اربابان رجوی صلاحیت متهم کردن را ندارند

باند رجوی سرمست از دشمنی سخت جنگ طلبان ایرانی، بازهم نوشته است:
“نامگذاری سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی، اذعان به این واقعیت است که رژیم آخوندها بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان و عامل اصلی گسترش تروریسم، نه تنها در خاورمیانه بلکه در سراسر جهان است”.
این نامگذاری ازطرف جنگ طلبان آمریکائی که روسای تروریزم جهانی هستند، فاقد وجهه ی قانونی بوده و بدینجهت ازطرف دیگر کشورها که بعضا هم دوست ایران نیستند، برسمیت شناخته نشده و حتی مورد نکوهش هم واقع شده است!
بنابراین نتیجه ای که شما ازاین اقدام رذیلانه گرفته اید، غیر منطقی و خائنانه است و موضعگیری اینچنینی اش، خیانت به میهن قرار میگیرد!
دوباره:
” سپاه پاسداران نه یک ارتش ملی بلکه یک نیروی سرکوبگر و در خدمت اهداف رژیم ضد ملی و توتالیتر مذهبی است که راه بقا و سلطه خود در ایران را در گسترش نفوذ در سایر کشورها می‌داند و برای پیشبرد این امر از دو بازوی نظامی و امنیتی تحت‌امرش یعنی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات استفاده می‌کند”.
حکومت ایران یک حکومت برسمیت شناخته شده از طرف جامعه ی جهانی است وسپاه هم که بخشی ازآنست، درخدمت این حکومت قرار دارد و نمیشود اینگونه با آن رفتار کرد!
رجوی ها خواهند گفت که دولت ایران ایرادات فراوانی دارد ونمیتوان آنرا تایید کرد ومن درمقابل این حرف آنها میگویم که دولتی درجهان را که مخصوصا مورد تایید شماست، بمن نشان دهید که بری ازاین ایرادات ویا نارسائی های جدی ازنوع مشابه نباشد، تا حرفتان را قبول کنم!
دیگر اینکه حکومت ایران برای انجام تعهدات نظامی خود دربرابر متحدین استراتژیک واغلب همسایه اش، احتیاج به استفاده ی معقول از سپاه پاسداران دارد واگر شما این کار را بد میدانید، آنگاه ازارباب خود انتقاد کنید که چرا از هزاران کیلومتر دورتر، نیروی نظامی به سرحدات ایران و … وارد میکند، چرا 1000 پایگاه نظامی در خارج از مرزهای خود ساخته وچگونه ده ها شکنجه گاه مخفی در کشورهای اروپایی و … دایر کرده است؟!
بازهم:
” آخوندها برای اجرای اهدافشان اقدام به تأسیس گروه‌های تروریستی مختلف در آسیا و آفریقا کرده‌اند تا فرامین حاکمان تهران را به اجرا بگذارند. این گروهها تحت تاثیر ایدئولوژی افراطی آخوندها هستند و برای فعالیت‌های خود هیچ حد و مرزی را به‌رسمیت نمی‌شناسند”.
نام این گروه ها چیست؟
واگر واقعا موجودیت عینی دارند، درمقایسه با گروه های آمریکا ساخته و عربستان پرداخته، ازچه قدرت وامکاناتی برخوردارند؟!
شما به آفریقا اشاره کردید وسئوالی برمن عارض شد:
بدترین ضربه به لیبی خورد واین کشور درحال حاضر توسط 4 دولت متشکل ازتروریست ها اشغال شده که مدام درحال جنگ با همدیگرند.
شما نقش ایران در مورد خاص لیبی را توضیح داده ونشان دهید که تروریست تر ازفرانسه وآمریکا و چند کشور عربی بوده واین یکی ها- اربابان ریز و درشت شما- حق دارند که چنین اتهاماتی به ایران بچسبانند!
مطمئنا قادر نخواهید بود وبا زیاده گویی ودروغگویی خود، مفتضح ترتان میکنید!
صابر

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا