آیا سران فرقه رجوی توانستند عاطفه ها را در درون افراد بخشکانند؟

یکی از کارهای مهم فرقه رجوی این است که عاطفه ها را خشک کند. بخصوص عاطفه فرد نسبت به خانواده! زمانی که در فرقه رجوی بودم هر کسی به خانواده خود فکر می کرد به شدت با آن برخورد می شد.
رجوی ملعون همیشه در نشست ها می گفت کسی که در درون او سر سوزنی عاطفه خانوادگی داشته باشد از ما نیست و بایستی با او برخورد شود. عاطفه افراد به خانواده بایستی از ریشه در درون فرد خشک شود و به جای او عاطفه به رهبری جای گزین شود. واقعا ما در پادگان اشرف تبدیل شده بودیم به یک چوب خشک. با گذشت چندین سال در فرقه احساس می کردیم از بوته عمل آمده ایم و هیچ کس و کاری نداریم و عاطفه فردی را بایستی به سمت فرقه سمت و سو می دادیم. علنا به ما می گفتند شما هیچ کس را در این دنیا ندارید هر چه دارید از مسعود و مریم است! یادم می آید رجوی در نشستی گفت شما فکر می کنید پدر و مادر و ….. دارید پس کو چرا دنبال شما را نمی گیرند.. عاطفه خدا دادی است و هیچ کس نمی تواند آن را نفی کندو از حیوان نمی توان گرفت چه رسد به انسان..
روزها و ماه ها و سالها گذشت. رجوی و زن ولگردش خط خودشان را در رابطه با ما پیش می بردند.. بعد از سرنگونی ارباب رجوی و آمدن خانواده ها در کنار پادگان اشرف دنیا بر سر رجوی و سرانش خراب شد و بوی الرحمان خودشان را به خوبی حس می کردند. تازه فهمیدیم که این همه سال رجوی و سرانش به ما دروغ می گفتند. با دیدن خانواده عاطفه ای که چندین سال قطع شده بود مجددا وصل شد. رجوی و سرانش نام خانواده را نتوانستند هضم کنند و خانواده تبدیل شده است به خاری در گلوی فرقه. در حال حاضر فرقه رجوی در آلبانی مقر خود را طوری طراحی کرده که مبادا خانواده ای به مقر فرقه نزدیک شود و فرزندش را صدا بزند. دوران فریبکاری و دروغگویی فرقه رجوی بسر آمده!
با خانواده ها که در این رابطه صحبت می کنم در جواب می گویند رجوی و سرانش نمی توانند عاطفه فرزندانمان نسبت به ما را خشک کنند. مگر چنین چیزی وجود دارد؟ کافیست راه ما به آلبانی باز شود خواهید دید که فرقه رجوی چه شکستی خواهد خورد شکستی فرا تر از اشرف و لیبرتی.
فواد بصری

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا