عملکرد سازمان مجاهدین خلق

همرزمان در آغوش

زمانی فرا خواهد رسید که اعضاء فرقه ها زبان به سخن خواهند گشود و تجربیات دردناک خود را برای دیگران باز گو خواهند کرد.

خاطرات تلخ گذشته نظیر تجاوز رهبران فرقه ها به آنها و یا تن دادن به هر کار ناپسندی چون دروغگویی ، شیادی و دزدی ،لحظه ای آنها را تنها نخواهد گذاشت. در زمان عضویتشان، این افراد یارای نه گفتن و یا اعتراض کردن را نداشتند. حتی اگر می دانستند که کار شایسته ای انجام نمی دهند  و یا مورد سوء استفاده جنسی قرار دارند. این افراد از رنجهایی که بر آنها رفته تنها زمانی می توانند صحبت کنند که به اصل خویش برگردند.

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا