برادر عزیزم به وطن برگرد

نامه آقای علیرضا درویش تبار به برادرش علی اصغر اسیر در فرقه رجوی

بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت برادرعزیز و ارجمندم علی اصغر سلام
ضمن عرض سلام وسلامتی شما از ایزد منان خواهان وخواستارم وتوفیق روزافزون شما را ازخداوند بزرگ می خواهم . باری برادر عزیزم من علیرضا برادر کوچک شما هستم . به خدا چندین بار به کشور عراق و لیبرتی آمدم ولی متاسفانه توفیق دیدار شما را نداشتم .
برادر عزیزم من و خانواده ات صحیح و سالم هستیم. همچنین خواهرانت و برادر بزرگت علی اکبر همگی سالم هستیم وادامه زندگی می دهیم وبخدا قسم ماهیچ فکر وذکری نداریم جز دوری دیدار شما که امید است انشاالله به زودی زود تازه گردد .

راستی برادر عزیزم ایران دستور عفو شما را صادر کرده وهیچ کاری به شماها ندارند تو را به خدا هرکاری کردی به ایران بازگرد . من قول به شما می دهم که هیچ خطری شما را تهدید نخواهد کرد وکشور ما با آغوش باز ازشما پذیرایی می کند .
تو را به خدا به وطن بازگرد و خیال من وخواهرانت وبرادرت را آسوده کن و ما را از این دلشوره و بیقراری راحت کن .
به امید آزادی شما وهم زندانی هایت .
با تقدیم احترام : علیرضا درویش تبار
شماره تماس : 09188344259

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.