سکوت خائنانه رجوی ها در قبال معامله شکست خورده قرن

در حالی که تمام گروه ها و شخصیت های فلسطینی متفق القول طرح ضد فلسطینی معامله قرن را محکوم کردند و بیشتر کشورهای مسلمان این طرح را خیانت به فلسطین می دانند . در شرایطی که این طرح آنقدر ضد فلسطینی است که حتی وزیر خارجه آمریکا هم احتمال موفق بودن آن را زیر سوال برده است . رجوی ها برای خوش آمد حاکمان عربستان و نتانیاهوی کودک کش ، با سکوت تایید آمیز در قبال این موضوع ، بعد از خیانت به ملت های ایران ، عراق و سوریه به ملت فلسطین هم به صورت مستقیم خیانت کردند .

روزگاری رجوی برای فریبکاری مدعی حمایت از فلسطین بود و هنگام سفر عرفات به تهران به او مسلسلی داد تا به وسیله آن (سلاح) قدس را آزاد کنند .
سال ها بعد که موضوع صلح بین اسرائیل و فلسطین مطرح شد ، رجوی تاکتیک خود را تغییر داد و می گفت که طرفدار صلح اسرائیل و فلسطین است اما برای آن که پاسخگوی تناقض این کار با موضعی که قبلاً مدعی بود درباره فلسطین دارد نباشد ، می گفت چون برخی گروه های فلسطینی خواهان صلح هستند ، ما هم پشت سر آنان از این کار حمایت می کنیم .
اما امروز که حتی سازشکارترین جناح های فلسطین هم معامله قرن را خیانت در حق فلسطین می نامند و آن را محکوم کرده و حتی محمود عباس هم اعلام کرده حاضر نیست در این کار شریک شود چرا که نمی خواهد به عنوان یک خائن بمیرد ، رجوی ها آن چنان در ورطه مزدوری برای صهیونست ها و حکام عربستان افتاده اند که نه تنها حاضر نیستند برای ظاهر سازی هم که شده معامله قرن را «پشت سر فلسطینی ها» محکوم کنند ، بلکه حتی جرات ندارند خبری هم از آن را منعکس نمایند تا مبادا مجبور به موضع گیری شوند .
صالحی

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.