آن سید قلابی بود!!
سعید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا