برای وابستگان رجوی،” نسبیت” وقتی معنی ندارد، که بنفع شان باشد

” برکت سیل و نقطه عطف سرنگونی” نوشته ایست که با امضای افسانه اسکویی در رسانه های مجازی باند رجوی منتشر شده است.
درپاراگرافی از آن میخوانیم:
” سیلی که دست ساخت رژیم بوده و توسط آن نه تنها کمر به قتل عام طبیعت بلکه قصد قتل عام مردم بی گناهی را داشته است که طی دوسال گذشته با اعتراضات و اعتصابات خود خواهان حقوق حقه خودشان بوده اند. به این ترتیب ایادی رژیم … آن را”برکت” می خواند و در دلشان پای کوبی می کنند که تا مدت ها مردم مشغول خرابی های سیل و ویرانی های آن خواهند بود و کسی درخواست های حقه خودش را دیگر طلب نمی کند”.
هیچکس واز جمله این خانم درته دلش قبول ندارد که فوران سیل کار رژیم است که اساسا سودی برایش ندارد ودرمقابل اقلا 1 میلیارد دلار برای جبران خرابی ها خرج خواهد کرد.
اصلا هیچ انسان خوب یا بد ویا هیچ دولتی قادر به نزول اینهمه باران ازآسمان نیست تا توسط آن، مردم را قتل عام کند و لاجرم، این خانم دراین مورد خیلی احمقانه سخن گفته اند.
دیگر اینکه هیچ بشری را نمیتوان یافت که بدرجات معینی تئوری نسبیت را قبول نداشته باشد واینکه آقای رئیس جمهور چنین حرفی را زده است، متکی برهمین قضیه است.
چرا که باران هر فاجعه ای که آفرید، کشور خشک یا نیمه خشک ما را دروضعیتی بهتر قرار داد و لااقل برای امسال، مردم ایران ازبی آبی رنج نخواهند برد.
باران امسال، تالاب های خشک شده را پرآب کرد وزمین های ترک خورده ی ما را به زندگی برگرداند ومخصوصا دربرابر بزرگترین خطر زیست محیطی ایران که خشک شدن دریاچه ی ارومیه بود، قد علم کرد وزیبائی ونشاط را بمیزان قابل توجهی باین مکان برگرداند و …
اما این خانم که عملا منکر درستی تئوری یا قانون نسبیت در پاراگراف فوق شده بود، اینک خلاف آنرا مینویسد:
“مردم ایران این”برکت سیل” را با همکاری و اتحاد به سیل عظیم سرنگونی برعلیه این رژیم دد منش تبدیل خواهند کرد”.
به این تناقض گویی ودروغکاری چه نامی میتوان گذاشت خواننده ی عزیز!
جزاینکه باید گفت که نامبرده واقعا هم یک مرید خالص رجوی بوده و محل تجزیه وتحلیل ذهنش” قارشمیش” میباشد؟!
دوباره:
” مردم فروش آب های خزر و واگذاری جنوب کشور، خلیج فارس و دریای عمان ویا فروش خاک کشورمان را فراموش نکرده اند. سرمایه های کلان ودرآمدهای نفتی که خرج کشورهای سوریه وعراق و یمن و… برای جنگ افروزی درخاورمیانه و تروریست و سرکوب مردم در داخل به کاربرده شده است را فراموش نکرده اند”.
آبهای مورد نظر مشائی بوده و چطور ایران توانسته آنها را بفروشد وبه چه کسی فروخته است؟!
ایران در سوریه وعراق از منافع ملی خودش دفاع کرده والبته این کار هزینه دارد!
ایران جلوی جنگ افروزی وتروریزم را درحد توانش درخاورمیانه گرفته واگر مسئولین حکومتی هزینه ای را از بودجه صرف این کار افتخار آمیز وضروری کرده اند، دستشان درد نکند.
بازهم:
” بنابراین این سیل نقطه عطفی درجهت سرنگونی رژیم ضدانسانی، ضد ایرانی و ضد اسلامی خواهد بود و برکت سیل تمامیت حکومت ۴۰ساله ننگین آخوندها و شرکا را به ارمغان خواهد داشت وبرای همیشه حکومت شیادان وشرکارا به فاضلاب تاریخ سرازیر می کند”.
اگر اینطور است، پس ایرادت به مسئولین کشور که بدرستی، فوایدی را درمیان مضرات این سیل میبینند، چیست؟!
من ازتوصیه به امثال شما مریدان رجوی که وقتی نمیتوانند بنویسند، ساکت بمانند، خسته شده ام و با این حال بار دیگر آنها را به این کاردعوت کرده واز تکرار لاطائلات برحذر میدارم.
وحید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا