روسپیان سیاسی در محافل مجاهدین

درسرمقاله ی منتشره توسط باند رجوی آمده است:
” آنچه که رژیم را بیش‌از‌پیش عصبی می‌کند گواهی غربی‌ها به قدرت مجاهدین و آلترناتیو شورا است و نکات اصولی‌ای که مقاومت ایران سال‌هاست تکرار می‌کند و اینک جهان نیز صحت و حقانیت آن نکات را درک می‌کند “.
این غربی های مورد اشاره ی سرمقاله ی رجوی ، بدون استثنا روسپیان سیاسی هستند که با دریافت پول ، حاضر به سخنرانی های کوتاه بنفع فرقه ی رجوی هستند وآیا کسی که اینها را نماینده ی جهان معرفی میکند، ذره ای ازشرافت انسانی برخوردار است؟
بگذریم که تعداد قابل توجهی ازاین روسپیان سیاسی ، شهره به فساد اخلاقی و … هم هستند.
دلایل دندان شکن مجاهدین هم چنین است :
” واشنگتن تایمز در مطلب بلندی پس از اشاره به کارزار اخیر مجاهدین نتیجه می‌گیرد: «حالا بحث نه مسأله تغییر رژیم در ایران بلکه این است که چه موقع این تغییر صورت می‌گیرد و جهان در اینصورت مکانی بهتر خواهد بود “.
جهان زمانی بهتر میشود که سلطه گران که نظام آمریکائی در راس آن قرار دارد ، دست از رویه هایی که تاکنون جهان را باین وضع رسانده ، بردارند.
ایران دارای چنان موقعیتی نیست که بتواند تکلیف جهان را روشن کرده وبد یا خوبش کند.
بنابراین اگر جهانی بهترمیخواهید- وبهتر برای چی وکی؟!- قدرتمندان تجاوزگر باید ازکرده هایش پشیمان گردد.
بازهم :
” اروپا و آمریکا هم به این نقطه بسیار نزدیک شده‌اند که سیاست تغییر رفتار و مهار این رژیم به بی‌راهه رفتن است چرا که به‌طور مادی و عینی می‌بینند رژیم با همه راه‌ آمدنهای غرب نه تنها مهار نشد، بلکه خط افزایش تنش را در پیش گرفته است “.
درحال نزدیکی ، دورهم شده اند و سلطه ی آمریکا نسبت به دوران اوباما که مار خوش خط وخالی بود ، کمتر شده ودلیل اینکار زیاده خواهی های غیر قابل تحمل ترامپ است!
ضمنا رژیم ایران ازچه بابت ، باید که مهار شود؟
به کدام کشور جهان حمله کرده ویا ازکدام حق وتو بنفع زورگویان بهره بردار بوده است که باید محدود گردد.
البته منظورتان را میدانیم !
شما هنوز نمیتوانید تسلیم کامل را برزبان آورده واز کلمات ملایم تری استفاده کنید.
ضمنا خود ترامپ هم گفته بود که ایران با مبارزه با داعش ، به رفع تنش کمک میکند و هیلاری کلینتون هم اذعان کرده بود که ما بانی داعش بودیم و مسافرت های علنی شده ی بولتون وجان مک کین ملعون هم، صحت این اظهارات را تایید کرده اند.
همچنین :
” و از آن‌سو همزمان جهان می‌بیند درست در نقطه مقابل این رژیم یک آلترناتیو وجود دارد که ۳۸سال است محکم و استوار در برابر این رژیم ایستاده و با اتکا به همین تجربه تأکید می‌کند که تنها راه در برابر این رژیم قاطعیت محض است و به جز سرنگونی هر راه دیگری سراب است، آلترناتیوی که پیوسته در برابر این رژیم ایستاده و با آن هماوردی کرده است “.
این جهان مورد نظر شما فوقا روشن شد و میزان اعتبار آن با درخشش کافی به ثبوت رسید.
ازاین رو ، استواری مورد تایید آنها شناخته شد واحتیاج به بسط وتفسیر زیادی ندارد وعاقلان خوب میدانند که جریان فرقوی حقیری مانند باند رجوی ، تنها توانسته است که 3هزار عضو خود را ازکار انداخته ودربرابرشان پایداری کند وبقیه ی صحبت ها، بادی است که ازدهان خبیثی بیرون میآید یا بدتر!
همینطور :
” بی سبب نیست که شهردار رودی جولیانی که در اجلاس مقاومت در اشرف۳سخنرانی کرد، در مصاحبه با فاکس‌ نیوز گفت: «حالا آلترناتیوی هست و این آلترنایتو ام.ئی.کی می‌باشد. ان.سی.آر.آی(شورای ملی مقاومت ایران) ائتلافی شامل ۵۰سازمان می‌باشد که یک دولت آلترناتیو هستند و آنها آماده‌اند تا وارد شوند و کار اصلی و سخت را انجام دهند “.
تایید همین فاسد اخلاقی وروسپی سیاسی ازنظر لاحقی وضد بشری بودن باند رجوی ، بحد کافی معنی دار است!
قبول که درابتدای کار ، شخصیت هایی به شورای ملی مقاومت پیوستند اما با برگزاری چند جلسه وزمانی که مشاهده نمودند که رجوی به هیچ چیز جز قبضه ی کامل شورا رضایت نمیدهد، فی الفور صفوف آنرا ترک کرده و حتی تبدیل به منتقدان مهم باند رجوی شدند!
حالا که صحبت از 50 سازمان سیاسی است ، این روسپی سیاسی معروف، میباید نام آنها را ذکر کند!
صابر

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.