برکناری جان بولتون و افزایش ریزش نیرو در اشرف 3

جان بولتون بعنوان فردی که به داشتن عقاید خشک و جنگ طلبانه معروف است. این موجود طراح و پیشنهاد دهنده حمله آمریکا به عراق و کشتار مردم آن کشور به بهانه سرنگونی صدام بود. در راه انداختن جنگ نیابتی در سوریه ویمن و… نقش اساسی داشت وعلنا ازگروههای تروریستی حمایت می کرد. این مردک شیاد که دشمنی دیرینه با مردم ایران دارد عملا ازگروههای تروریستی وخائن وطنی ازجمله فرقه رجوی حمایت وبارها در میتینگ های آنها شرکت و هر بار صدها دلار دریافت می کرد. وی قبل از روی کار امدن ترامپ خواهان حمله نظامی آمریکا به ایران بود. وقتی هم بعنوان مشاور امنیت ملی دولت ترامپ انتخاب شد با حیله های مختلف سعی کرد ترامپ را متقاعد کند تا رسما جنگ با ایران را شروع وازفرقه رجوی حمایت کند. بالاخره ترامپ متوجه شد که مشاوره دادن های بولتون تاکنون نتیجه ای جز به هم ریختگی، سردرگمی و بی اعتبار کردن دولت او بخصوص درزمینه روابط خارجی نداشته. به همین خاطر تصمیم گرفت تا بولتون را اخراج و به خیل بیکاره های سیاسی ملحق کند.
یکی از طرح های پیشنهادی بولتون به ترامپ علاوه برحمله نظامی اعمال تحریم های بیشتر اقتصادی علیه مردم ایران برای به زانو درآوردن آنها بود.اما مردم ایران با ایستادگی و مقاومت نشان دادند که بیدی نیستند تا دربرابرتهدیدهای آمریکا بلرزند. ترامپ بارها ایران را تهدید وتا یک قدمی شروع جنگ با ایران پیش رفت. اما درنهایت عاقل ترازمشاورش نشان داد چون به این نتیجه رسید که جنگ با ایران می تواند عواقب سخت و وحشتناکی برای آمریکا درپی داشته باشد. بهرحال ترامپ متوجه شد که مشاوره های جان بولتون نه تنها برای دولت او سود نداشته بلکه آمریکا ودولت اورا بیشتربی اعتبار کرده است واین بود که تصمیم گرفت اورا از کاخ سفید اخراج کند.
فرقه رجوی که ازقبل با پرکردن جیب بولتون از دلارهای کثیف توانسته بود حمایت اورا جلب کند با انتخاب او بعنوان مشاور ترامپ سرازپا نشناختند وهمراه با او به هرتوطئه ودروغی متوسل شدند تا شاید ترامپ را متقاعد به حمله نظامی به ایران کنند وبراثرهمین وعده توخالی بولتون بارها سرکرده فرقه در سخنرانی های خود درجمع نیروهای وارفته خود درآلبانی ویا برای هواداران خام خارج کشوری خود به آنها نوید سرنگونی زودرس وبه اصطلاح تصاحب قدرت درایران را می داد. اما حالا با کنارگذاشتن بولتون وبیکاره کردن وی تمامی امید وآرزوهای فرقه وسرکرده ان برباد رفت ومعضلی دیگر بر دردها و بن بست های این فرقه افزود. قطعا اخراج بولتون می تواند میزان مسئله داری در اعضای فرقه را تشدید بخشد وسرکرده فرقه اینبار بجای فکر کردن به سرنگونی باید به فکرراه حل هایی برای ریزش نیروها وازهم پاشیدن فرقه اش باشد. بهرحال همانطور که انتخاب بولتون بعنوان مشاورترامپ امیدواری فرقه را در پی داشت حال اخراج وکنارگذاشتن او فرقه را سوته دل کرد وباعث شد تا تحقق رویاهایشان را به گور ببرند.
حمید دهدار

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا