جامعه بی طبقه مجاهدین با همکاری ارتشبد آمریکایی؟

در خیمه شب بازی اشرف 3 ( قلعه ی مانز آلبانی ) ، ارتشبد جیمز کانوی هم حضور داشته و معلوم نیست که چه رابطه ی علت ومعلولی بین جامعه ی بی طبقه ی توحیدی که رجوی فرزندانی از ایران زمین را با این شعار فریب داده واین ارتشبد که مدافع جامعه عمیقا طبقاتی میباشد ، وجود دارد!
هرعنصر آگاهی میداند که یک مدعی دروغین هم دراین باره که با یک ارتشبد سلطه گران چنان رابطه ای برقرار نمیکند چه رسد که درجلسه اش هم شرکت دهد.
این اوج باخت مجاهدین و کنار گذاشتن شعارها وآرمان های بنیانگذاران خود است که بطورفریبکارنه، آنها را” کبیر” لقب داده است.
برابرنوشته ی رسانه های رجوی، این ژنرال هم در کارناوال بازی مریم در قلعه ی مانز سخنرانی کرده و گفته است :
“به نظر من سیاست درست سیاستی است که رژیم ایران را هر چه سریع‌تر به پایان خودش نزدیک کند. سیاست غلط سیاستی است که عمر رژیم حاکم بر ایران را افزایش دهد. سیاست مماشات به همین دلیل سیاست غلطی بود. سیاست فشار حداکثری به همین دلیل سیاست درستی است”.
چرا میخواهید چنین شود ژنرال؟
مگر ایران دارای چه قدرت بی همتایی است که باید برعلیه اش سفت وسخت وقلدرانه عمل کرد تا سرنگون شود؟
آیا میخواهید که تسلیم بلا قید وشرط شود که گردش زمان براین مدار نیست؟!
براستی هم این ژنرال عقل وشعوری باندازه ی ژنرال ازهاری ما داشت که مختصر وغیر مفید حرف میزد و حرف هایش با سرعت تمام به جوک های خنده دار تبدیل میشد.
اوبه سخنان خود چنین ادامه داده است :
” یک مؤلفه دیگر سیاست درست در قبال رژیم ایران قاطعیت و قدرت است. اگر قدرت و قاطعیت نشان دهید رژیم ایران عقب می‌نشیند. من فکر می‌کنم سیاست درست دیگر این است که نقض حقوق‌بشر در ایران و کشتار مردم ایران را محکوم کنیم. ما در این زمینه اقدامات کافی نکرده‌ایم”.
سخن ازچه قاطعیتی است ؟!
شما که هرغلطی خواستید وتوانستید بکنید که کردید وفقط ماند حمله ی نظامی که بزرگان تان در پنتاگون وسیا آنرا خطرناک وبا نتایجی غیر قابل پیش بینی دانسته و مانع شدند.
بدین ترتیب، غلطی نمانده که بکنید وظلمی که درحق مردم ایران دروهله ی اول، نکرده باشید.
ضمنا کسانی میتوانند ازنقض حقوق بشر درایران صحبت کنند که خود کارنامه ی بهتری دارند.
درعرض 70 سال گذشته، آمریکا ومتحدانش دهها میلیون نفر ازمردم بیگناه اقصی نقاط جهان را کشتند، محیط زیست را برای زندگی غیر قابل تحمل نمودند، سیاهان را مثله کرده واز بمب های اتمی استفاده کردند وصاحب زشت ترین کارنامه ی حقوق بشری شده وخود را از مقام دفاع ازحقوق انسان ها، مخلوع نمودند.
بازهم :
” در برجام به رژیم ایران اجازه غنی‌سازی و اجازه کار در پروژه موشکی داده شد. این معامله آن‌قدر بد است که اصلاً رژیم ایران نیاز به تقلب در مورد آن ندارد بلکه آن‌چه را که می‌خواهد این معامله به او داده است”.
این اجازه، محدودیت های زیادی داشت ولی به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده وبحد لازم وکافی معتبر قابل اجرا بود وهست وشما ژنرال وهمفکرانتان که با آن مخالف هستید، باید که به شورای امنیت مراجعه کرده والبته دست خالی ودماغ سوخته برگردید.
نوید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا