آیا مسعود مرده که نقشی در ساخت وساز اشرف 3 نداشته است؟

خانم ناهید همت آبادی در مطلبی غلوآمیز از قلعه مانز (اشرف 3) بهشتی به تصویر کشیده است :
” مجاهدان همگی خودخواسته و با انگیزه و اتکاء به راهبرانشان، راه صعب و سهمگین مبارزه تمام عیار و بی چشمداشت با تمامیت رژیم ملایان را بمنظور رهایی مردم و میهنشان هدف والای خود قرارداده و برای تحقق آن عهد وفا بسته و سوگند پایداری یاد کرده اند”.
اولا مجاهدان نیستند واعضای بی اختیار فرقه ی رجوی هستند که بی هیچ تصمیم وخواستی وروبات وار ، فرمان رهبران را اجرا میکنند.
ثانیا ، استعمال واژه ی” رهبران” درمناسبات رجوی معمول نیست واین برخورد ناهید خانم تازگی داشته وباید ازاو پرسید که چرا جای مسعود را که رهبر خاص الخاص است. به مجموعه ای که” رهبران” نامیده شده ، بخشیده وفراموش نموده که این کار جرم است و مستحق فاکت نویسی؟
ثالثا ، زندانی کردن تعدادی از فرزندان این خلق درقلعه ای بنام مانز چه ارتباطی به رهائی مردم ایران دارد؟
آیا این بندی شدگان دشمنان مردم ایران هستند که با زندانی کردنشان دردیار غربت، میخواهید به مردم ایران کمک کنید؟
بازهم :
” اشرف ۳ را البته نادیده و برحسب تصور و آرزو هم میتوان تصویر نمود اما بی دیدن پستی بلندی و تپه ماهورهای بیابانی که مجاهدان در کوتاه ترین زمان در آن بنای شهر نورآذین را با اراده ای غول آسا، کار طاقت فرسا و ایمان بی انتها به اتکا‌ء رهنمود و رهگشایی” مریم” بنا نهادند، نه با واژه ها قابل تقدیر و نه با تصورات قابل تعریف است”.
سوله وساختمان را که در دریا یا آسمان نمیسازند تا مدعی شوید با ساختن آنها در زمین های بایر ، شق القمر کرده اید؟
درهمه جای جهان وازجمله خود ایران ، یک پیمانکار وساخت وسازچی ، ساختمان های باشکوهتر درابعادی وسیع میسازند بدون اینکه پولی ازعربستان و … بگیرند ویا مردم اروپا را با نشان دادن تصاویر بچه های بی سرپناه فلسطینی ، سرکیسه کنند و یا دردوران صدام شرکت های فراوانی باپول مردم عراق تاسیس کرده وپول هنگفتی را بدست آورند؟
ضمنا چرا دراین سوله سازی ها ، مریم راهگشا بوده و مسعود نقشی نداشته؟
نکند این مرشد اعظم تان، فلنگ را بسوی جهان باقی بسته است مادمازل؟
همچنین :
” حال اگر در دنیای ولنگار متکبر و آلوده به” خود محور عالم پنداری” جز ملایان، بعضی دیگران نیز جلوه و اهمیت وجود و نقش مجاهدان را بعنوان نمونه و نماد کم نظیری در تاریخ مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران و بعنوان تنها آلترناتیو رژیم ملایان نفی یا تضعیف میکنند، بگمانم جای تعجب و چرا هیچ نمیماند بخصوص آنکه مقاومت ایران با انتخاب زنی هوشمند، مبارز و مسلمان بعنوان رییس جمهور موقت دوران انتقال پس از سرنگونی رژیم آخوندی، جای خالی حلقه مفقوده زنان در رهبری جدی مبارزات بویژه در مبارزه هولناک حاضر با رژیم بنیادگرای ملایان را نیز پر نموده …”.
تقصـیر دیگران نیست که یک تـشکل استوار شده بر محوریت یک فرد دیکتاتوررا برسمیت نمیشناسند.
شماها میبایست بموقع خود مضرات این خودمحوری رجوی رادرک کرده و با مبارزات درون سازمانی خود وانتقاد از کارهایی که سازمان مجاهدین را اینگونه ضعیف وبدنام کرده ، نمیگذاشتید که کار به این جاها بکشد.
در زمانی که هیچ گروهی دراپوزیسیون کم رمق ایران ، شما را بخاطر حفظ آبروی خود برسمیت نمیشناسند، توقع آلترناتیو دانستن شما ازطرف آنها، بسیار احمقانه است.
ضمنا، موقعیت این زن هوشمند، حاصل کارسازی هایی است که ازجسم وجان و … خود و زنان بیچاره ی دیگر ، بنفع رجوی بوالهوس وتمامیت خواه وانحصار مایه گذاشته واین هیچ وجاهت انسانی باو نمیبخشد و تنها میتوان اورا” آژدان قیزی” مدرن و درلفاف پیچیده معرفی کرد.
” آژدان قیزی” ای که با داشتن پشتیبانان بزرگی مانند آمریکا، انگلستان ، دربار پهلوی، سران ارتش ، زمینداران بزرگ واراذل واوباش وقلچماق های تهران ، نتوانست شاه را حفظ کند.
وحید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا