دولا و راست شدن مریم رجوی در مقابل غرب

دستگاه تبلیغاتی رجوی سعی می کند با جمع کردن خبر از خبرگزاری های مخالف حکومت ایران به خودش دلداری بدهد که ما گفتیم ایران در نقطه ضعیفی قرار دارد.
یکی از این خبرها در مورد شرط آمریکا در مورد عیادت آقای ظریف از آقای تخت روانچی در نیویورک می باشد که نشریه فارین پالیسی با عنوان خفت بارترین تحقیر یک دولت دیکتاتور در طول تاریخ درج نموده است و دستگاه مریم رجوی هم آنرا بازتاب داده تا نشانه قدرت ایران را این گونه وارونه جلوه بدهد.
اما در پس این حرکت زشت برای عیادت و شرط گذاشتن آمریکا هم در نوع خود در طول تاریخ از هیچ کشوری دیده نشده و فقط می توان از ترامپ و بقیه دوستانش دید.
آیا شرط آمریکا برای آقای ظریف نشانه قدرت است یا ضعف ؟ چرا آمریکا از عیادت آقای ظریف ترس دارد ؟ مگر در عیادت با یک بیمار قرار بود که چه اتفاقی بیفتد که ترامپ از آن می ترسید؟ چرا ترامپ تردد مسئولین ایران را محدود نموده است این به خاطر قدرت غرب است یا ترس آنان از سخنرانی و صحبت کردن آقای ظریف با رسانه های غربی است ؟
مایک پمپئو مدعی است که وقتی ظریف به آمریکا سفر می کند و با رسانه های مختلف صحبت می کند می خواهد سیاست های دولت را زیر علامت سئوال ببرد.
آیا این کار ترامپ و دولتش از آقای ظریف برای عدم عیادت گرو کشی نیست ؟ کار ترامپ یعنی اینکه غرب در اوج فلاکت و حقارت قرار دارد و ایران در موضع قدرت قرار دارد. همانگونه که در مورد ملاقات ترامپ با روحانی هم شاهد بودیم که چگونه همه کشورهای دوست خود را به کار گرفت و در اوج خفت و خواری به آنان می گفت تو را به خدا هر جور شده ملاقات و دیدار با روحانی را فراهم کنید!!! این در حالی بود که هر روز مریم رجوی اطلاعیه داده و درخواست ترامپ را برعکس به خورد نیروهای وارفته خود می داد که انگار این ایران است که خواهان ملاقات با ترامپ می باشد و یا در مورد درخواست مکرون نیز خبر را برعکس نموده و در سایت های خود درج نمودند که آقای روحانی از مکرون خواسته که میان ایران و غرب میانجی گری کند.
حرکت دولت ترامپ مانند کسی است که قدرتش را ندارد و فقط هارت و پورت می کند و به قول معروف گردن کلفت است ولی در اوج ضعف قرار دارد. برای نمونه می توان به رجوی اشاره نمود که تا وقتی صدام زنده بود شعار می داد که اگر کسی به صاحب خانه ما (عراق) تجاوز کند ما هم در مقابل آن خواهیم ایستاد و اگر کسی به او چپ نگاه کند چشم او را در خواهیم آورد!!!. اما وقتی نیروهای آمریکایی ، حکومت عراق را سرنگون کرده رجوی به جای مقاومت پرچم تسلیم بلند کرد و کاسه گدایی به دست گرفت و عنوان داشت که ما هیچ کاره هستیم و اگر شما هر کاری بگوئید ما انجام می دهیم و نقطه اوج آن این حقارت تسلیم شدن و تحویل دادن سلاح به آنان بوده است بعد هم شاهد بودیم که چگونه رجوی ها این شکست را با شارلاتان بازی آنرا پیروزی اعلام نمود و سر نیروهایش کلاه گذاشت.
اگر مریم رجوی این کار ترامپ را نشانه قدرت می داند پس نشانه ضعف چیست ؟ فرقه رجوی اگر به گذشته خود نقدی داشته باشد در خواهد یافت که همه کارهای وی نشانه ضعف می باشد چون فرهنگ و استراتژی رجوی روی عقب نشینی از مواضع خود سوار شده است و هر کسی قدرتش بیشتر باشد او تا کمر دولا و راست می شود و اکنون با این فرهنگ غلط است که کار و دشمنی ترامپ علیه آقای ظریف را نشانه حقارت می داند.
مریم رجوی برای اینکه حلقه بگوش بودن خود را به غرب ثابت کند در مقابل هر حرکت حقیر و خائنانه ترامپ علیه مردم ایران موضع حمایت گرفته تا شاید او را به حساب بیاورند ولی او کور خوانده است که دوران فریبکاری و حقه بازی گذشته است.
هادی شبانی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا