همکاری با بیگانگان

باد آورده را باد می برد

روزی که رجوی ملعون وارد عراق شد با انجام عملیاتهای تروریستی علیه ایران می خواست اعتماد اربابش صدام را بدست آورد و بعد از گذشت زمان رجوی مزدور خوبی برای صدام شد و صدام به رجوی اعتماد کرد.

به او پادگان و سلاحهای سبک و سنگین و انواع خودروها را هدیه داد. در زمان صدام پادگان اشرف از انواع خودروها پُر بود. آنقدر خودرو زیاد بود که بیشتر خودروها را دپو کرده بودند و به قول خودشان این خودروها عملیاتی بودند. تمام امکانات در پادگان اشرف اهدایی صدام به رجوی بود.

صدام بعد از جنگ خلیج در پیامی به رجوی گفته بود نگران نباش هر چه داریم با هم تقسیم می کنیم.

صدام دیکتاتور حق مردم عراق را از حلقومشان بیرون می کشید و در جیب رجوی می ریخت. رجوی در نشست ها وقتی می خواست منمی بزند به دروغ می گفت که تمام این امکانات از سلاح گرفته تا خودروها تا قرون آخرش را هواداران ما در داخل ایران و خارجه گرسنگی می کشند و پولهای خودشان را برای شما می فرستند که تجهیزات بخریم.

ما هم در یک حصار بسته و قطع از بیرون باورمان می شد که فرقه رجوی چقدر هوادار در خارج و ایران دارد که حاضرند گرسنگی بکشند پول خودشان را برای فرقه بفرستند. بعد ها چشم ما به واقعیت ها باز شد که فرقه رجوی در ایران هواداری ندارد که برای او پول بفرستد و همین طور در خارج تمام امکانات بابت مزدوری از اربابش صدام گرفته بود و تمام امکانات در پادگان اشرف متعلق به مردم عراق بود. وقتی دولت جدید عراق فرقه رجوی را از عراق بیرون کرد و تمام امکانات را ضبط کرد از آنجایی که رجوی خیلی پُررو و وقیح بود درخواست غرامت کرد. دولت عراق در آن زمان جواب دندان شکنی به رجوی و سرانش داد و فرقه رجوی عقب نشینی و خفه خون گرفت طوری که جرات نمی کرد یک موضع گیری بکند. و هر امکانی طی چند سال در عراق مفت بدست آورد دو دستی تحویل دولت عراق داد و با خفت و خاری عراق را ترک کرد.
فواد بصری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا