نفوذ در هر شکافی به هر قیمتی برای کسب قدرت

اخیرأ حکومت یاغی و راهزن انگلیس کشتی نفتکش ایرانی را در آبهای آزاد گروگان گرفت و بدون دلیل اقدام به تشکیل دادگاه برای مصادره آن وسپس دادگاه پوشالی بعدی درجهت مصادره پول های بلوکه شده ایران که از سال 1350 قرار بود تانک های چیفتن با آن خریده شود برگزار شد.
دولت ایران هم با عبور غیرقانونی کشتی انگلیسی در تنگه هرمز به جرم عبورخلاف وخاموش کردن موقعیت سنج مخالفت کرده و آن را بازداشت نمود.
دراین بحبوحه وتضاد بین ایران وانگلیس فرقه فرصت طلب و مزدور مجاهدین موقعیت را طلایی دیده وعده ای اجاره ای ومزد بگیر به میدان آورده واز حول حلیم به دیگ افتاده وخود را ازنقاط مختلف به لندن رساندند تا با جانسون تازه وارد بیعت کنند وسرسپردگی ومزدوری خود را به سمع ونظردولت فخیمه برسانند.
به گفته رجوی هرجا شکافی باشد وهرجا تضادی، وظیفه ذاتی مجاهدین است که به هرقیمتی خود را به آن برسانند واین در راستای سرنگونی است.
البته واژه (به هرقیمتی) برای همه روشن است که رجوی دردوران جنگ صدام با ایران چه ها کرد وچه کشتارها وچه جنایت هایی که مرتکب نشد وازملت ایران وازمردم بی دفاع چه کشتارهایی که نکرد.
اکنون همین فرقه مزدور برای ایجاد جنگ وبه حقارت کشاندن ملت ایران چه سگ دویی نمی زند و چه چاپلوسی برای امریکا – انگلیس – صهیونیزم وعربستان که نمی کند تا شاید هرطورشده تضادهای کوچک را به لاینحل مبدل سازد وازآن جنگی بسازد.
رسانه ها وسایت های فرقه ای آنچنان پشت حرف های جانسون وقضیه کشتی انگلیسی رفته اند که گویی کشتی انگلیسی ارث پدری رجوی بوده که به زور سرقت شده واز آن طرف هم آنچنان رجوی برای خوشرقصی درخدمت جانسون به بازداشت کشتی آنها توسط ایران دامن می زند که گویی رجوی ها حزبی تند رو در داخل دولت انگلیس هستند وازمنافع ملی خود دفاع می کنند.
اما درکنار این سینه چاک کردن ها برای منافع دشمن ملت ایران خود رجوی ها شبانه روز درخصوص نابودی منافع خلق وملت ایران برای هرقدرتی ودشمنی کاسه لیسی می کنند تاشاید فشارهای تحریم وغیره ملت ایران را ازپا درآورد و رجوی انتقامش را گرفته باشد.
ننگ برفرقه ای که اینگونه خود فروخته وضد ایران وایرانی است.
حدیثی از پیامبر ما مسلمانان هست که می گوید” خردمند وعاقل دروغ نمی گوید اگرچه منافع و میلش درآن باشد”
اما درمورد رجوی که مدعی است اوهم مسلمان است عکس این حدیث می باشد. درجنگ وسرکوب درعراق ، صدام خطاب به رجوی گفت شما از نیروهای بعثی وسرسپرده بهتر جنگیدید! یعنی برای منافع خودتان دست به هرجنایتی زدید واکنون هم امریکایی ها می بینند وانگلیسی ها می بینند که رجوی برای منافعشان دست به هرجنایت ودروغ علیه ملت وکشور خود می زنند.
این خیانت ها قطعأ نمی گذارد این جماعت (رجوی) دروغگو قدمی به جلو رشد کنند

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا