کنفرانس اشرف 3 همانقدر رسوا بود که کارناوال بازی های ویلپنت

سخن روز (سرمقاله) ی وبسایت اصلی رجوی عنوان” اهمیت و پیام کنفرانس بین‌المللی اشرف۳” داشته و درقسمت هایی ازان خوانده میشود:
” ایران و وضعیت به‌شدت بحرانی رژیم حاکم بر ایران به‌خصوص طی یکی دو سال گذشته در صدر خبرهای دنیا قرار داشته و دارد. و این ناشی از این است که کمتر ناظر سیاسی و تحلیلگری است که بتواند تردید کند رژیم حاکم بر ایران در‌ آستانهٔ تغییر و سرنگونی قرار ندارد. اگر اختلافی باشد بر سر چگونگی یا دیر و زود بودن آن است”.
بیشتر مشکلات ایران درچهارچوب مشکلاتی است که جهانی که هنوز بقدر کافی از سلطه ی تک قطبی گری رها نشده دارد و البته ترورهای اقتصادی آمریکا هم مزید برعلت شده و موضوع بدین غایت رسیده است!
درکنار این مشکل دوم ایران، پارامتر بازدارنده ای بنام توان بلقوه وبالفعل ایران هم نقش بازدارندگی دارد ودرتحلیل نهائی ، مشکلات ایران غیرقابل حل تر ازمشکلات کشورهای پیرامونی نیست و ازاین رو، من حیث المجموع ، اگر آنها درحال سرنگونی هستند، ایران نیز هست وآیا شما این منطق را میپذیرید وقبول دارید که نظامات سراسر کشورهای پیرامونی درحال سرنگونی هستند؟!
من به شخصه وبه عنوان یک ترک زبان، رسانه های کشورهای ترک همسایه را هم رصد میکنم و درعمل میبینم که مثلا کشاورزان آن کشورها هم در موارد زیادی قادر به فروش محصولات خود نیسته وورشکستگی وفقر را تجربه میکنند و حال و روزی بهتر ازکشاورزان ما ندارند!
مجددا :
“هیچ مسأله‌یی به‌خصوص در خاورمیانه حل نخواهد شد، مگر آن که مسألهٔ ایران و مسألهٔ رژیم ایران حل شود. از موضوع بنیادگرایی تا جنگ سوریه تا وضعیت عراق، لبنان، یمن، افغانستان و غیره”.
برهم زننده ی ثبات خاورمیانه ، سیستم سلطه گر آمریکائی است در درجه ی اول و گماشتگان محلی اش همکار او!
ایران نه همکار آمریکاست، نه سودی در نا امن کردن منطقه دارد ونه کشوری است که به عراق، افغانستان ، یمن و … حمله کرده وتمام این دروغگویی های شما خوش خدمتی به اربابی است که از سر ضعف وبدبختی تان ،عنایت کافی بشما نشان نمیدهد!
راست آنست که خروج امریکا ازمنطقه وبدست گرفتن امنیت اینجا توسط کشورهای منطقه ، تنها وتنها چاره ی خاورمیانه است!
ایران بنوبه ی خود بارها باین موضوع اشارات کافی داشته وآمادگی خود را برای همکاری با کشورهای منطقه درجهت حفظ امنیت خلیج فارس و … اعلام کرده است.
سپس :
” رودی جولیانی گفت:‌ اشتیاق و تمایل مردم ایران به سرنگونی این رژیم است… رژیم ایران اکنون در موضع دفاعی قرار گرفته است”.
مردم ایران به چه واسطه ای ، حرف دل خود را به این شهردار اسبق ، رشوه خوار وفاسد نیویورک رسانده اند؟!
بله!
رژیم ایران سخت تحت فشار اقتصادی و تهدیدات نظامی قرار گرفته وازآنجا که مایل به جنگ وخرابتر شدن اوضاع وویرانی کشور ومنطقه نیست ، درموضع دفاعی قرار دارد واین امر گناهی برعلیه او شمرده نمیشود!
همچنین :
” شرکت‌کنندگان در این کنفرانس دیدگاه بسیار روشنی راجع به جامعه ایران و مقاومت ایران و مردم ایران داشتند، آنها عموماً‌ با درکی متدیک درباره یک آلترناتیو صحبت کرده و آلترناتیو شورا را با چنین روشی مورد ارزیابی قرار دادند: پایه اجتماعی، استراتژی مشخص و روشن و برنامهٔ سیاسی شفاف ، قدرت عملی کردن برای ساقط کردن رژیم، استراتژی و برنامهٔ خود، تشکیلات و رهبری، سابقه و ریشه‌داری و استحکام و انسجام درونی، اعتبار بین‌المللی”.
آنها مانند شما از درک مقوله های سختی مانند” متولوژی و روش شناسی” عاجزند و میزان تدقیق مسائل آنها در سطح عوام است وبنابراین :
1- هیچ سند ومدرکی درباره ی پایه ی اجتماعی مجاهدین که بدرد کار بخورد ، وجود ندارد واگر حرفی زده اند متاثر از متودلوژیک غلط شان بوده است!
2- طرز تفکر غلط وضد بشری دارند و سرنوشت وعاقبت استراتژیک شان که ازاین طرز تفکر نشات میگیرد، روشن است!
3- دراداره ی سه هزار همکار خود که به اسیرشان تبدیل کرده اند ، فرومانده اند چه برسد به داشتن قدرتی که بتواند رژیمی را سرنگون کند!
4- تشکیلات آنها بر روی هوی وهوس فردی میچرخد و میدانیم که تشکیلات گریزان از خرد جمعی ، اساسا ضعیف است وبا اتفاقات چندی مانند حبابی فرو میریزد!
5- سابقه ی مثبت مجاهدین به چند سال مطالعه ی گروهی ونشر چند جزوه ی آگاهی دهنده- درصورتیکه جزوه ها وکتاب های وزین تری وجود داشت- ومخالفت با شاه و امپریالیزم محدود میشود و هنرشان – که البته قابل احترام است- درحد هنرنمایی های چند محفل دانشجویی- دانش اموزی بوده که ارزش داشت ولی نمیتوان آنرا شق القمر نامید!
6- انسجام ظاهری مجاهدین سابق، یک انسجام قبرستانی است و در نکات عطف تاریخی، بدرد هیچکس نمیخورد!
7- اعتبار بین المللی اینها در نزد اسرائیل ، عربستان و جناح خونریز وجنگ طلب آمریکاست که آنها هم بطوری که دیدیم ودیدید ، مسئله را جدی نگرفته و بر روی آلترناتیوهای دیگر ، حساسیت بیشتری نشان داده و وقت زیادتری میگذارند!
به هر ترتیب!
باند رجوی همانگونه که ازکارناوال های ویلپنت طرفی نبست، دراین یکی هم نخواهد بست و روزها وماه های اخیر، درستی این موضوع را با شفافیت زیاد نشان خواهد داد!
صابر

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا