خیانت به ملت در تار و پود شما ریشه دوانده

در رابطه با ایجاد دشمنی هرچه بیشتر با مردم ایران که این بار با نام حمله ی ایران به عربستان؟! صورت گرفت ، تک تک قلم بدستان رجوی مقاله نوشتند و سرمقاله هم!
دریکی از این سرمقاله ها آمده است :
“هم دقت خارق‌العاده و ریزبافتی که در سراسر افشاگری اخیر موج می‌زند، کمترین تردیدی درباره صحت و اصالت آن باقی نمی‌گذارد و این ضربه‌ای است که از هم‌اکنون و با واکنش‌های ناگزیر و سریع رژیم به‌وضوح می‌توان دید که تعادل نظام ولایت را برهم‌زده است”.
خود عربستان این دروغگویی ها وجعلیات را باور نکرد چه برسد به اینکه دیگران باور داشته باشند وبه تبع آن تعادل حکومت ایران بهم بخورد.
آمریکا ومتحدانش که نفع زیادی دراین جنجال آفرینی ها داشتند ، اما و اگرهایی که اصل قضیه را نقض میکند ، دست داشتن ایران را پذیرفت و انصافا وقاحتی باندازه ی باندرجوی نشان نداد!
همچنین :
” اما آنچه فراتر از دقت تکنیکی و تاکتیکی افشاگری اخیر، به‌خصوص توجه و تحسین ناظران سیاسی را جلب می‌کند، صحت تحلیلها و نظرگاههای مجاهدین و مقاومت ایران درباره رژیم و ماهیت و عملکرد آن است”.
حتی تحلیل گرانی که سوء نیت زیادی به ایران دارند ، درمورد گربه رقصانی های شما ،صراحتی که شما مدعی آن شده اید، نشان نداده اند!
محتمل هست که چند نفری که از مجاهدین رجوی پول دریافت میکنند ، اینگونه نظرها را داده باشند که هیچ وجاهت عقلی وعلمی ندارد!
همینطور :
” باز خانم رجوی تصریح کرده است: «هم‌چنان که قیام سراسری دیماه گذشته نشان داد، خواست عموم مردم ایران آزادی از ستم و استبداد دینی است. تغییر دموکراتیک در ایران اجتناب‌ناپذیر و ایران آزاد در چشم‌انداز است”.
اگر مردم ایران آزادی وعدالت میخواهند، مسلما دشمن شما بعنوان ناقضین هرگونه آزادی هم هستند و منطقا ازتحرکات آنها چیزی جز ضرر، عاید شما نخواهد شد.
شما درکی ازدموکراسی ندارید ولابد ازتغییر دموکراتیک چیز دیگری میخواهید که البته به کار ملک وملت نمیخورد وتوجهی باین یاوه های مریم نخواهند کرد.
زمانی که قادر به برداشتن یک قدم دموکراتیک درحد دادن یک ملاقات ساده- که این ملاقات ساده را به جانیان وقاتلان هم میدهند- نیستید ، هرحرفی دراین مورد بزنید مزورانه است ومورد توجه ایرانی ها ودوستان آنها قرار نخواهد گرفت و واقعا هم زحمت های بیهوده ای دراین مورد میکشید!
سپس :
” امروز بر سر مسألهٔ ایران ۲جبهه در برابر هم صف‌آرایی کرده‌اند: یکی، رژیمی است که به‌ بن‌بست رسیده و دیگری، مردم و مقاومتی که برای آزادی مبارزه می‌کنند. بله، آلترناتیوی وجود دارد که می‌خواهد از مسیر کانون‌های شورشی، شهرهای شورشی و ارتش آزادی به‌ مقصد آزادی برسد…”.
اگر شما بعنوان مستاصل ترین نیروی موجود اپوزیسیون (ضد آزادی ودموکراسی وخائن به مردم ایران وازجمله اعضای خود سازمان ) یک طرف جبهه ی درگیری هستید- که کاری است نشدنی- مطمئنا مردم ایران دراین جبهه وجود ندارند!
شما دراصل درهمان جبهه ای قرار دارید که سلطه گر اعظم وپادگان نظامی اش اسرائیل درآن قرار دارد و این عین دشمنی با مردم ایران است والبته شما جبهه ی دیگری را نخواهید یافت و من شما را درک میکنم. این عادت دیرینه شماست که همیشه در کنار دشمنان ملت ایران بر علیه مردم خود صف آرایی کنید و جز خیاتن چیزی نیاموخته اید.
شما هیچ درکی ازکثرت گرایی وجدایی دین ودولت ندارید واتفاقا اینکاره هم هستید؟!
مگر مسعود رجوی را درحد اولیا و یا نماینده ی آنها قرار نداده وثابت نکرده اید که میخواهید از پارامتر دین در راه سیاست وآنهم از کثیف ترین نوعش استفاده کنید؟!
اگر به برابری زن ومرد اعتقاد داشتید، چند صد زن را دراختیار نامحدود مسعود رجوی قرار نمیدادید و حرف زدن اعضای غیر فارس خود باهمدیگر را همردیف محفل وزارت اطلاعات اعلام نمیکردید!
تمامی این مسائل مخرج مشترکی بنام دروغ دارند که در تاروپود باندرجوی ریشه انداخته است!
نوید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا