دلنوشته یک برادر انقلاب کرده به خواهر مریم

خواهرمریم سلام. خوبی خواهر مریم جان.الهی بمیرم برات. دلم برا دیدنت یک ذره شده.
آی قربونت برم که تمام بارسرنگونی رو دوش شما سنگینی میکند و خرد و خمیرتان کرده است.
دلم خیلی پر غصه دار ازقصه های بد روزگاراست خواهرمریم جان. بمیرم برات. قربون اون مظلومیتت برم الهی.
باورمیکنی خواهرمریم جان دیشب به جان تواصلن آرام و قرار نداشتم وخوابم نگرفت وچشمام پف کرده ازبس که گریه کردم قربونت برم.
میدونی خواهرم مریم جان آخه نام برنده یا برندگان جایزه صلح نوبل در روز جمعه 19 مهر اعلام میشود ومن خدا خدا کردم. نذرونیازکردم وآیت الکرسی خوندم وبه درودیوارسرم را کوبیدم که اسم نازنین شما درصدراسامی برندگان جایزصلح نوبل بدرخشد …
آخه انتظار تا کی خواهرمریم جان. واقعیت امراینستکه حق مسلم شما نادیده گرفته شده وپایمال شده خواهرمریم جان.
حق شما سال 2003 بود یعنی 16 سال پیش که می بایست جایزصلح نوبل به شما تعلق می گرفت درحالیکه بناحق به تنها برنده ایرانی خانم شیرین عبادی داده شد.
خواهرمریم جان ازبیان خاطره اعطا جایزه صلح به خانم عبادی داغم تازه شد ودوباره اشکم سرازیرشد خواهرمریم جان.
آن شب بطورجمعی توسالن عمومی قرارگاه اشرف درعراق پای تلویزیون نشستیم و برنامه مستقیم اعطای جایزه را دلشکسته وگریان ازتلویزیون سی ان ان دیدیم.
خدای من چه شب سخت وسنگینی بود. همه گیج وویج بودیم وتوسرمان میزدیم که چرا خانم شیرین عبادی باید شایسته جایزه صلح باشد درحالیکه ما با اعتقاد به جنبشی عاری ازهرخشونت ؛ بانی صلح وپرچمدارصلح درکل جهان خاصه درایران بودیم که معاهده درملاقات برادرمسعود سفرکرده با طارق عزیزدرسال 1362 درفرانسه بسته شده بود.
خواهرمریم جان. الان خیلی دیرنشده. دلم بعنوان یک برادرانقلاب کرده خیلی روشنه. زیرپرچم انقلاب شما همه ناشدنی ها وناممکن ها شدنیه.

خواهرمریم جان قدرمسلم اینه که جایزه صلح امسال باید به شما تعلق بگیره چونکه شعارمیتوان وباید را شما ابداع کردین وبراین اساس دلم خیلی روشنه خواهرمریم جان.
ولیکن بخاطراطمینان کارواینکه مو لای درز نره ؛ چند راهکارنیزپیش رومونه تا میخ گرفتن جایزه صلح روقشنگ بکوبیم خواهرمریم جان.
اولا : لابد استحضاردارید خواهرمریم جان که اساسا جوایزنوبل ازسال 1901 وبراساس وصیت نامه آلفرد نوبل سرمایه دارسوئدی ومخترع دینامیت به افرادی تعلق میگیرد که آثارآنها موجب پیشرفت بزرگ بشود که شادمانه وبا افتخارباید اذعان کنیم که خواهرمریم دراین حوزه درردیف اول دریافت جایزه صلح قراردارند چونکه با القاء انقلابش به اعضای خود بالاترین پیشرفتها دستیافتنی شد واسارت تمام اعضا بدون ارتباط با خارج ازتشکیلات مهر و موم شد البته به همت اهتمام لابیهای گران رشوه جنگ طلب امریکایی واروپایی که راه پیشرفت عبورازعراق ناامن ودرگل فرورفته به جانب آلبانی را هموارکرد.
پس سرمقوله پیشرفت درعرصه های مختلف الحمدالله مشکلی نداریم خواهرمریم جان.
فقط می ماند دخیل بستن به آقای آلفرد نوبل که متاسفانه درقید حیات نیستند تا بتوانیم با پرداخت دلار و رشوه دهی ؛ برایمان دردریافت جایزه لابیگری بکنند.
دوما: خواهرمریم جان خدمت شما عرض کنم که لابد باز هم استحضاردارید که نهادهایی درسوئد ونروژمسولیت تعیین برندگان جوایزهررشته را دراختیاردارند که جسارتا بعنوان یک برادرانقلاب کرده که ازقضا اقامت کشورسوئد را هم دارا هستم که البته الان مقیم زندان مانزدرآلبانی هستم؛ پیشنهاد دارم شخصا بعنوان کارشناس امردرراس یک تیم زبده ازبرادران انقلاب کرده به حضورمسولان امرسوئدی ونروژی دراسکاندیناوی شرف یاب شویم واموردیپلوماتیک خاص خودمان را درلابیگری توامان رشوه دهی ازبرای کسب رضایت نظر مسولان مذکوربرای قطعی شدن اعطای جایزه به خواهرمریم جان احرازشود. که تنها خواهش من اینست که خواهرمریم جان به من واعضای تیم برادران انقلاب کرده اعتماد کنید ودعا کنید که با غرق شدن درزندگی بورژوایی وامکانات رفاهی کشورهای اسکاندیناوی ازخواهرمریم جان خدای نکرده گسست وجدایی نداشته باشیم تا مثل سایرجداشدگان سوسک شویم والنهایه به خیل جداشدگان بپیوندیم که لحظه مره مشغول افشاگری وروشنگری علیه شما وانقلاب شما وارتباط تان با عناصر تندرو و جنگ طلب امریکایی وآل سعود وصهیونیسم هستند وکوتاه بیا هم نیستند متاسفانه خواهرمریم جان.
ثالثا : خواهرمریم جان حتما استحضاردارید که اسامی برندگان جایزه صلح نوبل درتمام رشته ها درماه اکتبراعلام میشود واصل جایزه درمراسمی دردهم دسامبرسالمرگ آلفرد نوبل برگزارمیشود ؛ دراختیاربرندگان قرارمیگیرد.
خواهرمریم جان دراین خصوص بنده دراتاق فکرم برای اینکه گرفتن جایزصلح نوبل حتما وحتما به شما تعلق بگیرد؛ به یک ایده موثر وکاربردی دست پیدا کردم وآن اینستکه حال که جناب آقای الفرد نوبل مرحوم هستند ودست نیافتنی. بخواهیم با اجتماع شماری ازخواهران وبرادران انقلاب کرده به اتفاق یک تیم لابیگرقوی ازجمله رودی جولیانی ؛ لیبرمن وحتی آقای جان بولتن برکنارشده وچند تن ازعناصر قدررشوه خواه ازپنج قاره جهان که تجربه جمع آوری آنان را درنمایش ویلپنت وغیره داشتیم ؛ برسرمزارمرحوم آلفرد نوبل ؛ نمایشی داشته باشیم وبالصراحه اعلام کنیم که مرحوم آلفرد نوبل ازاساس یک مجاهد بودند ودرصورت نبش قبرواحضارروح خواهند گفت که بعنوان یک مجاهد به انقلاب خواهرمریم جان وامرسرنگونی ایمان اوردند وجایزه صلح که سهل است بل به آرزوی 50 ساله خواهرمریم خاتمه خواهیم داد واصل سرنگونی را دریک سینی طلایی تقدیم خواهرمریم خواهیم کرد.
خواهرمریم جان درخاتمه دلنوشته خودم عکسی ازمجسمه مرحوم آلفرد نوبل راهم تقدیم تان میکنم وجسارتا پیشنهاد میکنم به اتفاق مجسمه برادرمسعود دراجتماع نمایشی برسرمزارآلفرد نوبل داشته باشیم تا شور و حرارت حضار به اوج برسد وشعارداده شود : آلفرد جان مسعود جان دیداربه قیامت!

class=
مجسمه آلفرد نوبل در کنسرت هال، محل اهدای جوایز نوبل

خواهرمریم جان راستی داشت یادم میرفت این ترامپ احمق حرف حسابش چیه خواهرمریم جان. توبوق وکرنا دمیده که من شایسته دریافت جایزه صلح هستم! این ادم اصلن با شما که ازمظاهرمجسم صلح ودوستی درپنج قاره جهان هستید ؛ تست کرده واجازه گرفته که خودش رولایق دونسته برای دریافت جایزه صلح!؟ واقعا خیلی مضحک وخنده داراست.
خواهرمریم جان خوبه ازحاصل تحقیقاتم بدونین که تاکنون درباره برنده جایزه صلح ازسوی برگزارکنندگان خبری منتشرنشده ولیکن گزینه هایی برای دریافت جایزه روی میزهست که شاخص آن یک نوجوان فعال محیط زیست سوئدی بنام گرتاتونبرگ مطرح شده است که حالم ازاین دخترنوجوان خیلی به هم خورد که میخواد با شما شاخ به شاخ بشود وابرازاندام کند!
این دخترمیتواند درصورت پیوستن به سازمان مجاهدین خاصه انقلاب طلاق اجباری تان به نفع شما کنارگیری کند که البته لازمه اش برقراری ارتباط با این دخترفعال محیط زیستی سوئدی واغفال ومغزشویی است که برایمان چونان آب خوردن است.
خواهرمریم جان جهت اطلاع شما باید بگویم درسالهای دور گذشته نیزملاله یوسف زی ونادیا مراد نیزدرسن کم به دریافت جایزه نوبل نائل آمدند. ضمن اینکه همین سال گذشته جایزه صلح نوبل مشترکا به دوفعال درزمینه مبارزه با خشونت های جنسی تعلق گرفت که دنیس موکوگه ازکنگوکه زندگی خود را وقف دفاع ازقربانیان خشونت جنسی درجنگ کرده است ونادیا مراد زن ایزدی ازسنجارعراق که خود شاهد خشونت جنسی بود وازخشونت وآزارداعش (انقلابیون عشایر) براو و بردیگرزنان روا داشت که اصلا جای نگرانی نیست وشخص شما سرآمد مبارزه برعلیه خشونتهای جنسی هستین که ابتدا به ساکن درسازمان خودمان با طلاق اجباری تجربه موفقی داشتیم درسرکوب میل جنسی تمام اعضا اهم اززن ومرد مجاهد.
خواهرمریم جان. فکرمیکنم وبه قطع ویقین رسیدم که امسال جایزه صلح نوبل ازآن شما باشد.
شما رهبربلامنازع درتمام حوزه های بشری هستین اهم ازمحیط زیست , صلح ودوستی خاصه مبارزه با خشنونت های جنسی که یک تنه مطابق بند طلاق اجباری ازانقلاب تان ؛ تمام زنان ومردان مجاهد ازهم جدا شدند وبه خشونتهای جنسی مشترک شان با برقراری رقص رهایی درمعییت رهبرعقیدتی پایان بخشیدید.
فتبارک الله احسن الخالقین
پیشاپیش جایزه صلح نوبل برشما مبارک باشد خواهرمریم جان عزیزم.قربونت برم الهی.
طنزبقلم : پوراحمد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا