ابریشم چی مفت خور و ادعای هزار باره سرنگونی

ملیجک دربار رجوی یعنی ابریشم چی که ید طولایی در چاپلوسی و تملق گوئی دارد اینبار هم در برنامه تلویزیونی سازمان خود را قیم مردم جا زده و مدعی سرنگونی نظام ایران شده است. کسی که پاچه ور مالیده گی را از رجوی به خوبی آموخته زمانی که مدعی مبارزه با امپریالیست بودید اکنون در آغوش آنان یادتان رفته که قبلاٌ چه چیزی را نشخوار می کردید. یادمان است در سال 80 بعد از بحث های طعمه برای اعضای جدید خود که با فریبکاری و به اسم میلیشیا به اشرف آورده بودید کلاس مبارزه با امپریالیسم گذاشته تا آنان را که تازه از قلب بورژوازی آمده بودند همسو با اصول سازمان کنند.
مگر مدعی نبودید که نبرد اصلی بین خلق و امپریالیسم می باشد!!! چطور می شود این اصل بعد از سرنگونی صدام و آمدن نیروهای آمریکایی این اصل زیر پا گذاشته شد و طوری شده بود که حتی در کمدهای مان به دنبال جزواتی علیه غرب بودیم و اکنون فضا به گونه ای چرخیده که مریم قجر برای گرفتن عکس یادگاری با جنگ طلبان غربی حاضر به پرداخت رشوه هم می شود. آیا این نشانه کاسه لیسی و بازگشت به عقب نیست؟ آیا این کار باد دادن همه اصول نداشته سازمان از بنیان گذاران نیست؟
اگر اکنون ابریشم چی بی غیرت از مبارزه خیالی حرف می زند سعی دارد عوامفریبانه سر نیروهای وارفته سازمان در آلبانی شیره بمالد تا آنان به فکر خروج از سازمان نباشند.
از آنجایی که رجوی تروریست هیچ وقت حاضر به پاسخگویی نیست بعد از سرنگونی صدام به سوراخی خزیده و اکنون هم حاضر نیست خودش را نشان دهد و می توان به این نتیجه رسید که تمام این سالها سر دادن شعار مبارزه با غرب و امپریالیسم دروغی بیش نبوده است. این حرف را نه بر اساس تحلیل بلکه از روی عملکرد رجوی می توان پی برد که هیچ وقت معتقد به سرنگونی نبوده و از همان ابتدا در راستای اهداف امپریالیسم حرکت می نموده است.
ما بخوبی به ماهیت رجوی اشراف داریم چون دروغ هایی را که گفته لمس کردیم. چون در بطن کار در عراق بوده و شاهد بودیم که چگونه با فریبکاری هر جور که می خواست اعضای نگون بخت را به هر سو می کشاند.
اگر اکنون ابریشم چی مفت خور مدعی سرنگونی می شود دروغی بیش نیست چون خودش بهتر از هر کسی می داند که توان سرنگونی ندارند و حرفهایی که می زند نشخوار حرفهای هزار بار تکرار شده رجوی است.
پس بهتر است زیاد خودش را خسته نکند چون بیان این حرفها دیگر کسی را فریب نخواهد داد.
عبدالله افغان

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا