رجوی ها در اسارت خفت بار اربابان آمریکایی

در نخستین سال های پس از پیروزی انقلاب ایران ، فرقه رجوی برای فریب جوانان ادعا می نمود که «ضد آمریکایی ترین» جریان ایران بلکه جهان است . در آن زمان نشریات شان پر بود از شعارهای «ضد آمریکایی» و «ضد صهیونیستی». آمریکا را سمبل «امپریالیست های جهانخوار» می نامیدند و ادعا می نمودند که «سنت اعدام انقلابی ژانرال های آمریکایی» را آنها ایجاد کرده اند و با آب و تاب از عملیات نظامی خود علیه «مستشاران آمریکایی» داد سخن می دادند .

در آن زمان رجوی ها مدعی بودند که سردمدار مبارزه با «امپریالیسم آمریکا» به صورت انحصاری هستند و بقیه بخصوص رهبران جمهوری اسلامی در مسیر سازش و وابستگی به امپریالیسم آمریکا قدم بر می دارند !!! صحبت ها ، اطلاعیه ها و نشریات فرقه رجوی آکنده از شعارهای «مرگ بر آمریکا» و معرفی آمریکا به عنوان «دشمن خونخوار خلق» بود و به مسئولین جمهوری اسلامی هشدار می دادند که در برابر آمریکا نرمش نشان ندهند ! آنها از این دم می زدند که اگر آمریکا به ایران حمله کند با «استقبال خونین» از سوی فرقه رجوی مواجه خواهد شد .


روزگار گذشت و پرده ها افتاد و دست ها رو شد . مشخص شد که مجاهدین خلق نه تنها حامی خلق نیستند بلکه یکی از دشمن ترین دشمنان «خلق» هستند که برای رسیدن به قدرت دست به هر اقدامی می زنند . از اقدامات جنایتکارانه ای همچون ترور کور و بمبگذاری در شهرها گرفته تا حمله به سربازان ایرانی در مرزها و از اقدامات خیانتکارانه ای همچون مزدوری برای آمریکایی ها در عراق ، جاسوسی برای صهیونیست و خوش خدمتی برای شاهان و شاهزادگان عرب گرفته تا صاف کردن جاده تحریم دارو و غذا علیه مردم ایران ، همه را با رذالت به انجام می رسانند.


آخرین نمونه این خیانت ها استقبال مریم قجر و سران فرقه تروریستی رجوی از تروریست نامیدن سپاه پاسداران از سوی ترامپ بود .
روزگاری رجوی در نشریه مجاهد مقاله ای با عنوان «سخنی با برادران پاسدار» نوشت و در قسمتی از آن برای تحت تاثیر قرار دادن پاسدارن و فریب دیگر جوانان ادعا داشت آنها بودند که در زمان محمدرضا پهلوی با رگبار مسلسل سینه مزدوران و مستشاران آمریکا را می شکافتند .
اما وقتی همان «امپریالیسم آمریکا» که رجوی می گفت «سنت اعدام انقلابی ژنرال های شان» را پایه گذاری کرده است ، همان آمریکایی که «دشمن خونخوار خلق بود» ، سپاه پاسداران را نیروی تروریستی خواند ! رجوی ها به جشن و پایکوبی پرداختند .
جالب آن که تعداد معدودی که از این اقدام ترامپ حمایت کردند یعنی نتانیاهوی کودک کش ، شاهان مرتجع عربستان و بحرین ، از کسانی بودند که در آن سالیان رجوی ها آنها را «نوزاد نامشروع امپریالیسم» ، ضد خلق ، مرتجع و دشمن خلق معرفی می کردند .
نتانیاهو به صراحت گفت که این اقدام ترامپ درخواست شخص او از ترامپ و در جهت منافع صهییونیست ها بوده است و بر خلاف ادعاهای ترامپ و دم جنباندن های مریم قجر ، ربطی به هیچ موضوع دیگری نداشته است .
بنابر گزارش خبرگزاری ها ، نتانیاهو از قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی دولت آمریکا استقبال و از ترامپ بابت این اقدام، سپاسگزاری کرد. او خطاب به ترامپ گفت: « از شما متشکرم که به یکی دیگر از درخواست‌های مهم من پاسخ مثبت دادید.»
این همسویی اتفاقی نیست . رجوی قبلاً در تعریف امپریالیسم آن را داری سه مشخصه می دانست که یکی از مشخصه ها چنین بود : «هیچ رابطه ی مسالمت آمیزی بین خلق ها و امپریالیسم وجود ندارد ، هرچه هست یا نبرد است یا اسارت» و در نشریه خود می نوشتند که اگر با آمریکا با اسلحه روبرو نشویم باید به اسارتش و بندگیش تن دهیم .


پرونده پر از جنایت و خیانت رجوی ها و وضعیت فلاکت باری که امروز فرقه تروریستی رجوی با آن دست به گریبان است ، بیانگر این حقیقت است که آنها در اسارت و بندگی خفت بارِ اربابان آمریکایی قرار دارند .
صالحی

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.