گروه های اپوزیسیون هم درتظاهرات رجوی ها شرکت نکردند

پس از سروصداهای زیاد، بالاخره هواداران رجوی تظاهرات رسوایی بهنگام سفر آقایان روحانی و ظریف درنیویورک براه انداختند!
رسوایی ازاین بابت که حتی جریانات دیگر اپوزیسیون گفتند ما در مراسمی که فرقه ی رجوی درآن حضور دارد ، شرکت نمی کنیم و شرکت نکردند. ازاین حیث که در شعارهای تظاهرات ازسران دیگر کشورها درخواست میشد که با اعمال محدویت های هرچه بیشتر ، مردم ایران را بیش ازاینکه هست وبقدر کافی آزار دهنده، درتنگنای معیشت قرار دهند!
بخش هایی ازگزارش باند رجوی را که با آب وتاب تمام منتشر شده ومزین؟! به انواع تصاویر است مورد توجه وکنکاش قرار میدهیم :
“بخشی از بیانیه پایانی تظاهرات نیویورک : اعلام می کنیم؛ ما اینجا هستیم تا حمایت خود را از کانونهای شورشی مجاهدین اعلام کنیم. به رهبرانی که در مجمع عمومی گرد آمده‌اند اعلام می‌کنیم: دیگر بس است. بیدار شوید این رژیم توسط مردم شجاع ایران بالاخص جوانان سرنگون خواهد شد. انتخاب بین بودن در طرف مردم ایران یا بودن در طرف آخوندها است. این آزمایشی در برابر سازمان ملل و جامعه جهانی است. در کنار مردم ایران بایستید و بر اصول خود وفادار باشید”.
اولا این کانون های شورشی شمادرحد محافل دانشجویی ودانش آموزی که در دوران شاه فعالیت میکردند ، نبوده وقابل اعتنا نمیباشند!
ثانیا ، خنده دار است که رهبران جهان اطلاعاتی درسطح شما نداشته واحتیاج به تذکر شما داشته باشند!
وانگهی درد رهبران جهان دربهترین حالت کسب امتیازی برای کشور خود بوده و این توصیه های داهیانه ی ؟! شما را پشت گوش خواهند انداخت!
ابتدا باید مشخص کنید که چگونه است که سنگ مردم ایران را به سینه می زنید و از طرف دیگر خواستار سخت ترین و غیرانسانی ترین تحریم ها بر علیه آن ها هستید و با اعمال هر تحریم جدید سر از پا نمی شناسید!
ثانیا شما بایدبدانید که داد وستدهای معمول دربین اعضای سازمان ملل متحد، بین مسئولین کشورها انجام میشود واگر این مسئولین منتخب مردم باشد که عالی میشود.
درجلسات سازمان ملل متحد، فرد عادی وغیر دولتی حضور نمییابد تا مثلا برکرسی رسمی کشوری درآنجا که دردست دولت است، نشسته وبرسر مسائلی چانه بزند!
سپس :
” پهلوان مسلم اسکندر فیلابی مسئول کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت: کرسیهای سازمان ملل متعلق به مردم ایران است. من جامعه جهانی و کشورهای اروپایی و دولتمردانی را که در سازمان ملل گرد آمده مخاطب قرار داده و از آنها می‌پرسم چرا کسانی که همین دیروز منطقه را به آتش کشیده‌اند به سازمان ملل راه می‌دهید؟ چرا با رژیم که فقط با جنگ‌افروزی سر پا است گفتگو می‌کنید”.
ناپهلوان!
تو که یک مرید شخص مستبد ، ضدمردمی وضد ایرانی ای بنام مسعودرجوی هستی واعتقادی بمردم نداشته وآنرا برسمیت نمیشناسی و همه ی کشور را مال رجوی میدانی نمیتوانی دم از خلق و مردم ایران بزنی و بگویی که کرسی های ایران متعلق به مردم ایران است.
دیگر اینکه منشا این به آتش کشیدن ها ، مخاطبین تو هستند و تو ایرادی برآنها نداری.
دراصل به آنها میگویی که التفاتی هم به رجوی داشته باشند که البته جنگ افروز اصلی شما را در قد وقواره ای نمیبیند که توجه بایسته ای به التماس هایت بکند.
آیا همه ی نمایندگانی که دراین اجلاس شرکت داشتند، دردشان مثلا جنگ افروزی ایران بود یا مسئله عبارت ازاین است که بعضی ازآنها جنگ افروزانی هستند که کارشان بحساب ایران نوشته میشود؟!
بازهم:
” پیام ما به شما دولتمردانی که اینجا گرد آمده‌اند بسیار روشن است. از نیرویی که توان سرنگونی رژیم آخوندی را دارد یعنی شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران حمایت کنید”.
یعنی تو ناپهلوان نمیدانی که حکومت های جدید زمانی برسمیت شناخته میشوند که توسط مردم تغییر داده شده اند؟!
شما را که نه سر پیازید ونه ته پیاز و ده کوره ای که مردم آن به چیزتان گیرند وجود ندارد، چگونه این توقع را ازاین اجلاس ها دارید؟!
درادامه :
” علی بهرامی از هیأت سازمان خبات کردستان ایران:.. رژیم دشمن تمامی مردم ایران است به همین دلیل مردم ایران به مبارزه برای سرنگونی این رژیم ادامه می‌دهند”.
تعداد اعضای سازمان خبات کردستان ازتعداد انگشتان یک دست کمتر است وحقوق بگیر رجوی هستند و بنابراین اعتبار کلام او درهمین سطح میباشد و قابل اعتنا نیست!
چرا نمیگوئید که حزب دموکرات کردستان که رهبرش پیوندهای نزدیک وعمیق تری با آمریکا دارد واعتباری بیشتر ازشما درنزد این سلطه گر، این افتخار را به مجاهدین نداد تا درکارناوال هایتان شرکت کند؟!
همینطور :
” دکتر سنابرق زاهدی مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت: اکنون سؤال این است که مقاومت ما با تکیه به چه عنصری توانست از سرفصلهای تاریخی که پشت سر گذاشته‌ایم عبور کند؟ اولین آن ریشه داری این مقاومت در تاریخ و جامعه ایران است. دومین عنصر پیشرفت مقاومت وجود رهبری ذیصلاح بود. سومین عنصر کادرهای فداکار این مقاومت بوده‌اند”.
این ادعا را فقط خود شما میکنید و منبع بیطرفی آنها را تایید نمیکند!
شما فقط موفق شده اید که سازمان مجاهدین حنیف نژادها را پشت سرگذاشته و درباتلاق وطن فروشی واستبداد رجوی و نوکر منشی دربرابر خونریزترین دشمنان” خلق قهرمان ایران” غرق شوید وآیا میخواهید باین امر افتخار کنید؟!
اگر خواستید بکنید ، میل میل شماست.
ضمنا هرفداکاری که بوده، درراستای برطرف کردن امیال شهوانی وشیطانی مسعود رجوی خود شیفته بوده وازاین رو حق منت گذاشتن بر سر هیچکس ندارید!
وبدتر ازهمه اینکه :
” ژنرال جک کین معاون پیشین رئیس ستاد ارتش آمریکا در تظاهرات نیویورک: از زمانی که در تابستان گذشته در برابر وزارت‌خارجه آمریکا گرد آمدیم اتفاقات بسیاری رخ داده است. به‌نظر من فشاری که اکنون روی رژیم است بیشترین فشاری است که در چهل سال گذشته بر این رژیم وارد شده است. صادرات نفت رژیم دارد به صفر می‌رسد و نارضایتی های اجتماعی گسترش یافته است. مردم ایران می‌دانند که این رژیم آخوندی است که مسئول اول این وضعیت است”.
میدانید که قدرت وزارت دفاع آمریکا دربرابر ستاد ارتش ان بسیار کم است وازاین رو ، این ژنرال معاون وقت رئیس ستاد ارتش، نقش مهمی در جنگ افروزی ها، تقویت تروریزم و … داشته و بطور طبیعی دشمن قهار مردم ایران که نخواسته اند دربرابر امثال او تسلیم شوند ، میباشد!
آیا ازحضور او و دادن وقت سخنرانی شرم نمیکنید؟!
یا کار شما، همانطور که تحلیل من هم هست، ازاین کارها گذشته است؟!
صابر

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا