آیا مجاهدین و شورای رجوی و عضدانلو درانفجار الفجیره دست دارند؟

پمپئو گفت هرگونه حمله به همپیمانان ما ؛ ایران با واکنش قاطع روبرو خواهد شد.هم همانروزدرشبکه های اجتماعی نوشتم که امریکا قصد دارد داستان یازده سپتامبر را درباره ایران پیاده کند یعنی به جایی حمله و به گردن ایران بیاندازد دریک نوشتارد یگرکه قبل ازصحبتهای پمپئو بود از قول روزنامه الجریده کویت نوشتم که روزنامه گفته افراد دستگیرشده مجاهدین خلق ایران اعتراف کرده اند که قصدخرید قایقهای تندروداشته اند تا به ناوگاهای امریکا حمله وایران رامقصرجلوه بدهند واینکه چطوروچند نفرودرکجا دستگیرشده اند را بنده خبرندارم.
دیروز در بندر الفجیره امارات چند انفجاربود و امارات گفته تحقیقات بین المللی شروع میشود تا مشخص شود داستان چیست ولی موضوعی که تعجب برانگیزاست اینه که سایت مجاهدین غیر مستقیم ازقول یک روزنامه آمریکایی که گفته اول المیادین خبر داده انگشت اتهام را به سمت ایران نشانه رفته است ازطرف دیگر از امروز صبح هواداران رجوی درشبکه های اجتماعی بفرموده رجوی وعضدانلو بمیدان آمده ونوشتند که انفجار الفجیره عمل تروریستی است ونایبان رژیم ایران درآن دست دارند ؛ آمریکا باید جواب قاطع بدهد یعنی از آمریکا مستقیم خواهان آن شده که دیگر صبر نکند و بلافاصله به ایران لشگرکشی کند.
وقتی تمام خبرها ونحوه پوشش آنها بخصوص ازطرف مجاهدین وهوادارانش ودرخواستی که دارد آیا نباید شک کرد که مجاهدین رجوی وعضدانلو بفرموده آمریکا دست به عمل زده اگر این نیست پس چرا روزنامه کویتی سه هفته پیش خبردستگیری مجاهدین که میخواستند به ناو آمریکا حمله وجنگ درست کنند را منتشرکرد؟ آیا روزنامه همینطوری نوشت یا خبرهای جدی داشت وزودترافشا کرد تامنطقه راازجنگ دورکند؟ بنده نمیدونم به چه دلیل نوشت ولی همه این خبرها راکنارهم می گذاریم به یک نتیجه قطعی میرسیم که آمریکا یازده سپتامبررابوجود آورد وبه احتمال خیلی زیاد تحقیقات بین المللی زیرنظر آمریکا خواهد گفت کارنایبان ایران بود چرا چون میخواهد هم مشروعیت بین المللی به آن بدهد وهم زمینه تهاجم بین المللی وگرفتن تائیدیه آن رادردست داشته باشد ویک سوال دراین وسط هست آیا مجاهدین دراین انفجارات دست داشته وطبق نقشه قبلی اینکارراانجام داده اند؟ نمیدونم فقط سوال رامطرح کردم چون چطورزیرنظراطلاعات وآماده باش وبابودن ناوگانها ی آمریکا درمنطقه آنهم دربندرامارات این کارانجام شده شک آدمی را برمی انگیزد که کارکیست آیا امریکا دست ندارد اگرندارد چرا پمپئو هفته گذشته چنین چیزی رامطرح وازاول گردن ایران انداخت؟ بارها گفته وبازیادآوری میکنم هرگونه حمله نظامی به ایران قبل ازهرچیزی انگشت اتهام به سمت سازمان مجاهدین وشورای آنها ورجوی وعضدانلوست زیرا همانطورکه قبلا درچند نوشتارنوشتم ازروزاول اشغال عراق توسط امریکا رجوی وعضدانلو خواهان حمله مستقیم امریکا به ایران بوده وهستند وازحالا دست رجوی وعضدانلو ورضا پهلوی وتجزیه طلبان کردی ولری وترکی وبلوچی وعربی که تماما مزدورونوکراجانب هستند دستشون بخون ملت ایران آلوده بوده وخواهد بود ملت ایران این خائنین را طرد ومنزوی کنید گرچه منزوی هستند.
علی شیرزاد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا