نمایش مسخره فرقه در حمایت ازمردم سیل زده کسی را فریب نمی دهد

وقتی موضعگیریها و اخبار سیمای فرقه را در مورد سیلزدگان اخیر میبینم، از رول بازی کردن و دجالیت آنها بهم میریزم. در حالی که مردم خانه هایشان را براثر سیل از دست داده اند فرقه رجوی با سیاسی کردن آن و نشر اخبار دروغ فقط بدنبال اهداف خائنانه خودش است. اخیرا فرقه در اشرف سه در آلبانی مثلا یک گردهمایی در ابراز همدردی با هموطنان سیل زده برپا نموده که شخص مریم قجر هم در آن شرکت داشته است. البته برای افرادی که زمانی عضو این فرقه بودند ویا کسانی که آشنایی با تشکیلات درونی آن دارند به خوبی می دانند که چنین اقداماتی از سوی فرقه فقط وفقط یک حرکت نمایشی و به منظور بهره برداری های سیاسی از آن است.در همین رابطه یاد خاطره زمانی که درفرقه بودم افتادم.
دی ماه سال 82 زلزله ای شهر بم و مناطق اطراف آن را لرزاند که متاسفانه درآن تعداد زیادی از مردم بم جان خود را ازدست دادند. اتفاقی که کل ایران راغرق در ماتم کرد. مثل خبرهای ضد ونقیضی که الان فرقه در مورد سیل می دهد درهمان زمان هم درحالی که خبرهای متفاوتی ازمیزان خسارت های جانی مردم بم بگوش می رسید فرقه رجوی با تشنج آفرینی وسیاسی کردن بلای طبیعی بدنبال اهداف خودش بود. درآن موقع دردرون مناسبات فرقه قرارشد همایشی به منظورابراز همدردی با مردم زلزله زده بم برگزار کنند. من و چند نفر دیگر از بچه ها به مسئول خودمان گفتیم این همایش چه کمکی و چه دردی از مردم زلزله دوا خواهد کرد؟ که وی با کمال پررویی و یا ازسر نادانی خودش پاسخ داد: هیچ! برای سازمان جنبه سیاسی آن مهم است. که همه ما از این حرف او خیلی بهم ریختیم اما مجبوربه سکوت واجرای دستورات بودیم.
بهرحال نمایش به اصطلاح ابراز همدردی فرقه با مردم بم بصورت نمایشی همراه با انبوهی تناقض ذهنی برگزار شد. قطعا آن فرد به اصطلاح مسئول، افکار و عقیده ونظر رهبران فرقه بخصوص شخص مسعود ومریم رجوی را بیان می کرد ودرواقع برای فرقه رجوی هدف رسیدن به قدرت به هرقیمت بود وبراساس تجارب گذشته فرقه رجوی با عملکرد خیانت آمیز خود ثابت کرده که هیچگاه امنیت،آسایش وحفظ جان ومال مردم ایران برایش مهم نبوده. مثلا درسال 60 جنگ بیهوده ای راه انداخت که درآن هزاران نفرکشته شدند. درجنگ تحمیلی عملا درهمدستی با صدام به شهید کردن مدافعان مرزهای کشورمبادرت کرد، به موشک های صدام برای به کشتن دادن تعداد بیشتری از مردم اعم ازپیروجوان مشارکت داشت، بعد ازحمله آمریکا به عراق به هر رذالتی دست زد تا شاید این کشور به ایران هم حمله نظامی کند درحالی که می دانست دراینصورت علاوه برنابودی زیرساخت های کشورتعداد زیادی ازمردم ایران شهید خواهند شد. اما به نیات شوم خود نرسید. طی سالهای اخیرهم با جعل اخبار و دادن اطلاعات غلط از درون ایران به آمریکا و اروپا تلاش کرد تا آنها تحریم های گسترده اقتصادی علیه ایران وضع کنند. درحالی که می دانست این مردم ایران هستند که آسیب و تحت فشارهای مختلف قرار خواهند گرفت.
بنابراین اجرای نمایش مسخره فرقه در اشرف 3 به منظور به اصطلاح ابراز همدردی با مردم سیل زده ایران درحالی صورت گرفت که این فرقه بلافاصله بعد ازآن که ترامپ جنایتکار دوباره براجرای تحریم های گسترده تر ایران بخصوص در زمینه فروش نفت تاکید کرد سرازپا نشناخت ودرسایت های خود به انعکاس این اقدام آمریکا وموضع گیری برخی ازکشورها ازجمله کشورهای مرتجع منطقه در حمایت از اقدام ترامپ علیه ایران می پردازد.
بنابراین یکبار دیگر فرقه رجوی ماهیت ضد مردمی خود را با این اقدامات نشان داد وثابت کرد که نمایشات مسخره اش در حمایت ازمردم ایران فقط برای پوشاندن ماهیت فریبکارانه اش می باشد ولی باید بداند که مردم ایران هیچگاه خیانت های این فرقه درحق خودشان را فراموش نخواهند کرد.
سعید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا