سخنگوی مجاهدین رجوی و توقع لمپن بازی از دانشجویان

برای تحرکات کوچک و قابل چشم پوش وحتی مشکوکی که چند روز پیش دردانشگاه تهران روی داد و موضوع بحدی پیش پا افتاده وغیر جدی بود که وبسایت های وزین غیر حکومتی، زحمت درج این خبر را نکشیدند، باند رجوی برای خود کیسه ی گشادی دوخته و سخنگوی ناشناخته اش موضعگیری کرده است.
موضوع را از رسانه های خود رجوی دنبال میکنیم:
” سخنگوی مجاهدین با درود به دانشجویانی که امروز در دانشگاه تهران در برابر یورش مأموران دشمن ضدبشر ایستادگی کردند و آنها را گوشمالی دادند گفت: زمان آن رسیده است که دانشجویان آگاه و انقلابی فضای رخوتی را که رژیم می‌خواهد با سرکوب و اختناق بر دانشگاهها مستولی نماید درهم بشکنند”.
در زمانی که این سخنگو مدعیست که کانون های شورشی رجوی، اوضاع ایران را تحت کنترل دارد، به چه دلیل ازافشای نام ونشانش خودداری میکند!
اساسا، چرا روشن نکرده اید که دانشجویان چه میخواستند و دست به چه کاری زده بودند تا با مواجهه ی مامورین مواجه شوند؟!
چه نوع گوشمالی درکار بود وبرای چه؟!
چرا فکر میکنید که وقت کتک زدن مامورین رسیده است وآیا بدینوسیله نمیخواهید القا کنید که اختیار تحرک دانشجویان ونوع این تحرک در دست شماست؟!
آیا این نوع برخورد، توهینی به دانشجویان نیست که به ادعای شما به آلت دست جریان شارلاتانی بنام باند رجوی تبدیل شده باشند؟!
دوباره:
” سخنگوی مجاهدین افزود: جواب هر تعرض و دست دراز کردن از جانب مأموران و مزدوران دشمن، کوبیدن بی‌محابا در دهان و بر سر و روی آنهاست. آن‌قدر که در دانشگاه به‌خوبی درس گوشمالی بگیرند. از این پس میدان دادن به مزدوران و عوامل دشمن در دانشگاهها مرز سرخ است و به هر قیمت باید با آنها در افتاد”.
یعنی میگوئید که دانشجو یک فرد چاله میدانی است که بجای طرح منطقی وقانونی حق خود، دست به اقدامات فیزیکی وخشن باید بزند؟
شما قیام تان را که 40 سال است ازآن دم میزنید، میخواهید با این روش های شعبان بی مخی، آغاز کنید که قدرت وامکاناتش را هم ندارید؟
وآن وقت انتظار دارید که دانشجویان نه بعنوان قشر روشنفکر جامعه وبا سلاح علم، تدبیر ومنطق با نارسائی ها مقابله کند، بلکه تبدیل به چماق دار شوند؟!
وبعد:
” هر دانشکده را باید به یک کانون شورشی بر ضد رژیم پلید آخوندی تبدیل کرد”.
یعنی میفرمائید که هردانشجو، تصاویر مریم رجوی – بعنوان دلاله ی محبت – رابردیوار محل تحصیل اش آویزان کرده وحیثیت واعتبار خود را تا این سطح پایین بیآورد؟!
کاری که کانون های معدود شورشی شما میکنند و به محض دستگیر شدن درداخل اتومبیل پلیس اظهار توبه نمایند؟!
شما بعنوان باند رجوی، همه چیز خوب را لوث کرده وازاعتبار انداخته اید وآیا میتوانید دست ازسر دانشجویان که جنبش هایشان درمراحل خاصی ازتاریخ کشورمان مشکل گشا بوده وحقی بر سر مردم دارند، بردارید؟
گمان نمیرود!
اما تداوم این خباثت، کارتان را زارتر میکند.
سعید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا