فراموشی چهارشنبه سوزی سران فرقه رجوی بعد از ورشو

بعد از حرکتهای انتحاری سران فرقه رجوی از دی ماه سال قبل که تعدادی از هموطنانمان بخاطر گرانی و وضعیت اقتصادی در داخل کشور به تجمعات آرام دست زده بودند و دشمنان ایران در فکر خام خود انتظار شورش عمومی را داشتند. که تمامی برنامه های آنها نقش بر آب شد ، بفکر چاره افتادند و از اول سال جاری برنامه بهمن ماه که در آن سالروز پیروزی انقلاب مردم کشورمان رقم خورده بود را برنامه ریزی نموده و تبلیغات گسترده ای انجام دادند. از طرفی این حرکت سران سازمان تروریستی مجاهدین همراه با تحریم های ظالمانه و یک طرفه امپریالیسم بود که فعالیتهای آنها را تحت پوشش قرار داد که با شرکت گسترده آحاد جامعه این تلاش مذبوحانه سران فرقه رجوی و بدتر از آن اربابان جنگ طلب آنها یعنی امپریالیسم و رژیم کودک کش آل سعود و رژیم غاصب صهیونیستی را بدتر از همیشه به انزوا کشاند و دشمنی آنها را که علنی شده بود به بن بست کشاند .
سران کوردل امپریالیسم که میدانستند در برنامه تبلیغاتی علیه بهمن ماه کشورمان احتمال شکست وجود دارد ، نشست پوچ ورشو را برنامه ریزی نمایند تا در صورت شکست در راهپیمایی 22 بهمن بلافاصله بعد از 2 روز با چنین نشستی و به فکر خام خودشان با همسو نمودن کشورهای اروپایی نظام جمهوری اسلامی را سرنگون نمایند که این برنامه مهندسی شده آنها نیز با خواست خداوند و اراده او با شکست مواجه شده و کشورهای حامی برجام اروپایی از شرکت در این نشست امتناع نمودند که بار دیگر برای چندمین بار دشمنان ملت ایران با شکست مواجه شدند و سران فرقه رجوی دست از پا درازتر با هزینه هنگفتی که انجام داده بودند برگشتند به خانه اول .
اما اکنون که در ماه پایانی سال هستیم و بنا به رسم همیشگی ملت عزیزمان که در چهارشنبه آخر سال برنامه آتش بازی رو انجا میدهند ، سران سازمان ضد خانواده رجوی نیز همزمان برای شورش در داخل کشور در این شب تبلیغات گسترده ای انجام میداد و چه بسا این تبلیغات را از اواخر بهمن ماه شروع مینمود ولی امسال با توجه به شکستهای متوالی این فرقه خیانت پیشه گویا تمامی حس و حال آنها برای دروغ پردازی از بین رفته و مشت محکم هموطنانمان در 22 بهمن سال جاری بد جوری بر دهانهای یاوه گوی آنها فرو نشسته و حال و رو آنها را پریشان نموده است .
سران خائن سازمان ضد مردمی مجاهدین و اربابان مستبد آنها باید به خوبی فهمیده باشند که ملت ایران زیر هیچ گونه فشارهای سیاسی و اقتصادی و حتی نظامی سر خم نمیکند و تمامی حرکتهای ضد انسانی آنها که در تحریمهای ظالمانه آنها نمود پیدا نموده نیز باعث کرنش در برابر آنها نشده و نخواهد شد و سران فاشیست و منحوس فرقه رجوی که مورد نفرت تمام ملت ایران میباشد و هیچ جایگاهی در جامعه ندارد نیز باید جول و پلاس خود را جمع نماید چرا که مردم ایران قطعا ماهیت کثیف و ضد مردمی آنها را به خوبی می دانند و از آنها انزجار دارند .

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.