دیدار انجمن نجات با شماری از خانواده های چشم انتظار گیلک

روز چهارشنبه مورخه 12 تیرماه 1398 دفتر انجمن نجات گیلان میزبان خانواده های دردمند و چشم انتظار خانم زهرا فرحناک و آقایان داود زاد اسماعیلی و ولیرضا اکبری کهنه سری از اعضای اسیر رجوی درآلبانی بود که مورد استقبال مدیرانجمن قرار گرفتند وطی یک جلسه سه ساعته درخصوص مناسبات شکننده واسارتبارتشکیلات سیاه رجوی وهمچنین حال و روزگار اعضای اسیرشان تبادل نظرصورت گرفت.

class=

ابتدا حضور گرم وصمیمی خانواده های مذکور در دفترانجمن مورد استقبال آقای پوراحمد قرارگرفت وازآنان بخاطرقبول زحمت تردد از اسالم و صومعه سرا و رشت به دفترانجمن قدردانی بعمل آمد.
طبعا اولین و آخرین درخواست خانواده ها استمداد از جامعه حقوق بشری و کمیساریا خاصه دولت مردمی ایران وانجمن نجات درخصوص ایجاد تسهیلات و تمهیدات لازم برای اعزام به آلبانی بمنظوردیداروملاقات مشروع با عزیزان دربندشان بود که توضیحات لازم وضروری ازجانب مدیرانجمن داده شد به انضمام اینکه تاکید شد که این مقطع ازتاریخ جنگ و کارزار خانواده ها با فرقه مخرب رجوی با تمام فرازونشیب هایش همچون سایرمقاطع با پیروزی وامیدواری تمام خواهد گذشت و به قطع و یقین به مطالبات به حق و انسانی شان دست خواهند یافت.
درادامه جلسه مابعد درد دل خانواده های محترم ازجدایی وبیخبری سالیان متمادی ازعزیزانشان، آقای پوراحمد ازآخرین وضعیت اسرای یاد شده برایشان اطلاع رسانی کردند که خانواده ها با درجریان قرارگرفتن صحت وسلامت جسمی وعدم رضایت شان درتشکیلات مخوف رجوی درآلبانی ابرازخوشحالی وشادمانی کردند و شکرگزار خدا شدند.
آقای پوراحمد دردیدارمشترک با خانواده های حاضر در جلسه از وضعیت بحرانی تشکیلات فروپاشیده رجوی خاصه از ریزش و جدایی اعضای ناراضی و ترفندهای کثیف و مشمئزکننده رجویها گفتند:” حقیقت امر وضعیت رجویها درآلبانی بسیار بحرانی و شکننده است و بنا بر گزارشات واصله خانه سالمندان رجوی درکشور آلبانی بمثابه ایستگاه آخرشان قلمداد شده است طوریکه اعضای ناراضی شرایط سخت وخسته کننده و وعده وعیدهای پوشالی رجویها مبنی برمحقق شدن سراب سرنگونی حتی درجلسه عمومی مریم رجوی با اعضایش را به سخره میگیرند وصراحتا دست به اعتراض میزنند ودسته دسته ضمن اعلام جدایی ازتشکیلات بسوی خروجی هدایت میشوند وبه آنها گفته میشود تا تعیین تکلیف تان باید بدور از جمع قرنطینه شوید.
درآخرین خبری که ازدرون مناسبات به دستم رسید حاکی ازاجرای ترفند ومعامله کثیفی است که سران تشکیلات به دستورمستقیم مریم رجوی با اعضای ناراضی وجداشده ها داشتند وبا زیرپا گذاشتن تمام ضوابط ومرزسرخ های تشکیلاتی به صراحه به آنان گفتند :
” شما ازمناسبات خسته شده اید ؟
شما قصد دارید ما را درمبارزه تنها بگذارید؟
شما دیگربه مناسبات ما خاصه به خط وخطوط تشکیلاتی واستراتژیکی ما اعتماد ندارید وشک کردید؟
شما حرف حساب تان این است که ما ازمواضع سابق مان عدول کردیم ودیگرانقلابی نیستیم و به امریکا وآل سعود آویزان شده ایم ؟
حرف تان این است که ازتحریم مردم ایران خوشحالیم وسرنگونی را ازامریکا به گدایی نشسته ایم ؟
اصلا شما به انقلاب مریم دیگراعتقادی ندارید وحتی رهبری را قبول ندارید وما را شکست خورده می بینید؟
باشد قبول است. شماها هرمشکلی که با ما دارید مهم نیست وبرایمان مهم اینست که فقط وفقط علیه مناسبات ما وآنچه که این سالیان برشما گذشته است دست به افشاگری نزنید وچیزی را علیه ما انتشارندهید وبیرونی نکنید وهمچنین با دفاترانجمن نجات درایران ارتباط برقرار نکنید. درعوض مدت زمانیکه درآلبانی هستید به لحاظ مالی بطورحداکثری حمایت وتامین تان می کنیم واگرخواستید روزانه درتردد به شهرگزارشی هم ازحضوروفعالیت جداشده های مقیم آلبانی برایمان بیاورید تا اعتمادمان به شما جلب شود وقول هم میدهیم که با مهیا شدن شرایط حقوقی شما را به کشوردلخواه تان به اروپا بفرستیم کمااینکه درهفته های گذشته چنین کردیم وشماری ازجداشده ها را به یونان وازآنجا به هلند ودیگرکشورها فرستادیم وازقضا همین دیروز دو برادر جداشده اهل گیلان که با ما به تفاهم رسیده بودند را روانه هلند کردیم”
خانواده ها با شنیدن روشنگری آقای پوراحمد، بسیار از پس رفت و دنائت رجویها درمعامله با اعضای ناراضی که دست شان ازهمه جا کوتاه است، متعجب شدند وبرچنین رهبران دغل باز و وطن فروشی لعن ونفرین کردند وگفتند که رجویها با این معامله شان میخواهند کماکان ازبچه های جداشده وخسته ازمناسبات اسارتبار حتی در موضع هوادار بهره مند شوند وسوء استفاده کنند واجازه ندهند که بچه ها تمام عیارازآنان کنده شوند وپی زندگی شان بروند.
درخاتمه جلسه بسیارصمیمی وخانوادگی فی مابین، صحبت خاص جداگانه ای نیز با یکایک خانواده ها صورت گرفت که متعاقبا شرح دیداراطلاع رسانی خواهد شد.
تهیه وتنظیم گزارش : دقت کار

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا