فیلابی و همپالگیهایش

هذیان سرایی مسلم اسکندر فیلابی
تن لش و تن پرورانی ازآغازبرای حفظ جان بی مقدارشان از ایران به فرنگ متواری شدند و درکنار دریا ودریاچه وسواحل فرانسه لمیدند و در ازای هذیان سرایی وتملق گویی مشمئزکننده ازفرقه رجوی موسوم به سازمان مجاهدین خلق، اقامت دراروپا ومستمری ماهانه با پاداشهای دوره ای را به گدایی نشستند.
اینان حکم مگسانند دورشیرینی که درگرداگرد شورای به اصطلاح ملی مقاومت خودساخته رجوی، پرسه میزنند ودرشرایط ضرورت و استفاده ابزاری به میدان آمده وبرای استمرارمستمری شان آنچه را که دیکته شده، بلغورمیکنند و از خود شخصیت وهویتی ندارند.
مسلم اسکندر فیلابی پهلوان نما شاخص همان دسته تن لش وتن پروراست که با چنگال کشیدن به چهره قربانیان رجوی عاطفه اقبال وهمشیره اش، اینچنین اذعان داشته است :
” رسم پهلوانی و جوانمردی حفظ حرمت کسانی است که حتی یک بار نان و نمکشان را خورده باشید و من به همین رسم قصد پاسخگوئی دارم”
آقای فیلابی باید بداند که رسم پهلوانی وجوانمردی همانا تبری جستن ازدارودسته جنایتکار رجوی علیه مردمان ایران زمین است ونه 40 سال نشستن سرسفره خون آلود رجوی وارتزاق مگس گونه ازبرای امرارمعاش خود وزن وفرزند دراستمراربقاء وحیات خفیف وخائنانه.
خواهش دارم ملاحظه بفرمایید که آقای فیلابی با جثه فیل گونه خود که اندک شرف یک پشه را هم ندارد درادامه هذیان گویی، درفاصله گرفتن صوری ازصف منفور رجویها خود را به مصدق کبیرآویزان میکند تا اندک وجهه ای کسب کرده باشد :
” باید بگویم من مرید دکتر محمد مصدق پیشوای کبیر مردم ایران هستم و با اقتدا به او میگویم وقتی پای دفاع از آزادی میهنم و مردمش باشد نه زن دارم نه بچه دارم…. و نه هیچ چیز دارم فقط استقلال وطنم و آزادی هم میهنانم را جلو چشمم دارم.”
ادعای موهوم وتوخالی آقای فیلابی بسیاربسیار خنده دارومضحک است زیرا که عطف به 40 سال تن پروری ومرده خواری نزد رجویها که لابد درصورت لزوم چک ها و رسید کمکهای هنگفت مالی ازطرف رجویها به نمایش گذاشته خواهد شد، نه آزادی ونه استقلال ونه دیگرارزشی برایش مهم نیست وفقط می ماند دریوزگی وسرسپردگی وتملق گویی وی درکنارزن وفرزندانش برای رجویها که البته بسیارهم برایش عزیزاست وهمواره جلوی چشمانش رژه میرود همین وبس.
پوراحمد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا