هر حکومتی دغدغه حفظ امنیت دارد

“امنیت، هراس روزافزون رژیم” نام مقاله ایست که سازمان مجاهدین رجوی منتشر کرده است.
درپاراگرافی ازاین مقاله چنین آمده است :
“سیاست نگاه به شرق هم سرانجامی بهتر از آویختن به غرب پیدا نکرد و در آخرین تحول دیدیم که شرکت دولتی چینی هم مثل توتال از پروژهٔ پارس جنوبی بیرون کشید. در نتیجه ظاهراً رژیم به این جمعبندی رسیده که بایستی برای تأمین مخارج بقای نظام را چه با حذف یارانه‌ها و چه با گرفتن مالیاتها و عوارض گوناگون از اقشار مختلف تشدید کند “.
البته آویختن به دیگر کشورها کار نادرستی است که خود مجاهدین چون این کار را بطور تمام قد انجام میدهند ، میدانند که من چه میگویم!
هیچ کشوری نتوانسته بدون کنترل تولید وتجارت خود که منافع ملی را پاس دارد ، مردم خود را در رفاه و سربلندی نگه دارد وایران که تجارب تلخ وسنگینی دراین مورد دارد ، بهتر از دیگران از خطر سیاست آویختن بی محابا به این و آن اطلاع دارد ومسلما که چنین نخواهد کرد.
درمورد نگاه به شرق ورابطه با آن، باید گفت که این ما نبودیم که بسوی شرق روی آوردیم بلکه کارهای زشتی که آمریکا کرد و بی استخوانی های خاصی که اروپا نشان داد ، این نگاه برما تحمیل شد!
بعبارت دیگر، اگر شما رابطه با شرق را بد میدانید، باید یقه ی اربابان خود را بگیرید که چرا سبب این رابطه گردیدند!
به مسئله ی مالیات که میرسیم ، باید خاطر نشان ساخت که اخذ مالیات از ثروتمندان ومرفهین بی درد وصرف این مبالغ بنفع استقرار عدالت اجتماعی، کاری بسیار ضروری میباشد وهر دولتی که این کار را میکند، درراستای منافع اکثریت کم برخوردار مردم کشورش انجام میدهد.
آیا مجاهدین خلق مخالف اخذ مالیات ازگردن کلفت ها و صرف آن برای ارتقای زندگی بهتر وانسانی تر مردم هستند؟!
همچنین :
“در چنین فضای به‌شدت ملتهب اجتماعی و سیاسی، در خانهٔ همسایه هم قیامی خونین و آتشین شعله‌ور می‌شود که از قضا کانون آن خشم و نفرت از همین رژیم آخوندی است و مردم علیه این رژیم که کشورشان را اشغال کرده به‌پاخاسته‌اند”.
ما البته که مخالف اعتراضات قانونی ومدنی مردم کشورهای همسایه برای احقاق حق خودشان نیستیم وبعنوان همنوع و همسایه ، ازصمیم قلب آرزومیکنیم که در صلح و رفاه زندگی کنند.
اما اینرا هم میدانیم که کشورهای زورگو و سلطه جو همواره مترصدند که این اعتراضات را بنفع منافع پلید خود سوق دهند وازاین رو حق داریم که به مردم عراق توصیه کنیم که مواظب این فتنه گری های دشمنان بشریت باشند و نگذارند که این جلادان بشریت همانگونه که در سوریه کردند ، کشور آنها را با توسل به ترورهای تک تیراندازان ، به ویرانی بکشانند.
ضمنا هیچکس جز باند رجوی واربابان ریز ودرشت او ، ادعا ندارند که ایران همان آمریکائی بود که عراق را اشغال کرد ومردمی را باداشتن اینهمه ثروت بالفعل وبالقوه ، باین روز انداخت!
مجددا :
” پیش از او هم وزارت‌خارجهٔ رژیم در بیانیه‌ای به تاریخ ۱۱مهر، صراحتاً فرمان سرکوب و کشتار را صادر کرد و گفت: اطمینان داریم دولت و ملت عراق برای آرام کردن فضای ملتهب کنونی وارد عمل شده و اجازه تداوم برخی تحرکات را که باعث سوء‌استفاده بیگانگان خواهد شد را نمی‌دهد”.
معنی” بعضی تحرکات” بمعنی”تمام تحرکات” نیست و بطوری که فوقا عرض شد ، این هشدار برای جلوگیری ازبوجود آمدن وضعی شد که درسوریه اتفاق افتاد و ازدرون تظاهرات آرام مردم سوریه ، بطرف پلیس تیراندازی شد وجو طوری گردید که نتایج شوم وخونبارش را دیدیم!
این توصیه از ان جهت میتواند باشد.
دولت عراق نباید اشتباه بزرگی را که دولت سوریه درابتدای کار کرد ، تکرار کرده و بگذارد کنترل کشور بدست سرویس های بیگانه وتروریست ها بیافتد!
سعید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا