دوباره رقص مسئولین سازمان بخاطر تصمیم ترامپ

بعد از قرار گرفتن نام سپاه در لیست تروریستی امریکا، در مقر مجاهدین شور و هلهله ای برپا شد. مسئولین بالای سازمان به صحنه آمدند و با خوشحالی و پخش نقل و شیرینی گفتند که وارد فاز سرنگونی شدیم و دیدید که صبرتان جواب داد و نام سپاه در لیست تروریستی امریکا قرار گرفت!؟ و خلاصه کلی وعده و وعید به نیروهای خسته که دیگه تمام و یالله وسایلتان را جمع کنید که دیگه داریم میریم!
بعد از شنیدن این خبر یاد یکی از نشستهای قدیم در قرارگاه اشرف بامسعود رجوی افتادم که میگفت باعث افتخار ماست که در لیست تروریستی امریکا و اروپا باشیم و اگر غیر از این بود باید به خودمان و مواضعمان شک میکردیم! البته آن زمان به مسعود جنس خوب میرسید و میکشید و بقول معروف حرف از سر سیری میزد. بعد از سرنگونی صدام و قطع شدن مستمری هایش، بلافاصله خماری اثر کرد و دست به دامان امریکا شد که تو را بخدا به ما رحمی کن و ما بدون حمایت یک قدرت خارجی کشک هم نیستیم و از بین میرویم. لذا باب مزدوری برای امریکا و سعودی ها و اسراییلی ها را شروع کرد بلکه از این راه برای خودش تکه نانی دست پا کند! صرف نظر ازاینکه تحریم سپاه توسط امریکا چه پیامدهایی برای هر دو طرف دارد و اینکه این در لیست قرار گرفتن تا چه حد میتواند تاثیری بر روی طرفین داشته باشد، باید تاکید کنیم که هر اتفاقی هم که بیفتد از آب گل آلود ایران هیچ مارمولکی هم برای مجاهدین صید نخواهد شد و آنها به اندازه یک سانتی متر هم در ایران جایی نخواهند داشت! تا خدا خدایی میکند آنها بایستی پاسخگوی اینهمه رذالت و دشمنی شان با مردم ایران باشند و درصورت آمدن به ایران فقط با مردم ایران طرف هستند! زمانی حرفی بود که میگفت ما شاید ببخشیم، ولی فراموش نمیکنیم! اما مردم ایران دیگر نه میبخشند و نه فراموش میکنند! اینهمه سال دشمنی و تلاش برای تحریم مایحتاج اولیه مردم توسط دولتهای غربی، دیگر هیچ کسی را نمیفریبد که بخواهد ذره ای برای شما ترحم کند.
اینکه سپاه در لیست تروریستی باشد یا نباشد، اینکه نیروهای امریکایی در لیست سیاه یا تروریستی ایران یا سپاه قرار گیرد یا نگیرد، بما جداشده ها ربط زیادی ندارد اما آنچه برای ما مهم است افشای افکار و ماهیت سیاه و پلید فرقه رجوی است که عمر و جوانی و زندگی ما را تباه کرد! زخمی که ما از این فرقه خوردیم هرگز التیام پذیر نیست و لکه سیاه آن در زندگی ما بی وقفه خودنمایی میکند! پس هرچه دار و دسته رجوی دلشان میخواهد از شنیدن این گونه اخبار خوشحالی کنند و به نیروهای خسته و فرسوده خود وعده و امید بدهند! حدود بیست سال پیش یکباره در نشستی مسعود میگفت که چون کرباسچی که شهردار تهران بود دستگیر و به زندان رفت و محاکمه گردید، یعنی که رژیم در شرایط خطرناک و سرنگونی قرار گرفته و بزودی خواهیم رفت. منظور اینکه در طی این سالیان از اینگونه خبرها بسیار شنیده ایم. هرچند هر چه در آینده پیش آید از یک چیز بسیار مطمئنیم که مجاهدین در آینده این مملکت به اندازه یک سر سوزن هم سهم ونقش نخواهند داشت و داغ رییس جمهور شدن بر دل مریم خواهد ماند!
الف عباسی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا