تکیه ی اول و آخر مجاهدین بر جنگ طلبان خارجی و مرتجعین منطقه

موسی افشار عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت گفته است :
” تکیه اول و آخر ما بر مردم ایران و آزادگان جهانست که از مبارزه مردم ایران برای سرنگونی این رژیم حمایت می‌کنند. این امریست که ما در عمل ۶۵بار محقق کرده و رژیم ایران در مجمع عمومی ملل ‌متحد محکوم شده است. طبعاً ما در قبال کاری که رژیم ایران انجام می‌دهد در موضع تماشاچی نبوده و نخواهیم بود و در وهله اول همه اقدامات سرکوبگرانه‌ای که این رژیم برای مهار شبکه‌های ارتباط جمعی انجام می‌دهد را افشاء خواهیم کرد. نکته دوم این‌که ما در داخل ایران تلویزیون سیمای آزادی را داریم…”.
زمانی که شما نزدیک ترین افراد خود – اعضای خانواده ی خودتان – را یکی ازدشمنان اصلی دانسته وضمن ممانعت ازتماس تلفنی یا حضوری آنها با خانواده هایشان ، برعلیه آنها به فحاشی کتبی وشفاهی مشغولید، چگونه میتوانید به مردمی که این نزدیکی را با آنها ندارید ، تکیه کنید؟!
اگر قرار بود که به کسی درایران تکیه کنید، دروهله ی اول این خانواده های متحمل فراق ومرارت بودند که دراولویت قرار داشتند وگرنه چه کسی باور میکند کسانی از رهبران باند رجوی که بر اعضای خود وخانواده های آنها این همه ستم روامیدارند ، با مردم غریبه خوب بوده وبخواهد به آنها تکیه کند؟!
کسی دراینجا برای کانون های شورشی مجازی شما تره خورد نمیکند وشوراهای مقاومتی وجود ندارد که بشما تعلق گیرد.
ضمنا، محکومیت های حکومت ، چه دردی از مردم ایران را دوا نموده که لقمان اش هم شما باشید؟!
بلی!
نه تنها تماشاچی نیستید ، بلکه ناظر وعامل جدی وفعالی هستید که بیشتر زور بزنید تا مردم براثر تحریم طاقت شان طاق شده واز حکومت بخواهد که تسلیم کامل آمریکا شود.
بی فایدگی کار شما در این مورد آنست که شما از این تسلیم شدن فرضی ، چیزی بدست نخواهید آورد و سران طماع آمریکا روی قدرت پوشالی شما سرمایه گذاری نخواهند کرد واین حقیقت ازمیان اظهارات متعدد مقامات آمریکائی کشف شده است.
موضوعی که شما بطور ساده لوحانه یا از سر تنگی قافیه بدان تکیه کرده و مطرح کردن نام مردم در قاموس شما، بمثابه پرده ی استتار است!
گروهی از اعضای خانواده ی قربانیان رجوی در قلعه ی مانز آلبانی :
عبدی نعمت آبادی، حسین زاده حصاری، ، محرم زاده، عباسخانی، جودت هرگلان، سلطانی اهری. شیخ بیگلو ، محمد علیان ، ساعدی ، نعلبندیان ، اکبری نسب، پورمهدی، دادگر اقدم، تارا، باغبان باشی ، ، قدیمی سرند ، صالحپور، ، عطاریان ، حسن پور، سعادت ، طاهری نژاد ، طهماسب پور، علی زیبایی ، پور محمد روحی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا