مجاهدین ضد خلق وارث آزادی نیستند

در نوشته ای از رجویست ها که عنوان” ما همه‌چیز داریم!”، آمده است :
” آری ما وارثان سرمایه‌ای بی‌کران برای وصال آزادی هستیم. این حق ملت ما است. این حق کهکشان شهیدان راه آزادی است. این حق مردم و جوانان و زنانی است که سال‌ها و ماه‌ها و هفته‌هاست در کوی و برزن و خیابان و شهرهای ایران‌زمین فریادگر مطالبات انسانی خویش برای حق معیشت و حیات هستند.”
با داشتن اینهمه سرمایه وامکانات، منتظر چی هستید وچرا سفیهانه تصور میکنید که با داد وفریادهای ده الی صدنفری وآنهم درخاک غربی که با ما مهربان نیست ، به وصال آزادی دست خواهید یافت؟!
دیگر اینکه چه چیزی حق مردم است ویا نیست، ارتباطی بشما ندارد که درارتباط با دشمنان خلق به هر دسیسه ای متوسل میشوید!
تعدادی از فرزندان همین خلق دردستان شما اسیر بوده وازکوچکترین حقوق انسانی محرومند واگر شما آزادی مردم را میخواهید، در درجه ی اول حقوق این تیره بختان را اعاده کنید وبگذارید که حرف بزنند، اظهار عقیده نموده، با عزیزان خود درایران تماس مستمر داشته باشند ، حق انتخاب نحوه ی زندگی خود را بدست خود تعیین کنند واگر خواستند کماکان درتشکیلات رجوی بمانند – که اگر اختیاری داشته باشند نمی مانند – حق انتخاب شدن وانتخاب کردن مسئولین خود را بدست آورند!
مجددا:
” بار دیگر یکی از زمینه‌ها و شرایط بروز همبستگی ایرانیان مهیا می‌گردد: تظاهرات بزرگ بلژیک برای همبستگی با قیامهای اقشار مردم ایران؛ برای همبستگی با زندانیان سیاسی؛ برای همبستگی با مبارزات و جنبش بی‌توقف زنان، برای همبستگی با کانون نبرد آزادی در اشرف ۳با اشرف‌نشانان؛ و برای ارائه و تجلی اراده و عزم جزم ایرانیان جهت رقم زدن سرنگونی فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران”.
اولا اشرف 3 نه کانون نبرد، که محل سلاخی فکری اعضای فریب خورده ی باند رجوی است وانسان عاقلی پیدا نمیشود که بخواهد با این کانون استبداد وانحصار طلبی، همبستگی ایجاد نماید!
شاید که لازم باشد بسراغ دارالمجانین بروید؟!
ثانیا ، اغلب زندانیان سیاسی واقعی ، از برزبان آورده شدن نامشان توسط شما احساس شرم خواهند کرد وحمایت مزورانه ی شما ازآنها ، باعث ایجاد سوء ظن نسبت بدرستی خواسته های آنها خواهد شد که ظلم بزرگی برعلیه آنها تلقی میشود!
ثالثا، زنان ایرانی از وجود روابط زن ستیزانه وتحقیر عمیق زنان درتشکیلات رجوی ، رنج میبرند ومسلما که ازشنیدن نامشان توسط شما، دچار اشمئزاز وشرمندگی میشوند!
درادامه :
” ما باید تعادل‌قوا سیاسی کنونی را به نفع مردم و آزادی ایران از دست اشغالگران نظام آخوندی رقم بزنیم. … اکنون اصلی‌ترین نیروی سرکوبگر دشمن مردم ایران در لیست تروریستی قرار گرفته است؛ اکنون دومینوی تحریم‌ها ارکان نظام آخوندی را به لرزه افکنده است و تعادل‌قوای کنونی، وجهی بسیار پیشرفته و متفاوت نسبت به سال قبل و به نفع مردم و مقاومت ایران رقم خورده است”.
متاسفانه دشمنی دنیای سلطه گر با آخوندها ، ازسر ایزدی ( اصطلاح فردوسی ) نیست ومسئله ی اصلی آنها با حکومت ایران، قبول هژمونی بلا قید وشرط هیئت حاکمه ی آمریکاست که برسمیت شناختن اسرائیل هم درمضمون این هژمونی طلبی در داخل ان قرار دارد و درستتر اینکه بخش اساسی این هژمونی خواهی است که تصور نمیرود آخوندها به هر دلیلی با این کار موافق باشند!
بدین ترتیب ، دشمنی سلطه گران با آخوندها هیچ سودی برای مردم ایران ندارد و حتی میبینیم که دود این دشمنی بیشتر بچشم مردم میرود ونتیجه اینکه مردم ازاین تناسب نیروها، خیری نمی بینند واتفاقا شما هم که درمانده ومستاصل هستید، بعنوان” ضد خلق” قادر به استفاده ازاین وضع نخواهید بود!
با این حال ، بازهم اگر فکر میکنید که اوضاع بنفع تان است، دست به عمل برده وتکلیف خود را روشن کنید!
منتظر چی هستید؟!
وحید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا