کشتند و به سوگ نشستند!

سیمای اختناق فرقه آزادی کش رجوی روز یکشنبه برنامه ای را تحت عنوان گرامیداشت شهدای فروغ جاویدان در مقر اشرف سه پخش نمود. که درجریان آن برخی از فرماندهان جانی این فرقه که خودشان درمنتهای بزدلی صحنه عملیات را ترک وصدها عضو نگون بخت را در دشت وتنگه وبیانهای کرند واسلام اباد وتنگه چهارزبر تنها گذاشته بودند در سوگ این قربانیان اشک تمساح ریختند.
مهدی برایی بانام مستعار احمد واقف فرمانده ستاد اطلاعات وعملیات، محمد حیاتی (سیاوش) فرمانده یکی از تیپ های شرکت کننده، محبوبه جمشیدی (اذر) فرمانده تیپ از جمله افرادی بودند که دراین مراسم سخنرانی کردند و تلاش نمودند جنایت هایی را که در این عملیات در حق اعضای قربانی مرتکب شده بودند را با مشتی اراجیف سرهم بندی کنند. واقعیت این است که این اشخاص درکنار دیگر فرماندهان دست نشانده رجوی از اغاز تا پایان این جنایت که سعی کردند تحت پوش عملیات ازاد سازی ایران آن را توجیه نمایند با مسعود ومریم رجوی شریک بودند.
آنها علیرغم اینکه خودشان بلحاظ سوابق و تجربه نظامی هیچ اعتقادی به پیروزی عملیات موسوم به فروغ نداشتند ولی بخاطر منافع مشترک و الوده بودن دستانشان درجنایات رجوی وعدم چشم انداز بازگشت درفریب ومغزشویی اعضا وساده سازی اهداف عملیات سنگ تمام گذاشتند.این مواضع دوگانه شان درجریان عملیات در بدترین شکل واوج جنایت خود را نشان داد. یک روز بعداز اینکه ستون های به اصطلاح ارتش ازادیبخش درمقابل تنگه چهار زبر به گل نشست وضربات یکی بعداز دیگری برستونها وارد میشد این فرماندهان مفلوک صحنه و یگانها را به حال خود رها کرده وهرکدام به گوشه ای خزیده بودند. رنگ از رخصار انها پریده وبه لکنت زبان افتاده بودند. برخی از انها حتی حال و نای بستن کلت هایشان را نداشتند واطراف یال ها و پل کنار تنگه چهارزبر ولو شده بودند ودرعین حال اعضای بخت برگشته را به حمله تشویق می کردند.
مهدی ابریشمچی جنایتکار که بعنوان معاون فرمانده صحنه و محمود عطایی درحالیکه خودش درکنار نفربرهای زرهی وتانک های کاسکاول پناه گرفته بود با نهیب وتهدید مانع از عقب نشینی اعضا می شد.
از روز سوم از فرماندهان محورها، مهدی افتخاری، محمود قائم شهر، احمد واقف و فرمانده محمود عطایی و معاونش مهدی ابریشم چی خبری نبود وهمگی فرار را برقرار ترجیح داده بودند. حال بعداز گذشت سالیان تصور کردند که خیانت وجنایت انها بدست فراموشی سپرده شده است و در منتهای دجالیت به مرثیه خوانی برای قربانیان این عملیات روی اورده اند. البته در ماه های بعد از شکست عملیات رجوی برای اینکه خودش را از این شکست مبرا سازد خیلی از همین فرماندهان را به اتهام ترس درصحنه عملیات تنزل رده داد وخیلی از انها از سمت های فرماندهی برکنار شدند که می توان از محمودعطایی فرمانده صحنه مهدی افتخاری فرمانده محور ، جلال منتظمی، هادی ربوبی و محمدحیاتی نام برد. درمراسم روز یکشنبه تمامی این فرماندهان بقول رجوی کمرخمیده یکبار دیگر به صحنه آمدند تاشاید بتوانند آن خیانت ها را از اذهان اعضا پاک کنند ولی غافل از این هستند که حجم جنایت آنها چنان سنگین است که تا روز حسابرسی، کارنامه های سیاه وننگین انها در باور و یاد و خاطره اعضا خواهد ماند. اعضایی که دران روز شاهد مرگ زجراور ومتلاشی شدن اجساد یاران خود بخاطر جاه طلبی رجوی بودند وان صحنه ها را هیچگاه فراموش نمی کنند.
اکرامی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا