ارتش دانش آموزی و دانشجویی؟!

مریم رجوی با باز شدن مدارس هر ساله به فکر دانش آموزان و دانشجویان افتاده و سعی می کند با دادن پیام وانمود کند به فکر آنان می باشد. اما چیزی که یادش رفته او مسئول قتل تعداد زیادی از دانشجویان و دانش آموزان است که در آن مقطع رجوی با فریبکاری وارد جریانی نمود که آینده اش مشخص بود. اکنون برای سرپوش گذاشتن بر این جنایت و داغ دار کردن هزاران خانواده در طی حیات این سازمان تروریستی سعی دارد تنها با ذکر چند اسم خودش را مبرا از خیانت و جنایت بکند.

مریم رجوی  با وقاحت تمام از ارتش دانش آموزی و دانشجویی اسم می برد. گویا خون آنهمه نوجوان و جوان بیگناه برایش کافی نبوده است!

در گذشته اگر دانش آموزان و دانشجویانی که با فریبکاری رجوی به سازمان پیوستند و جان شان را از دست دادند همانند ما فریب شعارها و دروغ های رجوی را خوردند و همچون ما فکر می کردند مدینه فاضله خود را در سازمان و رجوی پیدا خواهندکرد.

هر چقدر که جلوتر رفتیم شاهد بودیم که اصلاٌ در دنیای کنونی مدینه فاضله ای وجود ندارد و همه چیزهایی که رجوی و اکنون زن سومش مریم رجوی می گوید دروغی بیش نبوده است. دریافتیم که آنان تنها در پی قدرت بودند و با کشتار و خیانت و جنایت به مدینه فاضله خود رسیدند و به زندگی شاهانه ای که در ذهن شان بود رسیدند و دیگران بودند که باید برای آنان جانشان را به خطر بیندازند و یا از دست بدهند. دریافتیم که همه شعر و شعار های توخالی رجوی در مورد دانش آموزان و دانشجویان دروغی بیش نبوده است. شاهد بودیم وقتی اعتراضات در دانشگاه شروع و بعد از چند روز به پایان رسید رجوی در نشست های درونی همین دانشجویانی که اکنون مریم رجوی از آنان به عنوان ارتش یاد می کند ناسزا می گفت و به آنان فحش می داد. حالا کدام یک از حرفهای مسخره شما را باید گوش کرد فحش دادن به دانشجویان و یا تشکیل ارتش دانش آموزان و دانشجویان….

بهتر است مریم رجوی خودش را گول بزند چون دیگر زمان فریبکاری و حقه بازی نیست و همه می دانند که تمام حرفهای رجوی ها دروغی بیش نیست.

مریم رجوی در ادامه برای اینکه یادی از شوهرش بکند از وی نقل قول می کند درس اول درس آزادی است که بهای آن از خود گذشتگی است!!!. حرف و جمله خوب و قشنگ است ولی باید دید آیا این مسئله در مورد آنان درست است یا اینکه فقط یک شعار پوچ و توخالی است.

رجوی از کدام درس آزادی حرف می زند سازمانی که به افرادش اجازه نمی دهند رادیو گوش کنند و یا حق اظهار نظر و انتقاد به خط و خطوط سازمان را ندارند و یا اینکه افراد را مجبور نمودند که همه طلاق اجباری بدهند و یا کسی حق انتخاب پوشش خود را نداشت و یا اینکه کسی جرات نداشت با خانواده اش تماس تلفنی بگیرد و یا خبر سلامتی بدهد. آری این دیدگاه رجوی در مورد درس اول آزادی است در قانون رجوی درس اول آزادی باید مانند گوسفند بود به حرفهای چوپان اصلی یعنی وی گوش کرد. افراد باید فقط به فکر دستورات رجوی باشند ، درس اول آزادی در فرقه رجوی ایجاد تنفر و کینه و گرو کشی علیه همدیگر است . افراد باید خانواده خود را مورد توهین و ناسزا قرار بدهند ، اگر کسی به خودش جرات انتقاد کردن و اظهار نظر بدهد باید به زندان رفته و زیر شکنجه کشته شود ، همه افراد باید در اوج ناآگاهی کامل قرار گیرند ، همه افراد باید چشم و گوش بسته فقط به حرفهای رجوی گوش کنند ، همه افراد باید قبول کنند که همه دنیا بر علیه اندک آنان می باشند ، هر کسی که از مناسبات جدا شد باید مزدور و تیر خلاص زن و شکنجه گر معرفی شود. آری این است درس اول آزادی که رجوی مبلغ آن است و در مورد از خود گذشتگی باید متذکر شد که در مناسبات فرقه ای همه افراد باید جان بدهند و کشته بشوند ولی رهبری سازمان باید در آرامش کامل به زندگی ننگین خود ادامه دهد ، کسی جرات ندارد در مورد از خود گذشتگی از رهبری سئوال کند که او چکار      کرده است ، همیشه این افراد هستند که باید در زیر شکنجه و زندان قرار داشته باشند و او در محیط امن به زندگی ادامه دهد ، در مواقع بمباران او باید به فرانسه بگریزد و بقیه افراد باید کشته شوند و بعداٌ طلبکار شوند که چرا تعداد بیشتری کشته نشدند.

برای ما و همه اکنون روشن است تنها چیزی که در ایدئولوژی رجوی دیده نمی شود از خود گذشتگی و آزادی است ، هر چه هست خودخواهی و خود محوری و قدرت و شهوت پرستی و اختناق و ظلم پروری است.

مریم رجوی قبل از این که به نشخوار حرفهای نامربوط بپردازد بهتر است قدری فکر کند. گرچه او هم تنها حکم مهره ای در تشکیلات فرقه ای سازمان دارد و بس. وگر نه شاید خودش بهتر از هر کس می داند که در تشکیلات فرقه گونشان خبری از آزادی و گذشت و.. نیست.

مریم رجوی در مورد کانونهای به اصطلاح شورشی نیز زیاد حرف زده، ولی این خط هم با شکست مواجه شده و دردی از وی حل نکرده است.  بعد از سکون فعالیت های سازمان در زمینه نظامی تنها چیزی که می توانست مریم رجوی به آن آویزان شود راه اندازی و نعره کشیدن کانونهای شورشی است که آن هم مصرف داخلی داشته است.

هادی شبانی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا