اکسیون اعتراضی درآلبانی وشکسته شدن طلسم اختناق فرقه رجوی


روز جمعه برای اولین بار اعضای جداشده فرقه رجوی درمیدان اسکندر بیگ آلبانی دست به یک تجمع اعتراضی زدند. دراین تجمع اعتراضی نزدیک به 40نفر از جداشدگان شرکت داشتند. آن ها توانستند صدای اعتراض خود را به گوش مقامات کمیساریا برسانند.  خواسته های اعضای جداشده براساس موارد زیر است:

1- تثبیت وضعیت حقوقی واستاتوی پناهندگی

2- ارسال پرونده پناندگی اعضای جداشده به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان دراتحادیه اروپا وخانم موگرینی

3- استقلال حقوقی واقتصادی اعضا وملزم بودن کمیساریا ربرسمیت شناختن این حقوق

4- اجازه ملاقات قانونی اعضا با خانوادهایشان که رکدام از اعضا بیش از 30سال از ان محروم بوده اند

آنچه دررابطه با این تحصن واکسیون اعتراضی حائز اهمیت است اتحاد وهمبستگی جدا شدگان در برگزاری این حرکت است. سران بدنام فرقه رجوی از بدو انتقال از عراق به آلبانی درمنتهای فرصت طلبی، معاهده ای را با دولت آمریکا، آلبانی وبا نظارت کمیساریای عای پناهندگان سازمان ملل به امضا رساند که اعضا به صفت فردی از هیچ گونه حقوق پناهندگی واستقلال سیاسی برخواردارنباشند. سران فرقه با شیادی وسواستفاده از صداقت واعتماد اعضا، فرقه را بعنوان نماینده وحافظ منافع اعضای مستقر درآلبانی معرفی کردند. از آن تاریخ تحت پوش این قرداد ننگین وشرم آور اعضای مستقر درآلبانی از کوچک ترین حقوق اجتماعی وسیاسی وحقوق پناهندگی برخوردار نبوده اند.

سران خیانتکار فرقه ودر راس آن مریم قجرعضدانلو اعضا وحتی نفرات جداشده از فرقه را در اسارت خود داشته وبه مثابه گروگان با آنها برخورد می کنند. آنها از اهرم مالی بیشترین سواستفاده را نموده اند وباقطع مستمری ماهیانه افراد جداشده وتحت فشار قرار دادن آنها تلاش می کنند مانع از فعالیت افشاگرایانه آنها شوند. تا کنون، سران فرقه با استفاده از همین اهرم وبا پرداخت مبالغ هنگفت به برخی از جداشدگان تلاش کرده اند آنها را در جهت خبرچینی وجاسوسی برعیله دیگر جداشدگان بکارگیرند.

یکی دیگر از ترفند های سران فرقه ایجاد دودستگی واختلاف بین جداشدگان بود تا مانع از اتحاد وهمبستگی آنها گردند. فرقه رجوی بشدت از افشاگری اعضا جدا شده درمیان افکار عمومی مردم آلبانی وحشت داشت وبه همین دلیل با صرف مبالغ هنگفت دستگاه های امنیتی ومسولین دولتی وکمیساریا را به خدمت خود دراورد.درسه سال گذشته بخاطرهمین اتحاد نامیمون اعضای جداشده زیرشدیدترین فشارها قرار گرفتند. آنها از مستمری پناهندگی محروم گشته وبه سختی امورات زندگی خود را می گذراندند. فشار طاقت فرسا وشانتاژهای مختلف از آن صورت برجداشدگان وارد می شد که اولا آنها را ناگزیر به بازگشت مجدد به تشکیلات جهنمی اش نماید ودوما اعضای منتقد وناراضی دردرون تشکیلات را نسبت به جهان بیرون از فرقه مایوس وناامید سازد. حرکت اعتراضی اخیراعضای جداشده نشان داد که تیرهای مریم رجوی تا کجا خطا رفته ومنجر به اتحاد عمل بیشتر جداشدگان گردیده است.

 نکته قابل اهمیت دیگر این است که با این حرکت اعتراضی فضای رعب و وحشت فرو ریخت وثابت کرد که سران فرقه علیرغم تمامی فشار ها وترفندهای شیادانه نتوانستد مانع از اتحاد عمل جدا شدگان گردند. شکسته شدن طلسم اختناقی که فرقه ظرف این چندسال درآلبانی ودرمیان جداشدگان حاکم کرده بود، شرایط را برای اتحاد عمل هرچه بیشتر جداشدگان باز خواهد کرد وافکار عمومی مردم البانی را درجریان ماهیت واقعی وپلید رجوی قرار می دهد.  بی شک این حرکت اعتراضی درگام بعد با پیوستن دیگر اعضای جدا شده منجر به حرکات اعتراضی وسیع تری خواهد شد.

      اکرامی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا