پس چرا مسعود رجوی به توصیه های شهید شریف واقعی عمل نکرد؟

نوشته ای بی نام و نشان ازیکی از عمله های رجوی که توفیق؟! حضور در کمپ اشرف در سال 87 را داشته واین دقیقا زمانی بود که قلم پاهای خانواده های مظلوم را بخاطر درخواست ملاقاتی ساده بافرزندانشان دردرب ورودی اشرف را میشکستند، دررسانه های رجوی منتشر شده است.
نویسنده ی مجهول الهویه ومجهول المکان این مطلب، مدعی شده است که با یکی از همرزمان شهید شریف واقفی که زمانی درزندان شاه هم بوده و سرانجام کارش به اشرف کشیده بوده واز ساکنین آن، درمورد شریف واقعی صحبت کرده وچنین گفته است:
” مهمترین درسی که شریف واقفی بمن بعنوان تحت مسئولش داد این بود که یا پای در این راه نگذار یا اگر میگذاریم باید به هر قیمت در هر شرایطی بجنگی و مقاومت کنی. هیچ چیز برای خودت نخواهی جز اراده ای بی انتها برای جنگ. فدا و پرداخت. رمز مجاهد شدن و مجاهد ماندن پرداخت است”.
کدام راه؟
راهی که شریف واقعی بدان معتقد بوده ویا راهی که رجوی ماکیاولیست آنرا قبول داشته وادامه داده است!
توصیه ی شریف واقفی به مجاهدین بوده وارتباطی با تشکیلات عملا موجود رجوی وافراد مسلوب الارده ی آن ندارد!
رجوی در سر هربزنگاه تسلیم شد ودرتداوم این تسلیم شدن ها کارش به خیانت وجنایت کشیده شد ومسلما که شریف واقفی، نه چنین راهی را میخواست ونه اعتقاد داشت که ماکیاولیست ها اهل فدا و ازجان گذشتن اند و برعکس حق وحقوقی ده ها برابر برای خود قائلند ورجوی این موضوع را با روشنی تمام ثابت کرد.
بازهم:
“شریف واقفی میگفت: اگر پای به راه مبارزه میگذاری و تصمیم داری مجاهد بشوی، مجاهد بمانی باید همواره از آنچه که دوست داری و خیلی هم دوست داری برای ادامه مبارزه بگذری. که کمترین آن شهادت در زیر سخت ترین شکنجه ها است… بعد نتیجه میگرفت بدون پرداخت و گذاشتن و فدا کردن از آنچه دوست داریم نمیتوان به خدا ایمان آورد. ایمان به خدا به خلق به آزادی حتما با گذشتن و فدا بوجود میاید و تعمیق میشود…”.
و تو ای مسافر کمپ اشرف!
آیا با شنیدن این حرف ها، و ملاحظه ی شیوه ی زندگی رجوی، این سئوال برتو عارض نشد که چرا رجوی با مخالفت عملی با این نوع زندگی مورد نظر شهید شریف واقفی، زندگی شاهانه ای برای خود با به کشتن دادن دیگران در کاخ زیر زمینی ومقاوم حتی دربرابر بمب اتمی، ترتیب رقص های رهائی، حرمسرا و… برای خود ترتیب داد و با این صراحت دشمنی اش را با ایده های شریف واقفی نشان داد؟!
شما مریدان بیچاره ی رجوی، مسائل را اینگونه ارزیابی میکنید وسئوالی مطرح نمیسازید؟!
خلاصه اینکه زندگی وایده های رجوی، درتضاد با شریف واقعی است و تو نویسنده ی متن مورد نقد، نمیتوانی از شخصیت شریف بنفع رجوی استفاده کنی که این دو، مقوله های متفاوت اند:
گیرم پدر توبود فاضل
ازفضل پدر ترا چه حاصل
حمید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا