وحشت عمیق مجاهدین

نوشته ی عارف شیرازی واهمه وترس باند رجوی را اینگونه بنمایش میگذارد:
” بیش از یکسال از قیام سراسری و خیزشهای دیماه ۹۶ می گذرد… در این خیزشها مردم خواستار سرنگونی تمامیت رژیم (یعنی هر دو باندآن) شده و …”.
اصلی ترین خواست مردم، حل مشکلات اقتصادی آنها بود و درهیچ کجای جهان دیده نشده که این قبیل تحرکات، معنی تغییر حکومت را بدهد ومطمئن باشید درایران نیز چنین نبوده ودر صورت اراده ی حکومتگران برای رهائی از این وضع، کسی برای سرنگونی حکومت تلاشی نخواهد کرد.
اقتصاد دانان واقع بین و مردم گرا و کسانی که دلی برای تپیدن به ایران دارند، با روشنی قابل توجهی راهکارهایی ارائه نموده اند و وظیفه ی قدرت است که با استفاده از این راهکارها وتجزیه و تحلیل سود و زیان خود، اراده ی خود را بنمایش بگذارد.
دراین میان، مشکل عمده ای که با شرارت تمام ایجاد شده، دشمنی بی حد وحصر دولتمردان آمریکاست که بر دشواری کار حکومت ایران میافزاید ومزید بر علل میشود.
عارف شیرازی مینویسد:
” سلطنت موروثی با تمرکز قدرت در دست یک فرد موجب دیکتاتوری و خودکامگی است…”.
اینکه توضیح واضحات است.
اما صحبت دراینجاست که مناسبات درون تشکیلاتی فرقه ی مجاهدین، بارها مستبدانه تر از هر حکومت استبدادی است و وابستگان این گروه انحصار طلب و مستبد اعم از عارف شیرازی و شرکاء، نمیتوانند ازاین نوع حکومتها انتقاد کنند ودراصل رطب خوردگانی هستند که قادر به منع رطب نیستند.
دوباره:
” در یک کلام در نظام سلطنتی موروثی نیز نه از آزادی و دمکراسی خبری است و نه از حکومت قانون و قضاییه مستقل، تمامی قدرت در دست یک فرد متمرکز و همه کارگزاران عروسک های خیمه شب بازی و یا در بهترین حالت ابزاری برای پیشبرد «منویات شاهانه» می باشند”.
وآیا شما بعنوان یک مرید حقیر رجوی، چیزی جز یک عروسک خیمه شب بازی درمناسبات تنگ و تاریک رجوی هستید؟
آیا در سازمان شما، این قدرت فردی نیست؟!
قدرت جمعی ادوات خاص خود مانند حق اظهار نظر و حق انتخاب کردن و شدن را دارد و پاسخگویی فرد درجه اول، شرط احقاق این حقوق میباشد وحال آنکه این حقوق در سازمان شما، بطور کامل نقض میشود و بنابراین موردی برای پزدادن برای سلطنت طلبان وجود ندارد.
همچنین:
” و یا در ماههای اخیر با نقل قول از بریده مزدوران به خدمت رژیم در آمده با عنوان «اعضای سابق» مجاهدین از فقدان دمکراسی در مناسبات آنها و از وجود زندان و شکنجه در قرارگاههای شان صحبت کرده و …”.
ادعای این رها شدگان از مناسبات جهنمی رجوی، چیزی نیست که قابل تکذیب باشد وشما میتوانید با درخواست حکمیت یا برپایی یک دادگاه علنی وآزاد، ادعای خود را به ثبوت برسانید.
اگر بازهم قبول ندارید، میتوانید هریک از این مدعیان را به مناظره و… دعوت کرده وعملا مشاهده کنید که دروغ میگویید.
دراین میان، چیزی که بیشتر چهره مینماید، ترس مجاهدین از سلطنت طلبان است ازاین بابت که نمیدانند دولت آمریکا کدامیک را بر دیگری ترجیح خواهد داد واین موضوع یک عالمه معنی دارد:
مجاهدین رجوی جدا ازمردم ومایوس ازهمکاری آنها با خود، تنها به ریسمان آمریکا چنگ زده وازاین بابت حسادت ودلواپسی اش نسبت به سلطنت طلبان، قابل درک است!
وحید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا