فرقه مجاهدین شیطانی است یا شیطان سازی شده؟


باند رجوی معروف به فرقه مجاهدین طی چند دهه حیات زالوصفتی درآویزان شدن به کشورهایی مانند عراق/عربستان /اردن /امریکا واکنون آلبانی به این حیات ننگین ونجاست خواری عادت کرده ودرهرمقطع وهرسرفصلی به خوبی توانسته خود را با شرایط وفق دهد.اکنون مدعی شده که اشپیگل علیه آنها شیطان سازی کرده. فرقه ای که توانسته تن به هرخیانت وجنایتی اعم ازجاسوسی واقدام عملی تروریستی بدهد ودرآنسوی قضیه وآنروی سکه بتواند مظلوم نمایی کرده وخود را حامی آزادی وحقوق بشرجا بزند.

این کار یعنی عمل شیطانی واین صفت ومنصب را خودش با اعمالش به دست آورده وهیچ کس وهیچ گروه وکشوری آنرا به وی تحمیل نکرده واو را شیطان سازی نکرده است.

شاید این قضیه شیطان سازی وادعای گروه رجوی برای خیلی ها گنگ ونامفهوم باشد اما واقعیت این است که هرپروسه وپروژه این فرقه را که بازخوانی وپیگیری کنید به ا صل وماهیت شیطانی او خواهید رسید.

رجوی به اعضای خود رحمی نمی کند طی چند دهه زندان –سرکوب –مغزشویی حذف خانواده وعواطف –بریدن پدر ومادر از فرزند شیرخوار- ممنوعیت زندگی ونفی نسبت فامیلی وپدر ومادری ومجبورکردن اعضا که پدر ومادرخود را نفی وانکار کنند وبه سر وصورت آنها سنگ بزنند. آیا این ماهیت شیطانی نیست؟

اگر نیست پس چیست؟

دربیرون از فرقه یعنی همین ما جداشدگان وقتی واقعیت ها را می گوییم در ذهن خود فقط واقعیت را افشا می کنیم اما رجوی خودش آنرا شیطان سازی تلقی می کند چون او بهتر می داند آن مجموعه افشاگری هایی که ما می کنیم ماهیت شیطانی اوست که برملا می شود وچیز دیگری نیست.به همین دلیل است که رجوی هیستریک می شود وجلز و ولز می نماید .

رجوی می گوید اعضای فرقه اش اسیر نیستند چون رژیم گفته آنها دسترسی به فیسبوک وتلگرام دارند. البته که حلقه زندانبان وضد بشرهای نزدیک به رجوی دسترسی به هر امکاناتی داشته ودارند اما ما می گوییم اعضای غیر از مجرمین خیانت کار مابقی اسیر هستند .

رجوی برای پیشبرد خوی شیطانی خود دست به فیسبوک – فضای مجازی و… می زند وتکنولوژی را صرفأ برای شیطان سازی واستراتژی تروریستی خود بکار می برد.

به نظرما جداشدگان چون خود رجوی وایدئولوژی فرقه ای او تمامأ دردنیای شیطانی غرق واصلا جزئی از آن است لذا همجنس با آن شده وبه عملکرد شیطانی آداپته شده لذا نمی تواند خودش راکه درآن غرق شده انکارویا قبول کند به همین خاطر وقتی بیرون از او ازخارج به کارکرد فرقه اش نگاه می کند بوضوح راندمان وعمل شیطانی رجوی ها راخواهد دید .

دافعه و واکنش رجوی به اینکه اورا شیطان سازی کرده اند دقیقأ همان چیزی است که رجوی به عنوان انعکاس مثبت وواقعی خود قبول دارد واگرهم هیستریک می شود فقط به قصد دهن به دهن شدن با بیرون از خودش است تا وانمود کند که او کماکان مطرح است وبه نوعی برای خودش عدد ورقمی است. درحالیکه نفرت مردم ایران از روز اول به دلیل همین ماهیت شیطانی وانتقام جویی به هدف رجوی بوده است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا