یاوه گویی ازاین خنده دارتر را سراغ دارید؟!

امیر کارگر نامی از مریدان رجوی، درنوشته ای با نام “پس از سیل، برنامۀ بعدی آخوندها چیست”، چنین مینویسد:
” با دقت بیشتری به یک جمله از پیام شماره ۱۲ آقای مسعود رجوی، می توان بهتر به هدف این حکومت، از بدو اشغال ایران تا همین امروز پی برد:” سردمداران ولایت به عمد از دادن امکانات به مردم ایران سر باز زدند تا سیل، مردم را به خود مشغول کند و از خطر قیام و سرنگونی بکاهد.”
در زمانی که عالیترین مقام کشور بر افزایش جمعیت تاکید دارد، رد این ادعا بسیار ساده است و رجوی و یا کسی که بجای او این حرف را زده، یاوه بافته است.
سیل وهرنوع حوادث طبیعی یا مصنوعی که زندگی انسان ها را بخطر میاندازد، ضمن اینکه مردم را مشغول میکند، برتجارب آنها افزوده و به امتحان کردن این وآن وازجمله دولت وامیدارد واگر قصور ومخصوصا ازنوع عمدی اش را کشف کنند، روابطشان با دولت شکر آب شده و چه بسا خطر قیام دلخواه رجوی را بیشتر میکند.
وقتی پاراگراف زیر را میخوانیم برحال مریم رجوی غبطه میخوریم!
” اگر چه مردم ایران با دژخیمانی روبرو هستند، … چه باک، زیرا که همین مردم نیز از سرمایه و پشتوانۀ ملی و انقلابی برخوردار هستند که بیش از نیم قرن در نبرد با دو دیکتاتوری شاه و شیخ، استواری و عزم خود را برای آزادی مردم و میهنشان، آن چنان به اثبات رسانده اند …”.
باند رجوی که اینجا بعنوان پشتوانه ی ملی جازده میشود، آفاتی مانند ملخ و … برای کشتزارهای مردم بشمار نمی ایند!
سوابق مبارزاتی آنها طی سال های 55-1350 به معدودی ترور واعدام های متعاقب آنها محدود است وپس ازانقلاب ومخصوصا از اوایل سال 1360با روی آوردن به تروریزم واضح و وسیع که سبب بسته شدن فضای باز سیاسی کشور شد، کارنامه و سوابقی دارد که هرچه باشد، انقلابی ومردمی نیست.
البته پیوستن به ارتش متجاوز صدام وانواع جاسوسی ها برای دشمنان مردم ایران و نسل کشی در داخل تشکیلات و …، قسمت دیگری ازسوابق او هم هست!
آیا چنین جریانی میتواند بعنوان سرمایه ای برای مردم تعریف شود؟!
جواب من با لحاظ جمیع جهات، این است: هرگز!
چرا که درکسب آزادی برای خود، ول معطل مانده اند.
درادامه ی این رجز خوانی، آمده است:
“… اگر جانانه برای سرنگونی این رژیم برخیزیم، تمام مزدوران وابسته به آن، از ترس جان، فرار را به پول ترجیح داده و یک شبه آب خواهند شد”.
پس منتظر چه هستید و عجله نمیکنید وچرا این پول ها را تصاحب نمیکنید تا مجبور به دریوزگی در برابر شیوخ وشاهان عربستان و … نباشید.
مجددا:
” آری، امروز که دیگر به یُمن تلاشهای تنها آلترناتیو انقلابی و مردمی و دموکراتیک یعنی شورای ملی مقاومت و آزادیخواهان مبارز، میز مماشات واژگون، و سپاه ضد مردمی در لیست تروریستی قرار گرفته است …”.
آنچه که واژگون شده، میز مماشات نیست عزیز!
نظام تک قطبی است که به این سرنوشت گرفتار شده وسران آمریکا ازترس بدتر شدن اوضاع، عجله بخرج داده اند واگر موفق به نابودی جهان بهمراه نابودی خودشان هم نباشند، چاره ای جز تمکین به حکم تاریخ وقانونمندی های مربوطه را ندارند و این موضوع است که شما را دلواپس کرده ومجبورتان میکند که لاطائلاتی تحویل ما دهید!
وحید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا