خودسوزی های 17 ژوئن با فرمان خود رجوی بود

کار رجوی به کشتن دادن آدم های داخل فرقه اش است چون در آن دوران رجوی نیاز به تبلیغات داشت. برای او مهم نبود چه تعداد آدم کشته شوند.
دراشرف تعدادی را به کشتن داد. درلیبرتی همچنین تعدادی را به کشتن داد.
17 ژوئن با فرمان خود رجوی بود. درآن دوران من در اشرف بودم. سرکردگان فرقه رجوی نفرات را تشویق به خودسوزی می کردند. درتشکیلات این فرقه کسی بدون فرمان از بالا کاری انجام نمی دهد.
فرقه رجوی از دیرباز با مغزشویی اعضای فرقه خود را مطیع و بنده خود ساخته اند. مثل دوران فراعنه مصر که همه انسان ها برده وغلام حلقه بگوش دربار فراعنه بودند. این به 5000سال قبل برمی گردد.
آیا در قرن بیستم و بیست ویکم هم غلامان حلقه بگوش و مسخ شده وجود دارند؟
آیا در عصر آگاهی و پیشرفت باز انسان های ناآگاه وجود دارند ؟
فرقه رجوی در قرن بیست ویکم دارای بیشترین افراد یا بهترباید گفت غلامان مغزشویی شده وناآگاه است.
درجنگ جهانی دوم کامیکازه ژاپن برای به زانو درآوردن امریکا از نیروهای انتحاری استفاده می کرد. این گروه نیروهایی نبودند که مغزشویی شده باشند. بلکه خود داوطلبانه برای نابودی دشمن می شتافتند واین افتخاری برای ملت وکشور ژاپن بود.
اما ببینیم در فرقه رجوی برای کشتار وکشته شدن چه شیوه ای را از تاسیس سازمان تا به حال استفاده می کنند.
درسال 60 فرقه با مغزشویی افراد دست به ترورهای کور می زد. وبا خوردن قرص سیانور که به قول مهوش سپهری زنده دستگیرشدن به دست دشمن مرزسرخ بود. ولی خود ایشان معلوم نبود چرا زنده مانده است وعملیات انتحاری نکرد و یا کشیدن نارنجک واز این قبیل کارها!
بعد از اشغال عراق پلیس فرانسه به مقر اصلی فرقه درحومه پاریس حمله کرد وتعدادی را به اضافه مریم رئیس جمهورمادام العمرشورا را دستگیر و روانه زندان کرد.
دراشرف (عراق) ولوله برپاشده بود. برای مریم کنسرت وشب زنده داری می کردند. ترانه ها درخصوص دستگیری مریم می خواندند. انگار که زمین و زمان ازگردش باز ایستاده!
درهمین اثنا بود که خبرخودسوزی چند نفر از تلویزیون به شدت سانسورشده فرقه پخش شد واینطور القا می شد که گویا خودشان دست به این کار زده اند.
آیا این واقعی است کسانی که تا بن استخوان به تشکیلات اعتقاد دارند کاری خودسرانه کنند آنهم نه یک نفر بلکه چندین نفر آنهم در دوکشورمختلف ؟
آنها بدون فرمان آب هم نمی خورند چه رسد به خودسوزی! همه این کارها با فرمان بود ونفرات را خودشان انتخاب می کردند که اگر روزی زنده بمانند ودادگاهی در کار باشد همه بگویند که ما خودمان دست به این کار زدیم.
همچنان که دردهه 60 افراد را برای ترور انتخاب می کردند وهمانطور که در وصیت نامه های خود می نوشتند که ما پشت سرهیچ چیز نداریم.
برای 17 ژوئن هم از قبل همه را انتخاب وتوجیه کرده بودند که اگر اتفاقی افتاد با خودسوزی مانع استرداد رهبر فرقه شوند.
بله این سبک وشیوه ای که استفاده کردند کهنه شده بود ولی باز سران فرقه به خاطر وجود خود تعدادی را به کشتن دادند.
همانطور که رجوی گفته بود ما با کشته بالا می رویم البته تا زمانی که ضرر و زیانی به خود وخانواده نرسد.
احمد خاکی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا