سونامی ترس از افشای حقایق پشت پرده

سایت های وابسته به فرقه تروریستی رجوی در طی دو روز اخیر با پرونده سازی علیه افشاگری های اعضای جداشده در رابطه با عملیات موسوم به فروغ جاویدان که درمناسبات داخلی اعضا به ماجراجویی دروغ جاویدان معروف است ترس ووحشت خود را از تاثیرگذاری این افشاگری ها که توسط اعضایی که خودشان درمتن این ماجراجویی جنون امیز بوده اند نشان داد.
دست اندرکاران ابله تبلیغاتی فرقه که فراموش کرده اند ما درعصر ارتباطات و آگاهی توده ها هستیم و مخاطبان با تکیه بر شعور و مطالعه تمامی دیدگاه ها خودشان واقعیت ها را تشخیص می دهند و نیاز به قیم ندارند وفکر می کنند دنیا یک دهکده بنام اشرف ویک کدخدا به اسم رجوی بیشترندارد به یکسری یاوه گویی و ربط افراد و جریانات بهم تلاش نموده است از تاثیرات این افشاگری ها قدری بکاهد و خودرا از تب وتاب نیندازد. درجریان برنامه ای بنام پرونده با ردیف کردن موضع گیری ها و مصاحبه های برخی از فرماندهان نظامی و کارشناسان سیاسی درون وبرون مرزی جمهوری اسلامی ایران و برخی افشاگری های اعضای جداشده از این فرقه درکنار هم نتیجه گیری کند که اولا ماهیت سیاسی این افراد یکی است و دوما تمامی این موضع گیری ها دارای ابشخور واحدی در راستای منافع جمهوری اسلامی وترس و وحشت از سرنگونی است.
سایت های دروغ پرداز رجوی ادعا کردند که تعدادی از اعضای جداشده واز جمله شخص من دربرنامه های مشترک در دانشگاه ها و میز کتاب با توجیه مسئولین نظامی واطلاعاتی حکومت شرکت داشته ایم. من دراینجا صرفا می خواهم از جانب خودم به این یاوه گویی ها پاسخ بدهم چون اطمینان دارم دیگر دوستان دراولین فرصت پاسخ مناسبی به این ادعاهای کذب خواهند داد.
اولا درپاسخ این مزخرفات باید بگویم من درطی یکسال اخیر درهیچ برنامه ای دردانشگاه ها و تلویزیون شرکت نداشته ام ولی درسالگرد این جنایت به رسم هرساله تلاش کردم که واقعیت های پشت پرده و افشا نشده آن را برای اگاهی عموم منتشرکنم. امسال هم سه مطلب خاطرات جانکاه من از مردادماه 67، خیانت رجوی به امید واعتماد یک نسل واز چهارزبرتااشرف سونامی مرگ یاران را درسایت ها و فضای مجازی انتشار دادم که خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت ومشخص است که مورد توجه دست اندرکاران برنامه پرونده هم قرار گرفته چون جمله سونامی را از تیتر مقاله من سرقت کرده اند.البته می دانم علت تمامی این سوز وگدازها دقیقا به خاطر انگشت نهادن روی وقایع وحقایق پشت پرده افشاء نشده است وبخصوص انجایی که اشاره کرده بودم صدها عضو را بافریب ودادن وعده و وعید سرنگونی 48 ساعته وسفر پیک نیکی از کشورهای اروپایی وامریکا وکانادا به عراق کشانده بودند وهمه انها را بدون هیچگونه اشنایی با سلاح وفنون نظامی به میدان جنگ فرستادند ودراطراف چهارزبر ودشت حسن اباد جزغاله کردند.
توصیه من به دست اندرکاران ابله تبلیغاتی فرقه رجوی این است که بجای پرونده سازی وزدن اتهام به افراد بیایند روی محتوای مطالب منتشرشده از طرف من بحث کنند.ایا حتی یک مورد از انچه درمورد اتفاقات عملیات دروغ جاویدان گفتم دروغ است؟ شما به یک مورد اشاره کنید.شما چرا بجای کلی گویی ودروغ بافی وزدن اتهام به اصل مقاله نمی پردازید؟من درهمین جا به دست اندرکاران تبلیغاتی فرقه رجوی پیشنهاد می کنم درهرمکانی که خودتان مشخص می کنید وباهرتعداد از کارشناسان وفرماندهانی که دراین عملیات شرکت داشتند دریک مناظره شرکت کنیم تا هرکس نقطه نظرات ودیدگاههای خودرا درخصوص واقعیت های فروغ بیان کند وبگذاریم بدور از هو وجنجال وتهمت وافترا مردم خودشان قضاوت کنند تا سیه رو شود هر که در او غش باشد.
اکرامی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا