استراتژی مزدوری سازمان مجاهدین ترک برداشت!

با برکناری جان بولتون یار غار مریم قجر از کاخ سفید ، اکنون ضربه بزرگی به استراتژی مزدوری سازمان وارد شد. مریم قجر که در مناسباتش همیشه از بولتون خرج می کرد و آنرا سرمایه بزرگی برای فریبکاری می دانست اکنون بولتون سرافکنده و خوار و ذلیل از کاخ سفید رفت تا بار دیگر در کنار مریم قجر به عربده کشی علیه ایران ادامه دهد و البته این بار معلوم نیست قول سرنگونی را چه سالی خواهد داد؟!
بولتون یکی از عوامل اصلی جنگ علیه ایران بود و همیشه در شعارهایش سعی می کرد تا می تواند در راستای منافع اسرائیل حرکت کند. شاهد بودیم که هر روز باید در مورد ایران حرفی می زد تا عمق کینه خود را نشان دهد و از طرف دیگر دستگاه تبلیغاتی فرقه رجوی سعی می کرد آنرا بازتاب داده و آنرا بسیار مهم جلوه دهد و اینکه با موضعگیری بولتون دیگر کار حکومت ایران تمام است ولی شاهد بودیم که در نهایت این بولتون بود که از کاخ سفید اخراج شد و سربلندی موضعگیری مسئولین ایرانی را نشان داد که چگونه توانستند عامل کله پا شدن بولتون و امثال وی از کاخ سفید شوند.
البته بطور تاریخی برای همه به اثبات رسیده است هر کسی با فرقه رجوی دست دوستی داد بعد از مدتی نحسی فرقه رجوی فرد مربوطه را گرفته و از دور خارج خواهد شد. از صدام گرفته تا شخصیت های عراقی که طرفدار صدام بودند تا مک کین جنایت کار و اکنون بولتون. اما چیزی که برای شخصیت های غربی می تواند مثمر ثمر باشد گذراندن دوران بازنشستگی است که مریم قجر با دکانی که اکنون باز نموده همه افراد می توانند به خدمت او در آمده و هر کسی لگدی به انقلاب ایران بزند پول بیشتری دریافت خواهد کرد و اکنون نوبت به بولتون رسید که بهتر است محلی در اشرف سه در آلبانی به او بدهند تا هم در نشست های عملیات جاری وی شرکت نموده و هم پول خود را دریافت کند و هم برای فریبکاری در شوهای مریم قجر شرکت کند.
آیا مریم قجر نمی داند تا وقتی که بولتون بر سر قدرت بود خبری از حمایت از سازمان نبود و همین که از کار برکنار می شود یادش می افتد که مریم قجر وجود دارد و باید برای آزادی مردم ایران کاری کرد!!!؟ تمام کارهای مریم قجر برای سیاه بازی است. او سعی می کند با تور زدن شخصیت های مهم و از دور خارج شده برای خود آبرویی بخرد و از طرف دیگر مصرف داخلی هم دارد که با این شیوه این پیام را به نیروهایش می دهد که بهتر است در مناسبات سازمان بمانند و سرنگونی نزدیک است. بولتون که شعار چهل سالگی و سرنگونی حکومت ایران را می داد خودش اخراج شده. در نبود وی دیگر چه کسی شعار و زمان سرنگونی را برای مریم قجر مشخص خواهد کرد ؟ مریم قجر چقدر بدبخت و مفلوک می باشد که سعی می کند از افراد رده خارج غربی برای خود دست به فریبکاری بزند.
چیزی که از روز اول برای همه روشن بود هر کسی که دست دوستی با فرقه رجوی بدهد روزی دوره او به پایان خواهد رسید و این بار نوبت بولتون بدبخت بود که مورد فریبکاری مریم قجر قرار گرفت و فکر می کرد که می تواند روی این زن فاسد حساب باز کند.
عبدالله افغان

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا