وحشت مجاهدین از دیپلماسی جدید دولت فرانسه

سایت ها و سیمای دروغ پرداز فرقه مجاهدین در برنامه های چند روز اخیر ترس و وحشت فزاینده خود را از ابتکارات دیپلماتیک که توسط دولت فرانسه وشخص ماکرون رییس جمهور این کشور به منظور نزدیک ترکردن مواضع ایران و آمریکا و برطرف کردن سایه تخاصم و جنگ صورت گرفته را بنمایش گذاشتند.
سیمای اختناق و دروغ پرداز فرقه امروز در بخش خبری خود از قول جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ رییس جمهور آمریکا گفت: مذاکره با ایران به معنای تغییرسیاست های فشار و مجبور کردن ایران برای تغییر رفتارش نیست. سرکردگان این فرقه و بخصوص مریم رجوی بدنبال خروج ترامپ از توافق برجام که به تصویب شورای امنیت رسیده بود. تلاش های مذبوحانه ای را به منظور تاثیرگذاری برسیاست های خصمانه امریکا برعلیه ایران شروع کرده بودند. انها درتمامی این مدت با کوبیدن بر طبل جنگ و پیشنهاد تحریم های هرچه بیشتر ظالمانه برعلیه مردم ایران سعی نمودند با ایجاد سایه شبه جنگ درمنطقه مردم ایران را به وحشت بیندازند ودرنهایت با ایجاد فضای نارضایتی وفشار از طرف مردم دولت ایران را مجبور به تسلیم درقبال خواسته های ناحق وغیرمشروع امریکا نمایند.
ولی ایستادگی دولت ایران برمواضع اصولی واستقامت وصبرمردم درقبال مشکلات ناشی از تحریم ها و نزدیکی انتخابات امریکا دولت ترامپ را به عقب نشینی وادار کرد.انها درحالیکه درماههای اولیه بعداز خروج از برجام از تغییر دولت ایران سخن می گفتند وشدیدترین تحریم های نفتی وحتی غذایی و دارویی را برعلیه مردم ایران اعمال نمودند علنا طی هفته های اخیر با واسطه قرار دادن رییس جمهور فرانسه اعلام کردند انها به هیچ وجه خواهان تغییر درایران نیستند وبطور مشخص ترامپ گفت: ایران تغییرات زیادی را در طی سالیان بخود دیده و تغییرهیچ مسله ای را درایران حل نمی کند. ما بدنبال مذاکره با رییس جمهور ایران هستیم و روحانی مذاکره کننده خوبی است.
دولت امریکا که بصورت غیرمنطقی ویکطرفانه از برجام خارج شد و این توافق نامه را که از حمایت کشورهای اروپایی و چین و روسیه و شورای امنیت برخوردار بود را نقض کرد با مخالفت های زیادی درداخل امریکا و کشورهای اروپایی مواجه شد. ترامپ تصور میکرد خروج او از برجام در نهایت به فروپاشی آن منجر خواهد شد ولی عملا کشورهای اروپایی دربرجام باقی ماندند. فرقه مجاهدین همانند همیشه که از استراتژی شکاف درروابط ایران وامریکا وعرصه خود به جناح های جنگ طلب امریکایی وشیوخ مرتجع سعودی برای اظهار وجود استفاده می کند این بارهم از خوشحالی درپوستش نمی گنجید وبا ایجاد تبلیغات وتظاهرات درکشورهای مختلف تلاش نمود برطبل جنگ بکوبد وامریکا ومتحدینش را به تحریم های هرچه بیشتر ودرصورت لزوم حمله نظامی ترغیب نماید ولی موضع گیری سرسختانه ایران و لغو تعهدات محدود کردن فعالیت های هسته ای و بازگشت گام به گام به غنی سازی قبل از توافقات برجام امریکا واروپا را وارد چالشی جدید نمود بطوریکه دولت های ژاپن واخیرا فرانسه به فعالیت های تازه دیپلماتیک بمنظور کاهش تنش ها درروابط امریکا با ایران اقدام کردند. این فعالیت ها قبل از هرکس لرزه براندام فرقه مجاهدین که خواب هایش را اشفته می دید انداخت زیرا بخوبی می دانند که ابتکارات دیپلماتیک جدید که ایران را درکانون توجه قرار داده بیش از هرکس بزیان فرقه خواهد بود بخصوص اینکه ابتکار این عمل دردست دولت فرانسه است که نقش میزبانی فرقه مجاهدین را دارد وبطریق اولی برروابط دولت فرانسه با فرقه مجاهدین واعمال محدودیت های هرچه بیشتر تاثیرخواهد گذاشت. ضرب المثل فارسی معروفی درمیان مردم هست که می گوید چاه کن خودش درچاه می افتد برخلاف تمامی اقدامات خیانت کارانه وخودفروشی های رهبران فرقه واز جمله مریم دولت ومردم ایران از این ازمون نه تنها جا نزدند بلکه سربلندتر ومقاوم تر بیرون امدند. اکنون این امریکاست که بدنبال مذاکره ورابطه با ایران است. پاسخ مردم ایران هم درقبال این پیشنهاد امریکا یک حرف بیش نیست بازگشت به برجام وگردن نهادن برتعهداتی که پذیرفته بود این یک موضع گیری شرافتمندانه ، اصولی و منطقی است.
اکرامی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا